Wat is een hybride cloud?

Een hybride cloud is een oplossing die een of meer diensten of services in een public cloud combineert met proprietary software en communicatie mogelijk maakt tussen de verschillende diensten. Een strategie die uitgaat van een hybride cloud biedt organisaties meer flexibiliteit, aangezien workloads nu gemakkelijk heen en weer kunnen worden geschoven tussen verschillende cloudoplossingen, afhankelijk van de behoeften en kosten.

Met een hybride cloud hebben organisaties meer controle over hun eigen data. Een organisatie kan gevoelige data opslaan in een private cloud of lokaal datacenter, tegelijk gebruikmaken van de robuuste voorzieningen van een managed public cloud, en dit alles beheren via een en dezelfde console.

Bekijk aanvullende onderwerpen over de hybride cloud: 

Hoe werkt een hybride cloudarchitectuur?

Wanneer alle resources in de public en private cloud op een uniforme manier kunnen worden beheerd, is dat beter dan het apart moeten beheren van verschillende cloudomgevingen. Bij dit laatste is de kans namelijk groot dat sommige processen meerdere keren voorkomen. Bij apart beheerde omgevingen is ook de kans groter dat er gaten in de security zitten, zeker als verschillende oplossingen niet goed op elkaar af zijn afgestemd. Een hybride cloudarchitectuur kan veel securityrisico’s voorkomen door vertrouwelijke bedrijfsgegevens zo min mogelijk bloot te stellen aan de public cloud.

Een hybride cloudinfrastructuur omvat meestal een openbaar IaaS-platform (Infrastructure as a Service), een private cloud of datacenter en toegang tot een beveiligd netwerk. Veel hybride modellen maken gebruik van LAN’s (Local Area Networks) en WAN’s (Wide Area Networks).

Organisaties die een hybride cloudstrategie invoeren, beginnen meestal met een IaaS-oplossing en breiden functionaliteit zo nodig uit naar de private cloud. Voor een efficiënte invoering van een hybride strategie is het belangrijk dat de public cloud en de private cloud compatibel met elkaar zijn, zodat onderlinge communicatie mogelijk is. Vaak is de private cloud ontwikkeld om compatibel te zijn met de ‘public’ oplossing.

De laatste jaren hebben IaaS-providers als het Google Cloud-platform en Microsoft Azure het voor organisaties gemakkelijker gemaakt om hun lokale resources te koppelen aan een oplossing in de public cloud door gebruik te maken van API’s (Application Programming Interfaces) die de interoperabiliteit tussen services verbeteren. Hybride architecturen kunnen een hypervisorlaag hebben voor het generen van virtuele machines die verbinding maken met de public cloud via een andere softwarelaag, die dan verantwoordelijk is voor de orchestration in de gebruikte cloudomgevingen.

Waarvoor dient een hybride cloud? 

Organisaties uit de meest uiteenlopende sectoren hebben al gekozen voor een hybride cloudoplossing, vanuit kostenoverwegingen ofwel om hun wendbaarheid te vergroten. Van de financiële sector tot de gezondheidszorg hebben hybride cloudomgevingen bewezen voor meer rekenkracht en opslagcapaciteit te kunnen zorgen en daarnaast aan de basis te liggen van kostenbesparingen en het reduceren van de afhankelijkheid van on-premise infrastructuur. Veel organisaties hebben simpelweg niet genoeg ruimte om alle benodigde servers lokaal te houden.

In sectoren zoals de zorg, waar privacy van essentieel belang is en private resources vaak ontbreken, is een hybride cloudstrategie ideaal. Een hybride cloud maakt het mogelijk om gevoelige data te bewaren in een veilig on-premise datacenter en tegelijkertijd gebruik te maken van de geavanceerde rekenkracht van een openbaar IaaS-model. Kort gezegd, kan een sector die applicaties in de public cloud kan gebruiken, ook een hybride model gebruiken.

E-BOOK

Zes must-haves voor application delivery in hybride en multicloud-omgevingen

Alles over de absolute must-haves voor het aanbieden van snelle, krachtige applicaties in de cloud.

Hoe wordt de hybride cloud beheerd?

Het beheer van de hybride cloud is een complexe aangelegenheid. Elke cloudoplossing heeft haar eigen API, opslagprotocollen, netwerkmogelijkheden enzovoort. Het is ondoenlijk om alle details van elke oplossing onder de knie te krijgen. Daarom creëren de mensen die de hybride cloud moeten beheren vaak één interface om al hun cloudservices te overkoepelen.

Voor het maken van deze interface zijn mensen nodig die bekend zijn met cloudoplossingen en die weten hoe ze aparte netwerken goed met elkaar kunnen laten communiceren. Gelukkig zijn er  goede beheertools beschikbaar om IT-managers van (grote) organisaties te helpen.

Voordelen van de hybride cloud

De voordelen van de hybride cloud hebben vooral te maken met het gegeven dat IT-managers daarmee meer controle hebben over data. Het hybride model biedt organisaties verschillende opties, zodat alle stakeholders een omgeving kunnen kiezen die het meest geschikt is voor hun use case.

De meeste organisaties hebben niet elke dag evenveel rekenkracht nodig. Vaak is er een jaarlijks terugkerende piek. Zo merken zorgverzekeraars vaak een duidelijke piek in hun apps aan het eind van het jaar en hebben ze dubbel zoveel capaciteit nodig. Waarom zouden ze moeten betalen voor resources die de rest van het jaar niet nodig zijn? Een organisatie kan besparen door alleen wanneer dat nodig is, private resources uit te breiden naar de public cloud.

