Hizmet Olarak Masaüstü (DaaS) Nedir?

Hizmet Olarak Masaüstü (DaaS), işletmelerin, bulutta barındırılan sanal masaüstlerini herhangi bir cihaza, herhangi bir yerden sunmalarını sağlayan bir bulut bilişim teklifidir. DaaS çözümleri, uygulama ve e-postaların web üzerinden güvenli bir şekilde sunulması için tamamıyla barındırılan bir masaüstü sunar. Bu çözümlerin satın alınması ve yönetilmesi kolaydır ve BT’nin bakım yapması için hiçbir yazılım gerekmez.

DaaS nasıl çalışır?

DaaS bir abonelik hizmeti olarak sunulur ve doğası gereği çok kullanıcılıdır. Masaüstü işletim sistemlerini çalıştıran sanal makineler de dâhil olmak üzere arka uç sanal masaüstü altyapısı (VDI), üçüncü taraf bir bulut sağlayıcısı tarafından barındırılır. Ardından, DaaS sağlayıcısı, sanal masaüstlerini bir müşterinin son kullanıcı cihazlarına aktarır.

DaaS sağlayıcıları, VDI dağıtımının yanı sıra bakım, güvenlik, yükseltme, veri yedekleme ve depolamayı da yönetir. Ve müşteri, uygulamaları ve masaüstü görüntülerini yönetir. DaaS, kendi kurum içi VDI çözümlerine yatırım yapmak ve onları yönetmek istemeyen kuruluşlar için iyi bir seçimdir.

VDI ile DaaS ile arasındaki fark nedir?

DaaS VDI’dır, ancak, bulutta barındırılır. VDI ile bir kuruluş, sanal masaüstlerini kendi kurum içi veri merkezlerinden dağıtır. Şirket içi BT ekipleri, sanal masaüstlerini dağıtmanın yanı sıra altyapıyı satın almak, yönetmek ve yükseltmekten sorumludur.

DaaS özünde bununla aynıdır, ancak altyapısı bulut tabanlıdır. DaaS teklifine abone olan kuruluşlar, kendi donanımlarını yönetmeye ihtiyaç duymaz.

Neden DaaS?

Çalışanlar, çalışmalarına herhangi bir cihazdan, herhangi bir yerden erişmek ister. Ve şirketler, çalışanların işlerini yapmaları için ihtiyaç duydukları uygulamaları ve masaüstlerini güvenli bir şekilde sunmak üzere düşük maliyetli, basit bir çözüm aramaktadır. Geleneksel bilgisayar ortamları, çalışan şifrelerinin sıfırlanması kadar basit ve kullanıcı verimliliğini etkileyen ve BT yöneticilerinin değerli zamanını alan güvenlik yamalarını ve güncellemelerini uygulamak kadar zor olan BT yönetimi zorluklarıyla karşı karşıyadır.

Birçok müşteri, uygulamaları ve masaüstlerini sanallaştırmaya yönelirken, algılanan karmaşıklık ve sermaye yatırımı, sektörleri, operasyonel gider yapısı içinde çalışan basitleştirilmiş bir çözüm arayışına itmektedir.

DaaS, VDI’nın merkezileştirilmesi ve standartlaştırılmasına rağbet eden, fakat profesyonel bir organizasyonun, kendileri adına temel masaüstü yönetimini yapmalarının sadeliğinden etkilenen müşteriler için uygulanabilir bir çözüm olabilir. DaaS, işlemleri basitleştirerek ve Windows masaüstlerini ve uygulamaları BT’nin iş gücüne güvenli bir şekilde sunarak BT’ye pek çok fayda sağlar.

DaaS’ın en iyi faydaları:

  • Esneklik: Tüm çalışan ve yükleniciler, uygulamalarına, masaüstlerine ve verilerine herhangi bir yerden erişme imkânına sahip olarak, nerede çalışırlarsa çalışsınlar üretkenliklerini koruyabilir.
  • Ölçeklenebilirlik: İş ihtiyaçlarınıza bağlı olarak, birleşme ve satın alma, yoğun mevsimlerde geçici işçilerin görevlendirilmesi, yüklenicilerin (geliştiricilerin) yönetilmesi veya şube ofislerinin dağıtımı gibi konularda hızlı bir şekilde ölçeği büyütüp küçültebilirsiniz.
  • İş sürekliliği: Bir doğal felakette veya öngörülemeyen herhangi bir olayda, donanıma bağımlı olmadan çalışmalarınızın devam etmesini sağlayabilirsiniz.
  • Maliyet kontrolü: Aylık veya yıllık abonelik modelleri ile yalnızca kullandığınız kadarını ödeyin. Ayrıca, sermaye giderlerini azaltın ve daha öngörülebilir işletme giderlerinin tadını çıkarın.
  • Güvenlik: DaaS, kullanıcılar için güvenli bir erişim sağlar, masaüstü ve uygulama yönetim süreç ve prosedürlerini basitleştirir.
Ek Kaynaklar