Wat is een hybride cloud?

Een hybride cloud is een oplossing die een of meer diensten of services in een public cloud combineert met proprietary software en communicatie mogelijk maakt tussen de verschillende diensten. Een strategie die uitgaat van een hybride cloud biedt organisaties meer flexibiliteit, aangezien workloads nu gemakkelijk heen en weer kunnen worden geschoven tussen verschillende cloudoplossingen, afhankelijk van de behoeften en kosten.

Met een hybride cloud hebben organisaties meer controle over hun eigen data. Een organisatie kan gevoelige data opslaan in een private cloud of lokaal datacenter en tegelijk gebruikmaken van de robuuste systemen van een managed public cloud. Een hybride cloud wordt aangestuurd vanuit een en dezelfde beheerlaag, terwijl bij een multicloud elke cloudomgeving apart moet worden beheerd.

Hybride cloudarchitectuur

Wanneer alle resources in de public en private cloud op een uniforme manier kunnen worden beheerd, is dat beter dan het apart moeten beheren van verschillende cloudomgevingen. Bij dit laatste is de kans namelijk groot dat sommige processen meerdere keren voorkomen. Bij apart beheerde omgevingen is ook de kans groter dat er gaten in de security zitten omdat de verschillende oplossingen niet goed op elkaar af zijn afgestemd.

Een goede hybride architectuur kan veel securityrisico’s voorkomen door vertrouwelijke bedrijfsgegevens zo min mogelijk bloot te stellen aan de public cloud.

Een hybride cloudinfrastructuur omvat meestal een openbaar IaaS-platform (Infrastructure as a Service), een private cloud of datacenter en toegang tot een beveiligd netwerk. Veel hybride modellen maken gebruik van LAN’s (Local Area Networks) en WAN’s (Wide Area Networks).

Organisaties die een hybride strategie invoeren, beginnen meestal met een IaaS-oplossing en breiden functionaliteit zo nodig uit naar de private cloud. Voor een efficiënte invoering van een hybride strategie is het belangrijk dat de public cloud en de private cloud compatibel met elkaar zijn, zodat onderlinge communicatie mogelijk is. Vaak is de private cloud ontwikkeld om compatibel te zijn met de ‘public’ oplossing.

De laatste jaren hebben IaaS-providers als Amazon, Google en Microsoft het gemakkelijker gemaakt voor organisaties om hun lokale resources te koppelen aan een oplossing in de public cloud. API’s (Application Programming Interfaces) verbeteren de native interoperabiliteit tussen de services. Hybride architecturen kunnen een hypervisorlaag hebben voor het generen van virtuele machines die verbinding maken met de public cloud via een andere softwarelaag, die dan verantwoordelijk is voor de orchestration in de gebruikte cloudomgevingen.

Voordelen van de hybride cloud

De voordelen van de hybride cloud hebben vooral te maken met het gegeven dat IT-managers nu meer controle hebben over hun data. Het hybride model biedt organisaties verschillende opties, zodat alle stakeholders een omgeving kunnen kiezen die het meest geschikt is voor hun use case.

De meeste organisaties hebben niet elke dag evenveel rekenkracht nodig. Vaak is er een jaarlijks terugkerende piek. Zo merken zorgverzekeraars vaak een duidelijke piek in hun apps aan het eind van het jaar en hebben ze dubbel zoveel capaciteit nodig. Waarom zouden ze moeten betalen voor resources die de rest van het jaar niet nodig zijn? Een organisatie kan besparen door private resources uit te breiden naar de public cloud alleen wanneer dat nodig is.

Vergeleken met een strikt privaat model kost een hybride model veel minder ruimte binnen de organisatie. Een organisatie kan een intern privénetwerk gebruiken voor de interne behoeften. Op het moment dat die lokale capaciteit aan het maximum zit, vindt automatisch uitbreiding naar de private cloud plaats. Dit model is een prima oplossing voor start-ups die niet de middelen hebben om te investeren in een groot eigen datacenter, maar ook voor bestaande organisaties die op de meest kosteneffectieve manier willen kunnen schalen.

Wie gebruikt een hybride cloud?

Organisaties uit de meest uiteenlopende sectoren hebben al gekozen voor een hybride oplossing, vanuit kostenoverwegingen ofwel om de lokale druk te verminderen. Hybride cloudomgevingen hebben al bewezen effectief te zijn in het verbeteren van de processor- en opslagcapaciteit, maar ook in het efficiënter benutten van de beschikbare fysieke ruimte, van de financiële sector tot de gezondheidszorg. Veel organisaties hebben simpelweg niet genoeg ruimte om alle benodigde servers lokaal te houden.

In de zorgsector, waar gegevensbescherming extra belangrijk is, is er een tekort aan eigen rekenkracht. Een hybride cloudmodel is hier een ideale oplossing. Patiëntgegevens kunnen worden bewaard op een veilige private server en voor alle rekenkracht die verder nodig is, kan een beroep worden gedaan op een public IaaS-model. Kort gezegd kan een sector die applicaties in de public cloud kan gebruiken, ook een hybride model gebruiken.

Use cases voor de hybride cloud

Het hybride model staat voor schaalbaarheid ‘on demand’, wat meteen inhoudt dat er enorm veel toepassingsgebieden zijn.

