Wat is virtualisatie?

Virtualisatie houdt in dat hardwarefunctionaliteit wordt gesimuleerd om softwarematige IT-services mogelijk te maken zoals applicatieservers, opslag en netwerken.

Over appvirtualisatie:

Hoe werkt virtualisatie?

Bij virtualisatie worden op één fysieke machine meerdere virtuele machines (VM’s) gecreëerd met software die hypervisor wordt genoemd. Deze virtuele machines gedragen zich net als een fysieke machine en hebben slechts de resources van één computer nodig. Daarom is het met virtualisatie mogelijk om op één server (ook wel de host genoemd) meerdere besturingssystemen te draaien. De hypervisor wijst elke virtuele machine de benodigde resources toe. Dit maakt de volledige IT veel efficiënter en beter betaalbaar. Het op deze manier flexibel toewijzen van resources ligt ook aan de basis van de cloud.

Een voorbeeld van virtualisatie

Het volgende virtualisatiescenario komt veel voor: een bedrijf heeft drie fysieke servers, elk met een specifiek doel. Er is een server voor het webverkeer, een server voor de e-mail en een server voor de interne applicaties van het bedrijf. Omdat elke fysieke server alleen voor dat doel wordt gebruikt, gebruikt dit bedrijf waarschijnlijk maar een derde van de capaciteit van elke server. De onderhoudskosten voor al die servers blijven echter even hoog.

Virtualisatie maakt het mogelijk om een van de servers op te splitsen in twee virtuele machines en de onderhoudskosten met 33 procent te verlagen. Eén server gaat het e-mail- en webverkeer doen, de andere server doet al uw bedrijfsapplicaties. Server nummer 3 mag met pensioen (kostenverlaging) of kan worden ingezet voor andere IT-taken.

Virtualisatie of cloudcomputing

Cloud computing is het aanbieden van gedeelde computervoorzieningen, software of data ‘as a service’ via internet. Virtualisatietechnologie maakt cloudcomputing mogelijk door virtuele resources toe te wijzen vanuit centrale pools die gemakkelijk kunnen worden beheerd en geïmplementeerd met behulp van beheersoftware. Dit werkt zo:

1. Virtualisatie werkt met een hypervisor die virtuele machines creëert op fysieke servers. De rekenkracht, applicaties of opslagcapaciteit van die servers kunnen nu worden aangeboden aan virtuele omgevingen.

2. Deze virtuele resources worden bij elkaar gebracht op een centrale locatie die andere computers via het netwerk kunnen bereiken. Deze centrale verzameling resources is de (een) cloud.

3. Wanneer computers in het netwerk meer opslagcapaciteit of rekenkracht nodig hebben, kunnen de systeembeheerders via de beheersoftware van die cloud heel gemakkelijk extra resources toewijzen aan de vragende computer. Deze stap kan ook worden geautomatiseerd. Dit voegt een selfservice-element toe aan de cloud: gebruikers hoeven niet te wachten tot een systeembeheerder de aanvraag goedkeurt.

4. Heeft de vragende computer de rekenkracht of opslag in de cloud niet meer nodig, dan worden die extra resources automatisch weer uitgeschakeld. Zo wordt nooit onnodig beslag gelegd op resources en krijgen organisaties meer grip op hun IT-kosten. Dit wordt een elastisch of automatisch schaalbare infrastructuur genoemd.

Het verschil tussen virtualisatie en cloudcomputing is dat virtualisatie de technologie is die het mogelijk maakt om met één server capaciteit aan te bieden aan een groot aantal gebruikers, terwijl de cloud het systeem is om verschillende computers toegang te geven tot een gemeenschappelijke verzameling resources (een systeem dat door virtualisatie mogelijk wordt gemaakt).

Wat zijn de voordelen van virtualisatie?

