Wat verstaan we onder het welzijn van medewerkers?

Met het welzijn van medewerkers bedoelen we de fysieke, mentale en emotionele gezondheid van medewerkers zowel op als buiten de werkplek. Dit welzijn wordt beïnvloed door relaties, communicatie, taken, verwachtingen en de werkomgeving.

Het welzijn van medewerkers verbeteren houdt meer in dan het aanbieden van gezonde maaltijden in het bedrijfsrestaurant of een mooie ontspanningsruimte of fitnesszaal. Organisaties moeten weten dat het welzijn van medewerkers meer is dan fysieke gezondheid. Er spelen veel meer complexe factoren een rol, zoals stemming, omgeving, leiderschap en organisatiecultuur.

Nu veel mensen volledig of gedeeltelijk thuis aan de slag zijn gegaan, is het belangrijk om het algemeen welzijn en de tevredenheid van die medewerkers zo breed mogelijk te bekijken.

Lees meer over het welzijn van medewerkers:

Wat beïnvloedt het welzijn van medewerkers?

Het welzijn van medewerkers wordt in grote mate bepaald door factoren die in drie categorieën kunnen worden onderverdeeld: fysiek, mentaal en sociaal.

Fysiek welzijn houdt in dat medewerkers worden gestimuleerd om gezond te leven, voldoende te slapen en gezond te eten op de werkplek. Een aangename, schone werkomgeving maakt ook deel uit van het fysieke welzijn van medewerkers.

Voor medewerkers op afstand ligt dit niet altijd voor de hand. Soms moeten organisaties creatief zijn en de werkplekinrichting van hun medewerkers verbeteren met bijvoorbeeld een laptopstandaard, ergonomisch toetsenbord of noise-cancelling hoofdtelefoon.

Ook mentaal welzijn is cruciaal voor het welzijn van medewerkers. Ondersteunende tools zijn belangrijk voor het mentale welzijn van medewerkers (en daardoor voor uw hele organisatie). Denk hierbij bijvoorbeeld aan dagen zonder vergaderingen en aandacht voor het feit dat mensen echt niet 24/7 beschikbaar hoeven te zijn.

Sociaal welzijn verwijst naar interactie en het gevoel erbij te horen. Het sociale welzijn van medewerkers wordt beïnvloed door bijvoorbeeld team- en leiderschapsactiviteiten, de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen, een inclusieve organisatiecultuur en sociale interactie.

Wat zijn de belangrijkste elementen voor het welzijn van medewerkers?

Werkgevers kunnen voor hun medewerkers perfect rekening houden met deze vijf elementen van welzijn.

  • Sociaal: stimuleer betekenisvolle relaties op de werkplek. Het sociale aspect op het werk moet worden aangemoedigd. Ook wanneer op afstand wordt gewerkt, is het belangrijk om sociale interacties te plannen. Bied medewerkers bijvoorbeeld een manier om felicitaties naar anderen te sturen of virtuele sociale vergaderingen te organiseren.
  • Carrière: ondersteun de carrièredoelen van medewerkers, promoot studie en persoonlijke ontwikkeling, doe aan ‘succession planning’ en zorg voor harmonie tussen werk en privé.
  • Fysiek: creëer uitgebreide programma’s om medewerkers zoveel mogelijk tegemoet te komen op elk terrein, of het nu gaat om slaap, voeding, fysieke of mentale welzijnsprogramma’s.
  • Community: creëer een gevoel van verbondenheid op het werk. Laat mensen netwerken binnen gemeenschappelijke belangengroepen. Creëer ‘Employee Resource Groups’ of werknemersgroepen.

Voordelen van digitalisering voor het welzijn van medewerkers

Een manier om het welzijn van medewerkers te verbeteren, is ongetwijfeld door hun digitale welzijn aan te pakken. Dit betekent een gezonde relatie met technologie op de werkplek en in het persoonlijke leven van medewerkers door burn-outs geen kans te geven.