Nieuwe applicaties

Het lanceren van een nieuwe applicatie met een niet-geteste workload kan een riskante onderneming zijn. Organisaties die de cloud gebruiken moeten soms risico’s nemen op het moment dat ze iets nieuws proberen. Met de hybride cloud zijn grote aanvangsinvesteringen niet nodig, wat dat risico meteen veel beter beheersbaar maakt. De organisatie kan de nieuwe app uitrollen en hoeft alleen maar te betalen voor de resources die echt worden gebruikt, dus zonder zware investeringen. Is de app geen succes of moet de app om andere redenen worden teruggetrokken, dan zijn de financiële gevolgen zeer beperkt.

Wet- en regelgeving

Sommige sectoren zijn sterk gereguleerd en moeten maximaal inzetten op gegevensbescherming. Maar dat betekent niet dat alle gegevens per se binnen de organisatie moeten staan. De hybride cloud maakt het mogelijk om enerzijds aan alle regels en voorschriften te voldoen en anderzijds toch te profiteren van de extra capaciteit die nu wordt geboden.

Sinds de invoering van de General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben veel organisaties hun data over verschillende oplossingen verdeeld, deels voor Europa en deels voor de VS en andere landen. Elke organisatie die gegevens van gebruikers bezit, moet aan de nieuwe privacywetgeving voldoen. De boetes zijn hoog.

Schommelingen in de workload

De toekomst valt niet te voorspellen. Een applicatie die perfect draait in de omgeving van vandaag, heeft morgen ineens extra capaciteit nodig. Een hybride cloud is een uitstekende oplossing voor veranderende workloads en pieken in de vraag. Wanneer een workload van de ene omgeving overloopt naar de andere (de cloud), wordt dit ook wel ‘cloudbursting’ genoemd. Beschouw het als een uitwijkmogelijkheid. De extra zekerheid van deze oplossing, is een groot voordeel.

Hoe wordt de hybride cloud beheerd?

Het beheer van de hybride cloud is een complexe aangelegenheid. Elke cloudoplossing heeft haar eigen API, opslagprotocollen, netwerkmogelijkheden enzovoort. Het onder de knie krijgen van alle details van elke oplossing, is niet houdbaar. Daarom creëren de mensen die de hybride cloud moet beheren vaak één interface om alle cloudservices te overkoepelen.

Voor het maken van deze interface zijn mensen nodig die bekend zijn met cloudoplossingen en die weten hoe ze aparte netwerken goed met elkaar kunnen laten communiceren. Gelukkig zijn er goede beheertools beschikbaar om IT-managers van (grote) organisaties te helpen.

Aanbieders van Infrastructure-as-a-Service (IaaS)

Met meer dan 40 grote IaaS-providers in de markt hebben IT-managers meer opties dan ooit als het gaat om het kiezen van een public cloud service. Hier volgen drie providers met veel mogelijkheden:

Amazon Web Services

AWS is de grootste public cloud ter wereld. De services van Amazon bestrijken meer dan 40 procent van de cloudmarkt en zijn niet voor niets zo populair. AWS biedt robuuste features, inclusief content delivery, rekenkracht, netwerkvoorzieningen en databasebeheer. Lees meer over de samenwerking tussen Citrix en Amazon Web Services.

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform is relatief nieuw vergeleken met AWS, maar heeft zich dankzij de expertise van Google snel kunnen bewijzen. De technologie van Google voor machine learning en big data maakt Google Cloud Platform bij uitstek geschikt voor de meest complexe behoeften. Lees meer over hoe Citrix en Google Cloud beter werken mogelijk maken met innovatieve oplossingen in een hybride cloud.

Microsoft Azure

De op een na populairste public cloud is Microsoft Azure, een vroege voorstander van het hybride model. Deze service biedt uitstekende ondersteuning voor de ontwikkeling van projecten in de hybride cloud, die daardoor sneller van de grond komen. Nieuwe investeringen van Microsoft in open source frameworks hebben het bovendien gemakkelijker gemaakt om Azure te gaan gebruiken. Ontdek wat Citrix en Microsoft samen doen in de cloud om uw organisatie sneller te laten werken.

Is de hybride cloud geschikt voor uw organisatie?

Het hybride cloudmodel is een uitstekende manier om IT-gerelateerde prioriteiten en andere behoeften van de organisatie bij elkaar te brengen. Veel organisaties kiezen bij voorkeur voor de hybride cloud. Vergeleken met public en private biedt de hybride cloud duidelijk de meeste flexibiliteit. Of een organisatie die flexibiliteit echt nodig heeft, hangt af van de doelen van de organisatie, met welke wet- en regelgeving de organisatie te maken heeft en in welke mate de behoeften van de organisatie kunnen veranderen.

De hybride cloud kan een uitstekende oplossing zijn voor organisaties die al over een private cloudinfrastructuur beschikken. Platform as a Service (PaaS) voor de koppeling met de public cloud is dan de aangewezen weg. Organisaties die hun data beter willen beveiligen zonder de voordelen van de public cloud te verliezen, kunnen hun gevoelige gegevens overbrengen naar een private cloud en dat systeem dan koppelen aan public resources.

De hybride cloud is een uitstekende oplossing voor organisaties met schommelingen in de workload, met grote hoeveelheden data om te verwerken of een uitgebreide mix van IT-diensten. De flexibiliteit, schaalbaarheid en responsiviteit van het hybride model kan niet genoeg worden benadrukt. Bovendien betalen organisaties alleen voor extra resources wanneer ze die echt nodig hebben, een aanzienlijke kostenbesparing.

Citrix Workspace is een oplossing voor digitale workspaces in uw hybride cloud. Lees hier verder.

Meer informatie

Digital Workspace en de cloud

Hybride cloud en networking