Producten en licentiemodellen

Citrix koppelt virtualisatie-, app delivery-, security- en cloudtechnologie aan services gericht op samenwerking en creëert daarmee een compleet portfolio van producten voor de ‘mobile workstyle’ van de gebruikers en de virtuele datacenters van de IT-afdeling.

Met onze diverse productedities, licentiemodellen en onderhoudsplannen vindt u de juiste oplossing voor uw organisatie. De features en functionaliteit van on-premise producten kunnen afwijken van die van onze cloudproducten, ook als ze samen worden aangeschaft als hybride oplossing. Bekijk de producten die belangrijk kunnen zijn voor u. 

Producten en licentiemodellen voor digitale workspaces

Productlijn**** Edities/
pakketten
Licentiemodellen* Maand Jaar SaaS Maintenance Opmerkingen
Citrix DaaS en Content Collaboration

 

 


Citrix DaaS (Advanced, Advanced Plus, Premium, Premium Plus)


Citrix DaaS for Azure (Standard)


Citrix DaaS for Google Cloud (Standard, Premium)


Citrix Optimization Pack
Citrix Secure Browser (Standard)


Citrix Virtual Desktops Essentials******


Citrix Secure
Private
Access (Standard, Advanced)

Content Collaboration (Essentials, Secure Collaboration, Workflows, Virtual Data Room)

User of Device (en Concurrent voor DaaS, maar alleen User voor Citrix Secure Private Access en Content Collaboration)
N.v.t. Beschikbaar Inbegrepen

Het servicepakket bepaalt uw rechten. De serviceomschrijving bevat een overzicht en de voorwaarden van de service: https://www.citrix.nl/buy/licensing/saas-service-descriptions.html. Alle componenten van de service (inclusief hybride rechten) worden slechts in licentie gegeven aan dezelfde Users, Devices of Concurrent devices. Het is niet toegestaan om verschillende Users, Device of Concurrent devices te koppelen aan de verschillende componenten. Als het aangeschafte servicepakket een pakket met een Transition of Trade-up naar Citrix Cloud met hybride rechten is, dan worden de perpetual on-premise licenties waarop de Transition of Trade-up van toepassing is ingetrokken bij de aanschaf. Ze worden vervangen door on-premise licenties met een bepaalde duur. Het licentiemodel en de duur worden bepaald door de desbetreffende Transition of Trade-up SKU. Raadpleeg hier de TTU-gegevens.  Als het aangeschafte servicepakket het pakket Citrix Cloud Add-on is, dan ontvangt u on-premise licenties voor de duur en het licentiemodel van uw overeenkomstige Citrix Cloud abonnement. Als u het servicepakket Citrix DaaS Premium Plus hebt aangeschaft onder het Concurrent licentiemodel, dan zijn met betrekking tot de component Security & Performance Analytics uw User of Device licentierechten gebaseerd op een aantal Users of Devices dat driemaal zo groot is als het aantal aangeschafte Concurrent licenties. Elk eerder betaalde vorm van Citrix Software Maintenance, CCS Support of Subscription Advantage op ingetrokken perpetual licenties loopt af tegelijk met die licenties. U hebt geen recht op een creditnota of terugbetaling voor ingetrokken licenties of die services.

Citrix Cloud on-premise componenten mogen alleen worden gebruikt in combinatie met Citrix Cloud services en in overeenkomst met de desbetreffende servicevoorwaarden.

Citrix Application Delivery Management maakt het mogelijk om maximaal 10 Virtual IP Address licenties door elkaar te gebruiken voor MAS on-premise en in Citrix Cloud.

* Tenzij hierboven anders is bepaald voor een product, zijn de Citrix licentiemodellen voor eindgebruikers als volgt: Volgens het User-model is een ‘User’ een persoon die door u is geautoriseerd om met elk device toegang te krijgen tot instances van de service op basis van uw toewijzing van één user ID. Volgens het Device-model is een ‘Device’ een apparaat dat door u is geautoriseerd voor gebruik door (een) perso(o)n(en) om toegang te krijgen tot instances van de service (lokaal of via een netwerk). User- en Device-licenties mogen uitsluitend opnieuw worden toegewezen zoals bepaald in het beleid, de processen en tijdschaal die Citrix hiervoor heeft vastgelegd. Bekijk deze veelgestelde vragen over licenties. U moet een licentie aanschaffen en toewijzen aan elke User die of aan elk Device dat toegang krijgt tot instances van de service, direct of indirect en ongeacht frequentie, ook als de geautoriseerde User of het geautoriseerde Device een automaat/robot is. In de omschrijving van de SKU van elk product en elke vorm van onderhoud staat vermeld wat uw rechten zijn. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen een SKU-omschrijving en deze tabel, heeft de omschrijving van de SKU voorrang. Volgens het Concurrent-model is een ‘Concurrent device’ één device dat verbonden is met één instance van een service.

** Zie de beschrijving van SaaS Maintenance op www.citrix.nl/support/programs.html.

**** Zie de productspecifieke servicevoorwaarden op http://www.citrix.nl/buy/licensing/agreements.html en de productspecifieke serviceomschrijvingen op https://www.citrix.nl/buy/licensing/saas-service-descriptions.html (naast alle bovenstaande bepalingen en opmerkingen). Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen een productspecifieke serviceomschrijving en deze tabel, heeft de serviceomschrijving voorrang.

****** Uitsluitend beschikbaar in de Microsoft Azure Marketplace.

Deze tabel kan regelmatig door Citrix worden bijgewerkt. U wordt aangeraden deze tabel na te kijken vóór elke aanschaf. Vraag uw Citrix vertegenwoordiger of geautoriseerde Citrix reseller om informatie over vroegere producten die hier niet worden weergegeven en die bijna ‘end of sales’ zijn.

