Tworzenie wirtualnego środowiska pracy odpowiedniego dla swojej firmy

Zwiększ możliwości hybrydowego środowiska pracy dzięki bezpiecznemu, niezawodnemu dostępowi do zasobów, których pracownicy potrzebują, aby jak najlepiej wykonywać swoją pracę z dowolnego miejsca

DaaS i VDI

Citrix Daas (poprzednio usługa Citrix Virtual Apps and Desktops)

Wspieraj swoją elastyczną kadrę pracowniczą dzięki bezpiecznym, łatwym w zarządzaniu desktopom i aplikacjom w chmurze.

Citrix Virtual Apps and Desktops

Dostarczaj wysokiej wydajności wirtualne aplikacje i desktopy dzięki wiodącemu w branży rozwiązaniu VDI.

Citrix Analytics for Performance

Wykorzystaj uczenie maszynowe do ulepszania doświadczeń użytkownika i stanu środowiska pracy.

Citrix Hypervisor

Zabezpieczenie i utrzymywanie środowisk wirtualnych w celu zwiększenia wydajności.

Dostarczanie aplikacji i bezpieczeństwo

Citrix ADC

Zapewnij najlepsze środowisko aplikacji dzięki widoczności w Internecie i monitorowaniu stanu centrum przetwarzania danych inteligentnego rozwiązania GSLB.

Citrix Analytics for Security

Proaktywnie wykrywaj i zapobiegaj zagrożeniom wewnętrznym przy użyciu analityki zachowań użytkowników.

Citrix App Delivery and Security Service

Zapewnij wyjątkowe, bezpieczne środowisko aplikacji dzięki pierwszej na świecie usłudze dostarczania aplikacji opartej na intencjach oraz usłudze chmurowej zabezpieczeń.

Citrix Application Delivery Management

Przeglądanie, automatyzacja i zarządzanie usługami sieciowymi dla zapewnienia skalowalności architektury aplikacji.

Citrix Gateway

Zapewnij bezpieczne, adaptacyjne uwierzytelnianie i dostęp do zwirtualizowanych aplikacji i danych za pomocą technologii VPN.

Citrix SD-WAN

Optymalizuj wydajność aplikacji za pomocą bezpiecznej i niezawodnej sieci WAN.

Citrix Secure Browser

Ochrona danych przed atakami z poziomu przeglądarki bez ograniczania dostępu.

Citrix Secure Internet Access

Ochrona bezpośredniego dostępu do Internetu dla pracowników oddziałów i pracowników zdalnych przy użyciu niezatwierdzonych aplikacji.

Citrix Secure Private Access

Zapewniaj dostęp adaptacyjny do zatwierdzonych aplikacji IT dzięki rozwiązaniu ZTNA dostarczanemu w chmurze.

Citrix Web App and API Protection

Zapewnij bezpieczeństwo publicznych i prywatnych aplikacji i interfejsów API dzięki zabezpieczeniom aplikacji jako usługa w chmurze.

Współpraca nad treściami i zarządzanie pracą

Citrix Content Collaboration

Usprawnij przepływy pracy udostępniania plików, dokumentów i podpisów elektronicznych oraz współpracuj w jednej ujednoliconej przestrzeni roboczej.

Citrix Podio

Twórz zaawansowane rozwiązania biznesowe, aby dostosować pracę i zautomatyzować przepływy pracy.

Citrix RightSignature

Wysyłaj, podpisuj i odbieraj umowy z podpisem elektronicznym w ciągu kilku minut.

Citrix ShareFile

Bezpiecznie udostępniaj treści oraz współpracuj z klientami i zespołami wewnętrznymi z dowolnego urządzenia lub miejsca.

Wrike

Upraszczanie sposobu pracy zespołów i współpracy za pomocą platformy zarządzania pracą.


Zacznij już teraz

Analyst report

Citrix Virtual Apps and Desktops

Analyst report

Citrix Secure Private Access

Analyst report

Citrix Analytics for Security

Musisz pobrać aplikację Citrix Workspace?