Efficiëntie:

Met virtualisatie maakt u van één machine meerdere virtuele machines. Zo hebt u minder servers nodig en de servers die u hebt, kunt u veel beter benutten. Deze efficiëntiewinst vertaalt zich in lagere kosten als het gaat om hardware, koeling en onderhoud. De lagere ecologische voetafdruk die hiermee samenhangt, is een ander belangrijk voordeel.
Virtualisatie maakt het verder mogelijk om op één machine verschillende soorten apps, desktops en besturingssystemen te draaien zonder allemaal aparte servers nodig te hebben. Op deze manier bent u minder vendor-gebonden en kost het beheer van uw IT-resources veel minder tijd, wat de productiviteit van uw IT-team sterk ten goede komt.

Betrouwbaarheid:

Met virtualisatietechnologie kunt u gemakkelijk een back-up maken van uw data. Hiervoor worden snapshots gemaakt van de virtuele machines op uw servers. Deze back-ups kunnen heel eenvoudig worden geautomatiseerd, zodat uw data altijd up-to-date blijft. Is er een probleem en moet u de back-up van een virtuele machine terugzetten, dan kan dat in enkele minuten, zo nodig met migratie naar een andere locatie. Calamiteiten of verlies zijn op deze manier geen groot probleem meer en dit resulteert in een sterke verbetering van uw betrouwbaarheid en continuïteit.

Bedrijfsstrategie:

Virtualisatiesoftware maakt uw organisatie flexibeler in de manier waarop u test en resources toewijst. Omdat het maken en terugzetten van een back-up van virtuele machines zo eenvoudig is, wordt het voor uw IT-team heel gemakkelijk om nieuwe technologie te testen. Virtualisatie maakt het mogelijk om virtuele machines onder te brengen in een gemeenschappelijke pool voor uw hele organisatie, wat virtualisatie extreem belangrijk maakt voor uw cloudstrategie. De infrastructuur in de cloud biedt uw IT-team controle over wie toegang heeft tot welke resources en vanaf welke devices, wat uw security en flexibiliteit verbetert.

Wat voor soorten virtualisatie zijn er?

Servervirtualisatie

Servers zijn krachtige machines voor specifieke, complexe taken. Meestal wordt voor elke taak of elke applicatie één server gebruikt, maar op deze manier blijft veel capaciteit onbenut en liggen de onderhoudskosten hoger. Servervirtualisatie werkt met een hypervisor die uw fysieke servers opdeelt in meerdere virtuele servers, elk met zijn eigen besturingssysteem. Op deze manier benut u de volledige kracht van uw fysieke servers en gaan de hardware- en operationele kosten significant omlaag.

Appvirtualisatie en desktopvirtualisatie

Virtualisatie hoeft geen volledige server te simuleren. Deze technologie kan ook heel goed dienen voor de virtualisatie van afzonderlijke lagen of desktops:

Met applicatievirtualisatie kan de gebruiker een applicatie gebruiken van een andere ‘smaak’ dan het besturingssysteem dat hij of zij gebruikt. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een Windows-applicatie te draaien onder Linux of op een Mac.

Desktopvirtualisatie maakt het mogelijk dat gebruikers de taken van een werkstation kunnen draaien in een desktop op afstand die wordt benaderd vanaf een verbonden device zoals een thin client. Desktopvirtualisatie biedt hiermee veilige, ‘draagbare’ toegang tot resources in een datacenter.

App- en desktopvirtualisatie zijn populair omdat medewerkers bij voorkeur hun eigen devices gebruiken en ook buiten kantoor toegang willen tot hun apps. Tegelijk is het enorm duur en moeilijk om apps en desktops te installeren, onderhouden en beheren op verschillende computers, voor elke afzonderlijke gebruiker. Virtuele apps en desktops zijn een betere oplossing. Deze staan op een centrale server die dient om honderden gesimuleerde apps en desktops aan te bieden aan de gebruikers. Deze apps en desktops (noch de bijbehorende patches en updates) hoeven op deze manier niet meer te worden geïnstalleerd op elke computer apart. Gebruikers hebben in hun virtuele apps en desktops dezelfde gebruikerservaring als in de native variant. Virtuele apps en desktops maken het voor organisaties ook eenvoudiger om aan allerlei wet- en regelgeving te voldoen, om disaster recovery mogelijk te maken en om voor continuïteit te zorgen.