Productlijn*** Edities Licentiemodellen* Termijn Onderhoud**
Opmerkingen
Citrix Virtual Apps en Citrix Virtual Apps and Desktops Standard, Advanced en Premium (Citrix Virtual Apps) en
Advanced en Premium (Citrix Virtual Apps and Desktops)
User/Device, Concurrent Abonnement Customer Success Services

RDS CAL’s en SQL Server, indien meegeleverd met uw product, worden in licentie gegeven door Microsoft in overeenstemming met het licentiemodel en de licentievoorwaarden van Microsoft. Voor devices die met internet zijn verbonden kan Workspace app voor dit product, zonder verdere aankondiging, nagaan of er updates beschikbaar zijn om op uw device te downloaden en te installeren, en wordt u van de beschikbaarheid daarvan op de hoogte gesteld. Op het moment dat dit gebeurt, worden alleen niet-persoonlijk identificeerbare gegevens overgedragen, met dien verstande dat IP-adressen in sommige rechtsgebieden mogelijk toch beschouwd worden als persoonlijk identificeerbare gegevens. Als u een licentie neemt op Citrix Virtual Apps and Desktops Premium Edition, kunt u de WEM-component gebruiken voor de ondersteuning van fysieke desktops die niet tot een VDA-implementatie behoren (naast uw VDA-implementatie). Het totale gebruik van WEM mag echter niet meer bedragen dan het totale aantal licenties dat u hebt aangeschaft. Voor een compleet overzicht van de componenten/features in elke editie van dit product gaat u naar: https://www.citrix.nl/products/citrix-virtual-apps-and-desktops/feature-matrix.html. Volgens uw licentie mag u alleen de features gebruiken die deel uitmaken van uw editie. Dit product kan worden gebruikt om applicatieservices aan te bieden aan interne gebruikers of derden. Het totale gebruik is echter beperkt tot het aantal licenties dat is aangeschaft.

Als u over geldige Customer Success Services beschikt, zijn alle edities van Citrix Virtual Apps and Desktops voorzien van Citrix App Layering. Als u een licentie hebt voor Citrix Virtual Apps and Desktops Premium Edition, kunt u bovendien de User Layers en Advanced Configuration features van Citrix App Layering gebruiken. User Layers zijn beschrijfbare lagen die kunnen worden gepersonaliseerd. Advanced Configuration dient voor de implementatie van lagen voor verschillende soorten hypervisors, clouds, provisioning-mechanismen en soorten brokers. Alle edities van Citrix Virtual Apps and Desktops zijn inclusief Citrix Hypervisor Advanced Edition.

Citrix Virtual Apps

Standard

Advanced en

Premium

Concurrent (gelijktijdig) Abonnement Customer Success Services

Als u XenApp Fundamentals hebt als product, wordt dit uitsluitend aangeboden met een Named User-licentie. Het product is beschikbaar met Microsoft RDS CAL’s. RDS CAL’s en SQL Server, indien meegeleverd met uw product, worden in licentie gegeven door Microsoft in overeenstemming met het licentiemodel en de licentievoorwaarden van Microsoft. Voor devices die met internet zijn verbonden kan Workspace app voor dit product, zonder verdere aankondiging, nagaan of er updates beschikbaar zijn om op uw device te downloaden en te installeren, en wordt u van de beschikbaarheid daarvan op de hoogte gesteld. Op het moment dat dit gebeurt, worden alleen niet-persoonlijk identificeerbare gegevens overgedragen, met dien verstande dat IP-adressen in sommige rechtsgebieden mogelijk toch beschouwd worden als persoonlijk identificeerbare gegevens. Als u Citrix Virtual Apps ontvangt als component van Citrix Virtual Apps and Desktops, dan is uw licentiemodel voor Citrix Virtual Apps gelijk aan dat voor Citrix Virtual Apps and Desktops. Als u een licentie neemt op Citrix Virtual Apps Premium Edition, kunt u de WEM-component gebruiken voor de ondersteuning van fysieke desktops die niet tot een VDA-implementatie behoren (naast uw VDA-implementatie). Het totale gebruik van WEM mag echter niet meer bedragen dan het totale aantal licenties dat u hebt aangeschaft. Voor een compleet overzicht van de componenten/features in elke editie van dit product gaat u naar: https://www.citrix.nl/products/citrix-virtual-apps-and-desktops/feature-matrix.html. Volgens uw licentie mag u alleen de features gebruiken die deel uitmaken van uw editie.  Dit product kan worden gebruikt om applicatieservices aan te bieden aan interne gebruikers of derden. Het totale gebruik is echter beperkt tot het aantal licenties dat is aangeschaft.

Als u over geldige Customer Success Services beschikt, zijn alle edities van Citrix Virtual Apps voorzien van Citrix App Layering. Alleen de Premium Edition omvat echter het recht om de User Layers en Advanced Configuration features van Citrix App Layering te gebruiken. User Layers zijn beschrijfbare lagen die kunnen worden gepersonaliseerd. Advanced Configuration dient voor de implementatie van lagen voor verschillende soorten hypervisors, clouds, provisioning-mechanismen en soorten brokers.

Provisioning Services Datacenter Edition Concurrent Session Abonnement Customer Success Services Volgens het Concurrent Session-model is echter een aparte licentie nodig voor elke fysieke of virtuele machine die door de serversoftware van het product wordt gecreëerd. De Datacenter Edition mag niet worden geïmplementeerd in een Citrix Virtual Desktop of Citrix Virtual Apps and Desktops omgeving. Als u Provisioning Services hebt ontvangen als component van een ander product, dan zijn uw rechten zoals bepaald in de tabel die u hier kunt vinden: https://www.citrix.com/products/citrix-virtual-apps-and-desktops/feature-matrix.html.