Vergeleken met een strikt privaat model kost een hybride model veel minder ruimte binnen de organisatie. Een organisatie kan een intern privénetwerk gebruiken voor de interne behoeften. Op het moment dat die lokale capaciteit aan het maximum zit, vindt automatisch uitbreiding naar de private cloud plaats. Dit model is een prima oplossing voor start-ups die niet de middelen hebben om te investeren in een groot eigen datacenter, maar ook voor bestaande organisaties die op de meest kosteneffectieve manier willen kunnen schalen.

Use cases voor de hybride cloud

Het hybride model staat voor schaalbaarheid ‘on demand’, wat meteen inhoudt dat er enorm veel toepassingsgebieden zijn.

Nieuwe applicaties: Het lanceren van een nieuwe applicatie met een niet-geteste workload kan een riskante onderneming zijn. Organisaties die de cloud gebruiken, moeten soms risico’s nemen op het moment dat ze iets nieuws proberen. Met de hybride cloud zijn grote aanvangsinvesteringen niet nodig, wat dat risico meteen veel beter beheersbaar maakt. De organisatie kan de nieuwe app uitrollen en hoeft alleen maar te betalen voor de resources die echt worden gebruikt, dus zonder zware investeringen. Is de app geen succes of moet de app om andere redenen worden teruggetrokken, dan zijn de financiële gevolgen zeer beperkt.

Wet- en regelgeving: Sommige sectoren zijn sterk gereguleerd en moeten maximaal inzetten op gegevensbescherming. Maar dat betekent niet dat alle gegevens per se binnen de organisatie moeten staan. De hybride cloud maakt het mogelijk om enerzijds aan alle regels en voorschriften te voldoen en anderzijds toch te profiteren van de extra capaciteit die nu wordt geboden. Sinds de invoering van de General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben veel organisaties hun data over verschillende oplossingen verdeeld om vanuit andere landen toch aan de Europese regelgeving te kunnen voldoen. 

Schommelingen in de workload: De toekomst valt niet te voorspellen. Een applicatie die perfect draait in de omgeving van vandaag, heeft morgen ineens extra capaciteit nodig. Een hybride cloud is een uitstekende oplossing voor veranderende workloads en pieken in de vraag. Wanneer een workload van de ene omgeving overloopt naar de andere (de cloud), wordt dit ook wel ‘cloudbursting’ genoemd. Beschouw het als een uitwijkmogelijkheid. De extra zekerheid van deze oplossing, is een groot voordeel.

Hybride cloudoplossingen

Met meer dan 40 grote IaaS-providers in de markt hebben IT-managers meer opties dan ooit als het gaat om het kiezen van een public cloud service. Naast de grootste openbare cloud ter wereld, Amazon Web Services (AWS), zijn er twee zeer betrouwbare cloudproviders met uitgebreide mogelijkheden:

Microsoft Azure

Microsoft Azure biedt uitstekende ondersteuning voor hybride cloudprojecten, waardoor deze snel van de grond kunnen komen. De investering van Microsoft in open-source frameworks maken het gemakkelijk om Azure te gaan gebruiken.

Google Cloud

De technologie van Google voor machine learning en big data maakt het Google Cloud-platform bij uitstek geschikt voor de meest complexe behoeften. 

Is de hybride cloud geschikt voor uw organisatie?

Het hybride cloudmodel is een uitstekende manier om IT-gerelateerde prioriteiten en andere behoeften van de organisatie bij elkaar te brengen. Veel organisaties kiezen bij voorkeur voor de hybride cloud. Vergeleken met public en private biedt de hybride cloud duidelijk de meeste flexibiliteit. Dit is een belangrijke factor voor organisaties die verder willen digitaliseren of hun compliance willen verbeteren.

De hybride cloud kan ook een uitstekende oplossing zijn voor organisaties die al over een private cloudinfrastructuur beschikken. Platform-as-a-Service (PaaS) voor de koppeling met de public cloud is dan de aangewezen weg. Organisaties die hun data beter willen beveiligen zonder de voordelen van de public cloud te verliezen, kunnen hun gevoelige data overbrengen naar een private cloud en dat systeem dan koppelen aan public resources.

De hybride cloud is een uitstekende oplossing voor organisaties met schommelingen in de workload, met grote hoeveelheden data om te verwerken of een uitgebreide mix van IT-diensten. De flexibiliteit, schaalbaarheid en responsiviteit van het hybride model kan niet genoeg worden benadrukt. Bovendien betalen organisaties alleen voor extra resources wanneer ze die echt nodig hebben, een aanzienlijke kostenbesparing.

Citrix oplossingen voor hybride cloud computing

Dankzij langdurige samenwerkingsverbanden met belangrijke spelers zoals Google Cloud en Microsoft Azure kunnen organisaties die een hybride cloudmodel willen omarmen, kiezen uit diverse opties met Citrix. Of u nu de security van uw IT wilt verbeteren of DaaS-oplossingen wilt implementeren, Citrix biedt alles wat u nodig hebt om de cloud te gaan gebruiken in het tempo dat het beste werkt voor uw organisatie.

Ontdek de voordelen van een hybride cloud met Citrix DaaS