IT-lösningar för sjukvården

Citrix-lösningar för sjukvårdens IT möjliggör en digital omvandling genom att tillhandahålla läkare med direktåtkomst till patientinformation när de rör sig mellan olika lokaler, enheter och nätverk.

Välj hur du vill strukturera din molnanpassade miljö

I denna värld av hybridmoln kan vi inte alla förflytta oss till molnet i samma takt. Citrix ger dig möjligheten att utforma den molnanpassade IT-miljö som fungerar bäst för affärsbehoven inom din sjukvårdsenhet, så att användare kan få åtkomst till fler och olika slags applikationer – inklusive SaaS- och webbappar eller traditionella Windows-appar.

Blogg: Precisionsmedicin, möt intelligenta arbetsplatser

Utveckla din affärsmodell

Citrix lösningar hjälper dig att hantera tillväxt och förändringar. Du kanske håller på att gå från en sluten, sjukhusbaserad modell till ett mer öppet samhällsbaserat vårdprogram, eller så kanske du står inför en helt annan utmaning. Skydda din IT-miljö med säkerhet som innefattar artificiell intelligens och maskininlärning för att upptäcka avvikelser i användarbeteende, yttre hot eller problem med slutpunkter. Med Citrix Networking är du redo för alla utmaningar – oavsett om du ska skala upp för att hantera ett företagsförvärv eller hantera förändringar i nätverkstrafiken på grund av ett populärt företagsevenemang.

Leverera en enhetlig upplevelse för läkare

Citrix Workspace tillhandahåller en säker ändamålsenlig plattform för åtkomst till appar och data oavsett enhet, nätverk eller plats. Citrix Workspace ser till att IT-avdelningen kan känna sig trygg i vetskapen att era data är säkra i datacentret och att läkare kan få samma säkra och välbekanta upplevelse när de rör sig från plats till plats.

Förenkla åtkomsten till elektroniska patientjournaler (EHR)

Citrix lösningar förbättrar klinikernas arbetsflöden genom att ge läkarna möjlighet att få åtkomst till känslig patientinformation på vilken mobil enhet och över vilket nätverk som helst. Appar och data följer på ett säkert sätt med sjukvårdspersonalen när de förflyttar sig, medan läkare slipper onödiga klick och omstarter av appar när de rör sig mellan olika platser.

Blogg: 3 stora E:n för databehandling inom sjukvård

Få enkel åtkomst till efterlevnadsinformation för HIPAA och HITECH

Ha informationen om HIPAA- och HITECH-efterlevnad nära till hands. Uppfyll revisionskraven genom att införa principer som inte bara ger åtkomst till skyddad sjukvårdsinformation (PHI) baserat på användarkontext, men som även   skapar en revisionslogg. För att IT-teamen ska få hjälp både vid pågående efterlevnadsincidenter och utredningar efter själva händelsen, innefattar Citrix lösningar även inbyggda verktyg för övervakning, loggning och rapportering.

Förhindra stöld av skyddad hälsorelaterad information (Protected Health Informtion, PHI)

Med Citrix lösningar lagras data i datacentret istället för på slutpunktsenheter.  Det innebär att skyddad sjukvårdsinformation (PHI), uppgifter från kliniska studier och patienters ekonomiska uppgifter är skyddade. Citrix nätverkstjänster begränsar attackmöjligheterna genom att stärka åtkomstpunkterna med principer för granulär åtkomstkontroll, inklusive stöd för nFactor-autentisering för att hjälpa till med PHI-efterlevnaden.

Workspace IoT för sjukvården 

100 % av de 10 främsta sjukvårdsorganisationerna i USA använder sig av Citrix IT-lösningar.

Med vår nuvarande miljö kan vi leverera våra EMR-system, dikteringsprogram, bildvisare med mera till tusentals läkare och sjukvårdsanställda var de än befinner sig. Vi kan fjärradera borttappade och stulna mobila enheter. Och det bästa av allt är att det sker helt sömlöst för våra slutanvändare. De flesta av dem vet inte hur det går till – de vet bara att det fungerar.

Linda Shanley
Vice president och IT-chef
Saint Francis Hospital and Medical Center

Är du redo att arbeta bättre?

Ta nästa steg i din digitala transformation.

I Nordamerika: 
1 800 424 8749