* Tenzij hierboven anders is bepaald voor een product, zijn de Citrix licentiemodellen voor eindgebruikers als volgt: Volgens het User-model is een ‘User’ een persoon die door u is geautoriseerd om met elk device toegang te krijgen tot instances van de productserversoftware of service op basis van uw toewijzing van één user ID. Volgens het Device-model is een ‘Device’ een apparaat dat door u is geautoriseerd voor gebruik door (een) perso(o)n(en) om toegang te krijgen tot instances van de productserversoftware of service (lokaal of via een netwerk). User- en Device-licenties mogen uitsluitend opnieuw worden toegewezen zoals bepaald in het beleid, de processen en tijdschaal die Citrix hiervoor heeft vastgelegd. Bekijk deze veelgestelde vragen over licenties. U kunt hard- of softwarematige netwerkarchitecturen gebruiken om het aantal Users of Devices met directe toegang tot de productserversoftware of service te beperken. Dit wordt multiplexing of pooling genoemd. Dit houdt geen verlaging in van het aantal licenties dat nodig is voor toegang tot of gebruik van de serversoftware of service (volgens beide licentiemodellen). Een licentie is verplicht voor elke User die of elk Device dat verbinding maakt met de multiplexing- of pooling-software of het hardwarematige front-end. U moet een licentie aanschaffen en toewijzen aan elke User die of aan elk Device dat toegang krijgt tot instances van de serversoftware of service, direct of indirect en ongeacht frequentie, ook als de geautoriseerde User of het geautoriseerde Device een automaat/robot is. Volgens het Concurrent-model is een ‘Concurrent device’ één device dat verbonden is met één instance van de serversoftware. Volgens het Concurrent Session-model, dat exclusief wordt aangeboden bij Provisioning Services, is een ‘Concurrent Session’ het aantal machinesessies (fysiek of virtueel) dat onder het product valt. ‘Express’ versies van producten worden aangeboden met een licentie met een bepaalde duur en ZONDER ENIGE GARANTIE, SCHADELOOSSTELLING BIJ EVENTUELE INBREUKEN EN ONDERHOUD VAN SOFTWARE. Verder mogen ‘Express’ versies niet door Citrix of niet-Citrix serviceproviders worden gebruikt voor een cloudproduct of een door middel van hosting aangeboden product. In de omschrijving van de SKU van elk product en elke vorm van onderhoud staat vermeld wat uw rechten zijn. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen een SKU-omschrijving en deze tabel, heeft de omschrijving van de SKU voorrang.

** Zie de beschrijving van Software Maintenance op www.citrix.nl/support/programs.html. Na het vervallen van Maintenance zijn mogelijk reinstatement- en recovery-kosten van toepassing. Downgrades van Maintenance-programma’s worden niet aangeboden.

*** Zie productspecifieke licentievoorwaarden voor eindgebruikers op http://www.citrix.nl/buy/licensing/agreements.html (naast alle bovenstaande bepalingen en opmerkingen). Tenzij anders vermeld mag een productlicentie op slechts één licentieserver of appliance instance worden geladen. Bij een audit onder de licentievoorwaarden voor eindgebruikers wordt het extra licentiegebruik bepaald op basis van pieklicentie-inzet en vindt facturering plaats op basis van de op dat moment van toepassing zijnde Citrix SRP (suggested retail price, verkoopadviesprijs) voor licenties en voor onderhoud voor die licenties (voor de duur van het extra gebruik of twee jaar, waarbij de kortste periode geldt). Verder kunnen kosten in rekening worden gebracht voor overige zaken die tijdens de audit worden vastgesteld, en auditkosten zelf. Wat betreft uw aanschaf van een trade-up of upgrade van een product, of uw implementatie van een productrelease met nieuwe productlicenties onder Maintenance, hebt u recht op een overgangsperiode van 90 dagen waarin u zowel uw nieuwe als oude productlicenties mag gebruiken in uw productieomgeving. Deze periode gaat in op het moment van aanschaf van de trade-up of upgrade, of op het moment van downloaden van de nieuwe release in het kader van uw onderhoudsprogramma. U verbindt zich ertoe de oude licenties te vernietigen en geen kopieën meer aan te houden na het verstrijken van de overgangsperiode. Bepaalde producten hebben een zeker licentieoverschot ingebouwd, wat het voor u mogelijk maakt om een beperkt aantal extra licenties te gebruiken om te voorkomen dat de toegang wordt geblokkeerd. Dit overschot bieden wij aan uit coulance en is geen licentieonderdeel waar u altijd recht op hebt. Een overschot moet worden aangeschaft binnen 30 dagen na het eerste gebruik. Citrix behoudt zich het recht voor om de mogelijkheid van een overschot in nieuwe productreleases te verwijderen.

Deze tabel kan regelmatig door Citrix worden bijgewerkt. U wordt aangeraden deze tabel na te kijken vóór elke aanschaf.

Productlijn*** Edities Licentiemodel* Termijn Software-onderhoud
Opmerkingen
Citrix Hypervisor
Standard en Enterprise
CPU Socket Abonnement Customer Success Services

Als u dit product hebt ontvangen als component van een ander product, hebt u een licentie voor dit product voor een onbeperkt aantal sockets, maar alleen voor de ondersteuning van VM’s binnen de omgeving van het desbetreffende product.

U mag het Microsoft System Center Operations Manager Pack voor Citrix Hypervisor alleen gebruiken voor de Citrix Hypervisor Enterprise Edition of als u dit product hebt ontvangen als component van Citrix Virtual Apps and Desktops Premium Edition.