Netwerkvirtualisatie

Gevirtualiseerde omgevingen worden steeds populairder en organisaties beginnen nu ook hun netwerken te virtualiseren. Netwerkvirtualisatie werkt door de beschikbare bandbreedte te verdelen in onafhankelijke kanalen, die elk naar behoefte kunnen worden toegewezen aan een server of device. Netwerkvirtualisatie maakt het eenvoudiger om het netwerk te programmeren en in te richten met zaken als load balancing en een firewall zonder aan de onderliggende infrastructuur te komen. De IT-afdeling beheert de softwarecomponenten met een softwarematige beheerconsole. Bij veranderende behoeften maakt netwerkvirtualisatie het voor de IT-afdeling eenvoudig om workloads uit te rollen, op te schalen en aan te passen.

Opslagvirtualisatie

Opslagvirtualisatie is het bij elkaar brengen van de fysieke opslagcapaciteit van verschillende systemen in een netwerk in één gemeenschappelijk virtueel opslagdevice dat vanuit een centrale console wordt beheerd. Voor het virtualiseren van opslag is virtualisatiesoftware nodig die de beschikbare capaciteit van de fysieke devices kan identificeren en die capaciteit vervolgens kan samenbrengen in een virtuele omgeving. Voor de gebruikers ziet virtuele opslag eruit als een gewone harde schijf. Virtuele opslag is een belangrijke component voor bijvoorbeeld hypergeconvergeerde infrastructuren en maakt het voor de IT-afdeling mogelijk om allerlei opslaggerelateerde zaken (back-up, archivering, recovery) te stroomlijnen.

Datavirtualisatie

Datavirtualisatie maakt het voor een applicatie mogelijk om data te benaderen zonder precies te weten waar die data zich (fysiek) bevindt of wat het format van die data is. Dit betekent dat data afkomstig uit verschillende bronnen op een uniforme manier kan worden weergegeven zonder die data te verplaatsen of te kopiëren. Voor deze data-aggregatie wordt datavirtualisatiesoftware gebruikt die de data virtueel integreert en visualiseert via een dashboard. Gebruikers krijgen zo via een en dezelfde weg toegang tot grote datasets, ongeacht waar die data zich bevindt. Datavirtualisatie is belangrijk voor elke applicatie die dient voor analytics of business intelligence.

Wat zijn de securityrisico’s van virtualisatie?

Om de data van uw organisatie te beschermen, is het belangrijk dat virtualisatie correct wordt aangestuurd. Virtuele machines zijn een kopie van uw server. Hoe meer virtuele machines u hebt, hoe meer mogelijke doelwitten die u goed moet beschermen tegen aanvallers die het gemunt hebben op uw gevoelige data. Vanwege dit securityrisico is het belangrijk dat u het beheer centraal kunt regelen met een oplossing die uw virtuele machines goed monitort en beschermt tegen ongewenste bezoekers. Virtualization security is een essentieel onderdeel van virtual desktop infrastructure of VDI.

Virtualisatie van de werkplek

Voor een virtuele workspace worden verschillende apps samengebracht in één uniforme digitale workspace. Deze workspace simuleert de volledige digitale werkomgeving in een virtuele machine die op dezelfde manier kan worden gebruikt als een fysieke computer. Bijvoorbeeld, bij workspacevirtualisatie is het perfect mogelijk dat een gebruiker een spreadsheet insluit in een Word-document. Bij gewone applicatievirtualisatie wordt elke app apart gevirtualiseerd en is interactie tussen de verschillende apps dus niet mogelijk.

Workspacevirtualisatie laat de gebruikers binnen de gevirtualiseerde workspace ook hun eigen instellingen en data behouden. Dit betekent dat die gevirtualiseerde workspace specifiek kan worden ingericht voor elke afzonderlijke gebruiker, net als een fysieke machine. Gebruikers kunnen hun unieke virtuele workspace bovendien meenemen naar een ander besturingssysteem of een ander device, met behoud van al hun apps en data. Dit vertaalt zich in veel meer flexibiliteit in de manier waarop gebruikers toegang krijgen tot de apps en data die ze voor hun werk nodig hebben, op de devices die zij willen.