Het digitale welzijn verbeteren kan bijvoorbeeld met tools die meldingen blokkeren tijdens specifieke werkuren of met een digitale workspace en optimale werknemerservaring. Enkele voordelen van het implementeren van digitaal welzijn zijn:

Minder angst en stress

Wanneer medewerkers non-stop werken of overmatig veel technologie gebruiken, neemt hun vertrouwen soms af en zijn ze vaker afwezig door ziekte. Organisaties die veel aandacht besteden aan digitaal welzijn, hebben meer productieve en tevreden medewerkers. 

Hogere tevredenheid van medewerkers

Welzijnsinitiatieven, met name wanneer deze gericht zijn op digitaal welzijn, brengen werk en privé beter in balans, wat cruciaal is voor de tevredenheid. Organisaties die welzijnspraktijken zoals flexibele werkschema’s toepassen, hebben meer tevreden medewerkers.

Hogere productiviteit

Digitaal welzijn kan worden bereikt door taken te vereenvoudigen, wat de productiviteit verhoogt. Meer digitaal welzijn maakt medewerkers niet alleen productiever en meer betrokken, ze lopen ook minder risico op een burn-out. 

WHITEPAPER

Drie manieren waarop zowel IT als medewerkers voordeel halen uit een digitale workspace

Ontdek hoe de juiste digitale workspace mensen optimaal laat presteren, zonder de complexiteit te vergroten voor de IT-afdeling en zonder de security in gevaar te brengen.

Hoe u het welzijn van medewerkers kunt verbeteren met technologie

Organisaties kunnen wellness-apps en -technologieën gebruiken om het welzijn van hun medewerkers te verbeteren, zoals apps die mensen er regelmatig aan herinneren om pauze te nemen of even wat te bewegen.

Digitaal welzijn kan ook worden bereikt via een digitale workspace. Digitale workspaces passen AI en machine learning toe om te bepalen hoe een medewerker het productiefst kan werken. Deze geavanceerde technologie optimaliseert de workspace door apps, data en tools weer te geven in een intuïtieve interface. De gecentraliseerde en uniforme workspace zorgt voor minder afleiding en vereenvoudigt taken.

Met deze workspaces kunnen gebruikers hun eigen microapps maken om workflows te stroomlijnen en daardoor efficiënter te werken. De automatisering van eenvoudige taken bespaart tijd en moeite. Medewerkers kunnen zich concentreren op echt belangrijke dingen in plaats van 1001 routineklusjes en afspraken noteren. Doordat gebruikers ook hun automatisering en microapps kunnen aanpassen, ervaren ze een mate van flexibiliteit die tot minder stress leidt en die hun werk gemakkelijker maakt.

Integraties kunnen ook helpen om de stress van medewerkers te verlichten. Werken met allerlei aparte apps zonder enige vorm van integratie kan een ware nachtmerrie zijn. Oplossingen voor digitale workspaces maken de integratie van nieuwe software en apps mogelijk. Aangezien alle applicaties binnen een uniforme workspace draaien, is het eenvoudiger om nieuwe features of apps toe te voegen.

Citrix oplossingen voor het welzijn van medewerkers

Citrix Digital Workspace is een alles-in-één-platform waarmee organisaties de ervaring en het welzijn van hun medewerkers kunnen verbeteren. Dit platform vereenvoudigt het werk, automatiseert taken en laat het omschakelen tussen taken naadloos verlopen. Met behulp van microapps kunnen organisaties hun medewerkers aangepaste tools bieden. Dit zijn bijvoorbeeld welzijnstoepassingen zoals een dagelijkse check-in, een enquête of herinneringen met betrekking tot welzijn. Het belangrijkste is dat Citrix het voor organisaties mogelijk maakt om medewerkers flexibel en naadloos aan de slag te laten gaan vanaf elke locatie.

Een betere manier van werken met Citrix