Een schadevergoeding zoals bepaald in artikel 4 van de Citrix EULA voor dit product (geplaatst op http://www.citrix.nl/buy/licensing/agreements.html) heeft ook betrekking op Open Source Software (zoals bepaald in de voorwaarden van die overeenkomst), maar op de desbetreffende schadevergoeding is een beperking van toepassing zoals beschreven in artikel 7. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN CITRIX, DE AAN CITRIX GELIEERDE ONDERNEMINGEN DAN WEL DE LEVERANCIERS OF GEAUTORISEERDE DISTRIBUTEURS VAN CITRIX BEDRAAGT IN GEEN GEVAL MEER DAN HET BEDRAG DAT IS BETAALD VOOR HET GETROFFEN PRODUCT EN/OF DE DESBETREFFEND ONDERHOUDSTERMIJN.

* Tenzij hierboven anders is bepaald voor een product, zijn de Citrix licentiemodellen voor eindgebruikers als volgt: Volgens het CPU Socket-model is een ’CPU Socket’ een afzonderlijke processorsocket op een server waarop het PRODUCT draait, ongeacht of er een processor in die socket aanwezig is. Voor alle CPU-sockets op deze server(s) moet een licentie worden aangeschaft. ‘Express’ versies van producten worden aangeboden met een licentie met een bepaalde duur en ZONDER ENIGE GARANTIE, SCHADELOOSSTELLING BIJ EVENTUELE INBREUKEN EN ONDERHOUD VAN SOFTWARE. Verder mogen ‘Express’ versies niet door Citrix of niet-Citrix serviceproviders worden gebruikt voor een cloudproduct of een door middel van hosting aangeboden product. In de omschrijving van de SKU van elk product en elke vorm van onderhoud staat vermeld wat uw rechten zijn. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen een SKU-omschrijving en deze tabel, heeft de omschrijving van de SKU voorrang.

** Zie de beschrijving van Software Maintenance op www.citrix.nl/support/programs.html. Na het vervallen van Maintenance zijn mogelijk reinstatement- en recovery-kosten van toepassing. Downgrades van Maintenance-programma’s worden niet aangeboden.

*** Zie productspecifieke licentievoorwaarden voor eindgebruikers op http://www.citrix.nl/buy/licensing/agreements.html (naast alle bovenstaande bepalingen en opmerkingen). Bij een audit onder de licentievoorwaarden voor eindgebruikers wordt het extra licentiegebruik bepaald op basis van pieklicentie-inzet en vindt facturering plaats op basis van de op dat moment van toepassing zijnde Citrix SRP (suggested retail price, verkoopadviesprijs) voor licenties en voor onderhoud voor die licenties (voor de duur van het extra gebruik of twee jaar, waarbij de kortste periode geldt). Verder kunnen kosten in rekening worden gebracht voor overige zaken die tijdens de audit worden vastgesteld, en auditkosten zelf. Wat betreft uw aanschaf van een trade-up of upgrade van een product, of uw implementatie van een productrelease met nieuwe productlicenties onder Maintenance, hebt u recht op een overgangsperiode van 90 dagen waarin u zowel uw nieuwe als oude productlicenties mag gebruiken in uw productieomgeving. Deze periode gaat in op het moment van aanschaf van de trade-up of upgrade, of op het moment van downloaden van de nieuwe release in het kader van uw onderhoudsprogramma. U verbindt zich ertoe de oude licenties te vernietigen en geen kopieën meer aan te houden na het verstrijken van de overgangsperiode. Bepaalde producten hebben een zeker licentieoverschot ingebouwd, wat het voor u mogelijk maakt om een beperkt aantal extra licenties te gebruiken om te voorkomen dat de toegang wordt geblokkeerd. Dit overschot bieden wij aan uit coulance en is geen licentieonderdeel waar u altijd recht op hebt. Een overschot moet worden aangeschaft binnen 30 dagen na het eerste gebruik. Citrix behoudt zich het recht voor om de mogelijkheid van een overschot in nieuwe productreleases te verwijderen.

Deze tabel kan regelmatig door Citrix worden bijgewerkt. U wordt aangeraden deze tabel na te kijken vóór elke aanschaf.  Vraag uw Citrix vertegenwoordiger of geautoriseerde Citrix reseller om informatie over vroegere producten die hier niet worden weergegeven en die bijna ‘end of sales’ zijn.

Productlijn**** Edities/
pakketten
Licentiemodellen* Maand Jaar SaaS Maintenance Opmerkingen
ShareFile

Standard (0 GB of onbeperkt)
Advanced (0 GB of onbeperkt)
Premium (onbeperkt)

 

User Beschikbaar Beschikbaar Inbegrepen

Het servicepakket bepaalt uw rechten. De serviceomschrijving bevat een overzicht en de voorwaarden van de service, inclusief add-ons: https://www.citrix.nl/buy/licensing/saas-service-descriptions.html. Alle componenten van de service worden slechts in licentie gegeven aan dezelfde Users.

Wat onbeperkte cloudopslag betreft hebt u, indien van toepassing, recht op een opslagcapaciteit van 1 TB per gebruiker en kunt u desgewenst een verhoging vragen voor redelijk gebruik, zoals bedoeld door en vastgelegd in de serviceomschrijving op https://www.citrix.nl/buy/licensing/saas-service-descriptions.html.

RightSignature

Standard

Advanced

User

N.v.t.

Beschikbaar

Inbegrepen

Het servicepakket bepaalt uw rechten. De serviceomschrijving bevat een overzicht en de voorwaarden van de service, inclusief add-ons: https://www.citrix.nl/buy/licensing/saas-service-descriptions.html. Alle componenten van de service worden slechts in licentie gegeven aan dezelfde Users.

Podio

Basic

Plus

Premium

User Beschikbaar Beschikbaar Inbegrepen Het servicepakket bepaalt uw rechten. De serviceomschrijving bevat een overzicht en de voorwaarden van de service, inclusief add-ons: https://www.citrix.nl/buy/licensing/saas-service-descriptions.html. Alle componenten van de service worden slechts in licentie gegeven aan dezelfde Users.
Wrike

Professional, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Pinnacle

User N.v.t. Beschikbaar Inbegrepen Het servicepakket bepaalt uw rechten. De serviceomschrijving bevat een overzicht en de voorwaarden van de service: https://www.citrix.nl/buy/licensing/saas-service-descriptions.html. Alle componenten van de service worden slechts in licentie gegeven aan dezelfde Users.

* Tenzij hierboven anders is bepaald voor een product, zijn de Citrix licentiemodellen voor eindgebruikers als volgt: Volgens het User-model is een ‘User’ een persoon die door u is geautoriseerd om met elk device toegang te krijgen tot instances van de service op basis van uw toewijzing van één user ID.  Bekijk deze veelgestelde vragen over licenties. In de omschrijving van de SKU van elk product en elke vorm van onderhoud staat vermeld wat uw rechten zijn. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen een SKU-omschrijving en deze tabel, heeft de omschrijving van de SKU voorrang.

** Zie de omschrijving van SaaS Maintenance op www.citrix.nl/support/programs.html en van Appliance Maintenance op https://www.citrix.nl/support/programs/appliance-maintenance.html. Na het vervallen van Maintenance zijn mogelijk reinstatement- en recovery-kosten van toepassing. Downgrades van Maintenance-programma’s worden niet aangeboden.

**** Zie de productspecifieke servicevoorwaarden op http://www.citrix.nl/buy/licensing/agreements.html en de productspecifieke serviceomschrijvingen op https://www.citrix.nl/buy/licensing/saas-service-descriptions.html (naast alle bovenstaande bepalingen en opmerkingen). Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen een productspecifieke serviceomschrijving en deze tabel, heeft de serviceomschrijving voorrang.

Deze tabel kan regelmatig door Citrix worden bijgewerkt. U wordt aangeraden deze tabel na te kijken vóór elke aanschaf.

Producten en licentiemodellen voor app delivery en security

Productlijn**** Edities/
pakketten
Licentiemodellen* Maand Jaar SaaS Maintenance Opmerkingen

Citrix App Delivery and Security Service

Citrix Managed

Capacity

N.v.t.

Beschikbaar

Inbegrepen

Het servicepakket bepaalt uw rechten. De serviceomschrijving bevat een overzicht en de voorwaarden van de service: https://www.citrix.nl/buy/licensing/saas-service-descriptions.html.

Meting op basis van verbruik: de servicecapaciteit wordt gemeten op basis van het volume (terabytes) aan verwerkte gegevens en het aantal DNS-query’s.

App Delivery and Security Services

Citrix Web App Security

Citrix Application Delivery Management (Advanced)

User of Device (en Virtual IP Address voor NM&ASAHS) (zie ook de opmerkingen voor servicespecifieke opties)

N.v.t. Beschikbaar Inbegrepen

Het servicepakket bepaalt uw rechten. De serviceomschrijving bevat een overzicht en de voorwaarden van de service: https://www.citrix.nl/buy/licensing/saas-service-descriptions.html. Als het aangeschafte servicepakket een pakket met een Transition of Trade-up naar Citrix Cloud met hybride rechten is, dan worden de perpetual on-premise licenties waarop de Transition of Trade-up van toepassing is ingetrokken bij de aanschaf. Ze worden vervangen door on-premise licenties met een bepaalde duur. Het licentiemodel en de duur worden bepaald door de desbetreffende Transition of Trade-up SKU. Als het aangeschafte servicepakket het pakket Citrix Cloud Add-on is, dan ontvangt u on-premise User/Device licenties met een bepaalde duur. De duur is gelijk aan die van het overeenkomstige Citrix Cloud abonnement. Onverminderd het voorgaande, alleen users of devices die onder uw Citrix Cloud abonnement vallen, mogen on-premise licenties met een bepaalde duur gebruiken om verbinding te maken met de Citrix Cloud Services. Elk eerder betaalde vorm van Citrix Software Maintenance of Subscription Advantage op ingetrokken perpetual licenties loopt af tegelijk met die licenties. U hebt geen recht op een creditnota of terugbetaling voor ingetrokken licenties of die services. 

Citrix Cloud on-premise componenten mogen alleen worden gebruikt in combinatie met Citrix Cloud services en in overeenkomst met de desbetreffende servicevoorwaarden.

Citrix Application Delivery Management maakt het mogelijk om maximaal 10 Virtual IP Address licenties door elkaar te gebruiken voor MAS on-premise en in Citrix Cloud.

Adaptive Authentication
N.v.t. User, Device of Concurrent voor Citrix DaaS, maar alleen User voor Citrix Secure Private Access N.v.t.
Beschikbaar
 
Inbegrepen   Het servicepakket bepaalt uw rechten. Als u Adaptive Authentication ontvangt als component van Citrix DaaS of Secure Private Access of Adaptive Authentication aanschaft als add-on bij dergelijke producten, is uw licentiemodel voor Adaptive Authentication hetzelfde als voor uw gerelateerde Citrix DaaS of Secure Private Access abonnement.
Citrix Web App and API Protection Meerdere Bandbreedte N.v.t. Beschikbaar Inbegrepen Het servicepakket bepaalt uw rechten. Gegevens voor de facturering (applicaties en doorvoer) houden servicewijzigingen transparant. Meerverbruik boven de aangeschafte bandbreedte wordt gefactureerd bij de klant. Ongebruikte bandbreedte wordt niet meegenomen naar de maand erna. Afhankelijk van het aangeschafte servicepakket kunnen extra kosten in rekening worden gebracht, waaronder kosten voor incidenten die niet gerelateerd zijn aan een aanval, het testen van failovers, overschrijding van het verkeer, configuratiewijzigingen en de setup van verbindingen naar aanvullende sites. Add-ons kunnen beschikbaar zijn voor extra bandbreedte, sites, applicaties en SSL-certificaten. Het testen van failovers moet achtenveertig uur van tevoren worden gepland. Elke test die langer duurt dan vierentwintig uur kan resulteren in een extra kosten. Citrix kan naar eigen goeddunken een andere testperiode inplannen voor een mitigation failover, maar het plannen van een nieuwe testperiode gebeurt in overleg met de klant.
Citrix Secure Internet Access Standard, Advanced en Premium User/SKU N.v.t. Beschikbaar Inbegrepen

Staffelprijzen gebaseerd op het totale aantal gebruikers dat wordt aangeschaft voor één afzonderlijke SKU (voor een bepaald ‘point of presence’) en niet het totale aantal gebruikers van alle Citrix Secure Internet Access SKU’s (van alle ‘points of presence’).

Met Citrix Secure Internet Access hebt u recht op 500 GB opslag voor rapportage en één (1) GRE/IPSec-tunnel per tien (10) gebruikers. Aanschaf van extra opslag en tunnels is mogelijk. Er kan een bepaalde minimumafname gelden.

* Tenzij hierboven anders is bepaald voor een product, zijn de Citrix licentiemodellen voor eindgebruikers als volgt: Volgens het User-model is een ‘User’ een persoon die door u is geautoriseerd om met elk device toegang te krijgen tot instances van de service op basis van uw toewijzing van één user ID. Volgens het Device-model is een ‘Device’ een apparaat dat door u is geautoriseerd voor gebruik door (een) perso(o)n(en) om toegang te krijgen tot instances van de service (lokaal of via een netwerk). User- en Device-licenties mogen uitsluitend opnieuw worden toegewezen zoals bepaald in het beleid, de processen en tijdschaal die Citrix hiervoor heeft vastgelegd. U moet een licentie aanschaffen en toewijzen aan elke User die of aan elk Device dat toegang krijgt tot instances van de service, direct of indirect en ongeacht frequentie, ook als de geautoriseerde User of het geautoriseerde Device een automaat/robot is. Volgens het Virtual IP Address-licentiemodel is ‘Virtual IP Address’ één virtueel IP-adres. Volgens het Monthly Query Capacity-model is een ‘Query’ een dataverzoek aan de service, waarbij het aantal query’s cumulatief wordt gemeten per maand.  In de omschrijving van de SKU van elk product en elke vorm van onderhoud staat vermeld wat uw rechten zijn. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen een SKU-omschrijving en deze tabel, heeft de omschrijving van de SKU voorrang.

** Zie de beschrijving van SaaS Maintenance op www.citrix.nl/support/programs.html. Na het vervallen van Maintenance zijn mogelijk reinstatement- en recovery-kosten van toepassing. Downgrades van Maintenance-programma’s worden niet aangeboden.

**** Zie de productspecifieke servicevoorwaarden op http://www.citrix.nl/buy/licensing/agreements.html en de productspecifieke serviceomschrijvingen op https://www.citrix.nl/buy/licensing/saas-service-descriptions.html (naast alle bovenstaande bepalingen en opmerkingen). Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen een productspecifieke serviceomschrijving en deze tabel, heeft de serviceomschrijving voorrang.

Deze tabel kan regelmatig door Citrix worden bijgewerkt. U wordt aangeraden deze tabel na te kijken vóór elke aanschaf.

Productlijn*** Edities Licentiemodellen* Perpetual Onderhoud**
Subscription Maintenance Opmerkingen
Citrix ADC VPX, MPX, SDX en CPX

Standard, Advanced, Premium Express

 

Appliance (MPX, SDX), VM (VPX), Virtual Instance (CPX) en Pooled Capacity (abonnement) Beschikbaar (behalve CPX en Pooled Capacity) Appliance Maintenance (MPX, SDX), Customer Success Services (VPX, CPX) en Hardware Maintenance (Zero-Capacity Hardware voor Pooled Capacity) Inbegrepen voor Pooled Capacity Bij nieuwe producten moet Maintenance worden aangeschaft gedurende één jaar na levering. Subscription Maintenance maakt deel uit van Pooled Capacity abonnementen. Voor Zero-Capacity Hardware is het echter nog steeds noodzakelijk om Hardware Maintenance aan te schaffen. Als u Citrix SCOM Management Pack voor Citrix ADC ontvangt als component van Citrix ADC Premium, mag u het pack alleen gebruiken voor het beheer van uw Citrix ADC Premium omgeving. Voor een compleet overzicht van de componenten/features in elke editie van dit product gaat u naar: https://www.citrix.nl/products/citrix-adc/platforms.html. Volgens uw licentie mag u alleen de features/componenten gebruiken die deel uitmaken van uw editie. Networking CPX vereist Citrix Application Delivery Management software voor de authenticatie van het gebruik.  Citrix Application Delivery Management software moet apart worden aangeschaft.  Alle Citrix Networking SDX - Instance Add-On Packs worden in licentie gegeven in gebundelde instances voor een specifieke generatie en serie Citrix Networking SDX appliances, waarbij elk Add-On Pack bedoeld is voor uw gebruik op slechts één appliance. U kunt een Add-On Pack in zijn geheel toewijzen aan een andere Citrix Networking SDX appliance van dezelfde generatie en serie (u doet dit via de Citrix licentieportal). Het is echter niet toegestaan om een Add-On Pack toe te wijzen aan een appliance van een andere generatie of serie.  Een Pooled Capacity starter pool subscription voor zero-capacity appliances kan alleen worden aangeschaft wanneer u al in het bezit bent van de appliances of de eerste appliances aanschaft samen met het abonnement. Add-on subscriptions voor appliances kunnen pas worden aangeschaft na aanschaf van de starter pool en na/samen met de desbetreffende appliances.
Citrix Gateway Standard Advanced en Premium  Appliance, en voor VPX, per VM, alsmede Universal licenties voor geavanceerde productfeatures
Beschikbaar Appliance Maintenance en, voor VPX, Customer Success Services
Alleen beschikbaar voor VPX Beschikbaar als fysieke appliances (MPX) en virtuele appliances (VPX). Appliance Maintenance moet worden aangeschaft samen met nieuwe fysieke hardwarematige appliances. Customer Success Services moet worden aangeschaft in combinatie met de nieuwe VPX productlicenties. Voor Citrix Virtual Apps and Desktops use cases: Voor EPA, SmartAccess, SmartControl en andere geavanceerde features moet u aanvullende Universal licenties aanschaffen (los van de licenties voor dit product als fysieke hardware of VPX). Als u Universal licenties hebt ontvangen als component van een ander product, zijn uw licenties beperkt tot het gebruik op elke Citrix Gateway appliance (fysiek of virtueel) die onder die productomgeving valt.
Citrix Secure Web Gateway Standard, Advanced, Premium  Appliance, en voor VPX, per VM Beschikbaar Appliance Maintenance en, voor VPX, Customer Success Services Alleen beschikbaar voor VPX Beschikbaar als fysieke appliances (MPX) en virtuele appliances (VPX). Appliance Maintenance moet worden aangeschaft samen met nieuwe fysieke appliances. Customer Success Services moet worden aangeschaft in combinatie met nieuwe VPX productlicenties. Een add-on subscription feature, Citrix URL Threat Intelligence, biedt categorie- en reputatiespecifieke informatie over URL’s en helpt bij het filteren van ongewenste websites. 
Citrix SD-WAN Standard, WANOp en Premium  Appliance, VM (VPX), Pooled Capacity (subscription) en Concurrent (Client Plug-In) Beschikbaar Appliance Maintenance, Customer Success Services (VPX) en Hardware Maintenance (Zero-Capacity Hardware voor Pooled Capacity) Inbegrepen voor Pooled Capacity Het productportfolio omvat hardwarematige appliances en virtuele appliances (VPX) en een softwareclient (NetScaler SD-WAN Client Plug-in voor Receiver) voor de WAN Op Edition. Bij het nieuwe product moet Maintenance worden aangeschaft gedurende één jaar na levering. Subscription Maintenance maakt deel uit van Pooled Capacity abonnementen. Voor Zero-Capacity Hardware is het echter nog steeds noodzakelijk om Hardware Maintenance aan te schaffen. Als u dit product hebt ontvangen als component van Workspace Suite, moet Maintenance worden aangeschaft voor Workspace Suite. Als u de VPX WAN Op Edition licenties hebt ontvangen als component van Citrix Virtual Apps and Desktops Premium Edition, mag het VPX product worden gebruikt in branch/remote offices met een of meer actieve Users, Concurrent Users en/of Devices voor Citrix Virtual Apps and Desktops Premium Edition (het is echter niet toegestaan om deze licenties te gebruiken in het (de) centrale datacenter(s) dat/die die branch/remote offices ondersteunen). Gebruik in branch/remote offices kan acceleratie, beheer en optimalisatie omvatten voor alle gebruikers in die externe kantoren voor alle WAN services. Appliance Maintenance moet worden aangeschaft samen met fysieke hardwarematige versies van dit product. 

* Tenzij hierboven anders is bepaald voor een product, zijn de Citrix licentiemodellen voor eindgebruikers als volgt: Volgens het User-model is een ‘User’ een persoon die door u is geautoriseerd om met elk device toegang te krijgen tot instances van de productserversoftware of service op basis van uw toewijzing van één user ID. Volgens het Device-model is een ‘Device’ een apparaat dat door u is geautoriseerd voor gebruik door (een) perso(o)n(en) om toegang te krijgen tot instances van de productserversoftware of service (lokaal of via een netwerk). User- en Device-licenties mogen uitsluitend opnieuw worden toegewezen zoals bepaald in het beleid, de processen en tijdschaal die Citrix hiervoor heeft vastgelegd. Voor Citrix on-premise producten raadpleegt u deze veelgestelde vragen over licenties. Voor Citrix Cloud en Enterprise SaaS raadpleegt u deze veelgestelde vragen over licenties. U kunt hard- of softwarematige netwerkarchitecturen gebruiken om het aantal Users of Devices met directe toegang tot de productserversoftware of service te beperken. Dit wordt multiplexing of pooling genoemd. Dit houdt geen verlaging in van het aantal licenties dat nodig is voor toegang tot of gebruik van de serversoftware of service (volgens beide licentiemodellen). Een licentie is verplicht voor elke User die of elk Device dat verbinding maakt met de multiplexing- of pooling-software of het hardwarematige front-end. U moet een licentie aanschaffen en toewijzen aan elke User die of aan elk Device dat toegang krijgt tot instances van de serversoftware of service, direct of indirect en ongeacht frequentie, ook als de geautoriseerde User of het geautoriseerde Device een automaat/robot is. Volgens het Concurrent-model is een ‘Concurrent device’ één anoniem device dat verbonden is met één instance van de serversoftware. Volgens het CPU Socket-model is een ’CPU Socket’ een afzonderlijke processorsocket op een server waarop het PRODUCT draait, ongeacht of er een processor in die socket aanwezig is. Voor alle CPU-sockets op deze server(s) moet een licentie worden aangeschaft. Volgens het Application-model is een ‘Application’ een afzonderlijk objectcodebestand dat kan worden geanalyseerd door het product. Volgens het VM-model is een ‘VM’ een virtuele machine of, als de server niet gevirtualiseerd is, een afzonderlijke fysieke server. Volgens het Concurrent Session-model, dat exclusief wordt aangeboden bij Provisioning Services, is een ‘Concurrent Session’ het aantal machinesessies (fysiek of virtueel) dat onder het product valt. Volgens het Appliance-model is een ‘Appliance’ de fysieke appliance met embedded productsoftware zoals aangeboden door Citrix. U mag de Appliance gebruiken tot de bedoelde capaciteit. Volgens het Pooled Capacity-model voor Citrix ADC, mogen uw aangeschafte instances en capaciteit (doorvoer) worden geïmplementeerd op zero-capacity fysieke appliances, VPX of CPX instances in uw infrastructuur of VPX of CPX instances die zijn geïmplementeerd bij ondersteunde public cloudproviders (samen uw ‘Pooled Capacity’ genoemd). Volgens het Pooled Capacity-model voor Citrix SD-WAN mag uw aangeschafte capaciteit (doorvoer) uitsluitend worden geïmplementeerd op zero-capacity SD-WAN fysieke appliances. Volgens het Virtual Instance-licentiemodel is een ‘Virtual Instance’ een virtuele implementatie binnen één softwarecontainer. Volgens het Virtual IP Address-licentiemodel is ‘Virtual IP Address’ één virtueel IP-adres. ‘Express’ versies van producten worden aangeboden met een licentie met een bepaalde duur en ZONDER ENIGE GARANTIE, SCHADELOOSSTELLING BIJ EVENTUELE INBREUKEN EN ONDERHOUD VAN SOFTWARE. Verder mogen ‘Express’ versies niet door Citrix of niet-Citrix serviceproviders worden gebruikt voor een cloudproduct of een door middel van hosting aangeboden product. In de omschrijving van de SKU van elk product en elke vorm van onderhoud staat vermeld wat uw rechten zijn. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen een SKU-omschrijving en deze tabel, heeft de omschrijving van de SKU voorrang.

** Zie de omschrijving van Software Maintenance op www.citrix.nl/support/programs.html  en van Appliance Maintenance op https://www.citrix.nl/support/programs/appliance-maintenance.html. Na het vervallen van Maintenance zijn mogelijk reinstatement- en recovery-kosten van toepassing. Downgrades van Maintenance-programma’s worden niet aangeboden.

*** Zie productspecifieke licentievoorwaarden voor eindgebruikers op http://www.citrix.nl/buy/licensing/agreements.html (naast alle bovenstaande bepalingen en opmerkingen). Tenzij anders vermeld mag een productlicentie op slechts één licentieserver of appliance instance worden geladen. Bij een audit onder de licentievoorwaarden voor eindgebruikers wordt het extra licentiegebruik bepaald op basis van pieklicentie-inzet en vindt facturering plaats op basis van de op dat moment van toepassing zijnde Citrix SRP (suggested retail price, verkoopadviesprijs) voor licenties en voor onderhoud voor die licenties (voor de duur van het extra gebruik of twee jaar, waarbij de kortste periode geldt). Verder kunnen kosten in rekening worden gebracht voor overige zaken die tijdens de audit worden vastgesteld, en auditkosten zelf. Wat betreft uw aanschaf van een trade-up of upgrade van een product, of uw implementatie van een productrelease met nieuwe productlicenties onder Maintenance, hebt u recht op een overgangsperiode van 90 dagen waarin u zowel uw nieuwe als oude productlicenties mag gebruiken in uw productieomgeving. Deze periode gaat in op het moment van aanschaf van de trade-up of upgrade, of op het moment van downloaden van de nieuwe release in het kader van uw onderhoudsprogramma. U verbindt zich ertoe de oude licenties te vernietigen en geen kopieën meer aan te houden na het verstrijken van de overgangsperiode. Bepaalde producten hebben een zeker licentieoverschot ingebouwd, wat het voor u mogelijk maakt om een beperkt aantal extra licenties te gebruiken om te voorkomen dat de toegang wordt geblokkeerd. Dit overschot bieden wij aan uit coulance en is geen licentieonderdeel waar u altijd recht op hebt. Een overschot moet worden aangeschaft binnen 30 dagen na het eerste gebruik. Citrix behoudt zich het recht voor om de mogelijkheid van een overschot in nieuwe productreleases te verwijderen.

**** Zie de productspecifieke servicevoorwaarden op http://www.citrix.nl/buy/licensing/agreements.html en de productspecifieke serviceomschrijvingen op https://www.citrix.nl/buy/licensing/saas-service-descriptions.html (naast alle bovenstaande bepalingen en opmerkingen). Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen een productspecifieke serviceomschrijving en deze tabel, heeft de serviceomschrijving voorrang.

Deze tabel kan regelmatig door Citrix worden bijgewerkt. U wordt aangeraden deze tabel na te kijken vóór elke aanschaf. 

Analytics – producten en licentiemodellen

Productlijn**** Edities/
pakketten
Licentiemodellen* Maand Jaar SaaS Maintenance** Opmerkingen
Citrix Analytics Citrix Analytics for Security, Citrix Analytics for Performance User N.v.t. Beschikbaar Inbegrepen
Het servicepakket bepaalt uw rechten. De serviceomschrijving bevat een overzicht en de voorwaarden van de service: https://www.citrix.nl/buy/licensing/saas-service-descriptions.html. Alle componenten van de service worden slechts in licentie gegeven aan dezelfde Users.

* Tenzij hierboven anders is bepaald voor een product, zijn de Citrix licentiemodellen voor eindgebruikers als volgt: Volgens het User-model is een ‘User’ een persoon die door u is geautoriseerd om met elk device toegang te krijgen tot instances van de service op basis van uw toewijzing van één user ID.

** Zie de beschrijving van SaaS Maintenance op www.citrix.nl/support/programs.html.

**** Zie de productspecifieke servicevoorwaarden op http://www.citrix.nl/buy/licensing/agreements.html en de productspecifieke serviceomschrijvingen op https://www.citrix.nl/buy/licensing/saas-service-descriptions.html (naast alle bovenstaande bepalingen en opmerkingen). Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen een productspecifieke serviceomschrijving en deze tabel, heeft de serviceomschrijving voorrang.