IT-lösningar för sjukvården

Citrix-lösningar för sjukvårdens IT möjliggör en digital omvandling genom att tillhandahålla läkare med direktåtkomst till patientinformation när de rör sig mellan olika lokaler, enheter och nätverk.

I denna värld av hybridmoln kan vi inte alla förflytta oss till molnet i samma takt. Citrix ger dig möjligheten att utforma den molnanpassade IT-miljö som fungerar bäst för affärsbehoven inom din sjukvårdsenhet, så att användare kan få åtkomst till fler och olika slags applikationer – inklusive SaaS- och webbappar eller traditionella Windows-appar.

Citrix lösningar hjälper dig att hantera tillväxt och förändringar. Du kanske håller på att gå från en sluten, sjukhusbaserad modell till ett mer öppet samhällsbaserat vårdprogram, eller så kanske du står inför en helt annan utmaning. Skydda din IT-miljö med säkerhet som innefattar artificiell intelligens och maskininlärning för att upptäcka avvikelser i användarbeteende, yttre hot eller problem med slutpunkter. Med Citrix nätverkstjänster är du redo för alla utmaningar – oavsett om du ska skala upp för att hantera ett företagsförvärv eller hantera förändringar i nätverkstrafiken på grund av ett populärt företagsevenemang.

Citrix Workspace tillhandahåller en säker ändamålsenlig plattform för åtkomst till appar och data oavsett enhet, nätverk eller plats. Citrix Workspace ser till att IT-avdelningen kan känna sig trygg i vetskap att era data är säkra i datacentret och att läkare kan få samma säkra och välbekanta upplevelse när de rör sig från plats till plats.

Citrix lösningar förbättrar klinikernas arbetsflöden genom att ge läkarna möjlighet att få åtkomst till känslig patientinformation på vilken mobil enhet och över vilket nätverk som helst. Appar och data följer på ett säkert sätt med sjukvårdspersonalen när de förflyttar sig, medan läkare slipper onödiga klick och omstarter av appar när de rör sig mellan olika platser.

Ha informationen om HIPAA- och HITECH-efterlevnad nära till hands. Uppfyll revisionskraven genom att införa principer som inte bara ger åtkomst till skyddad sjukvårdsinformation (PHI) baserat på användarkontext, men som även skapar en revisionslogg. För att IT-teamen ska få hjälp både vid pågående efterlevnadsincidenter och utredningar efter själva händelsen innefattar Citrix lösningar även inbyggda verktyg för övervakning, loggning och rapportering.

Med Citrix lösningar lagras data i datacentret istället för på slutpunktsenheter.  Det innebär att skyddad sjukvårdsinformation (PHI), uppgifter från kliniska studier och patienters ekonomiska uppgifter är skyddade. Citrix nätverkstjänster begränsar attackmöjligheterna genom att stärka åtkomstpunkterna med principer för granulär åtkomstkontroll, inklusive stöd för nFactor-autentisering för att hjälpa till med PHI-efterlevnaden.

100 %

100 % av de 10 främsta sjukvårdsorganisationerna i USA använder sig av Citrix IT-lösningar.

Workspace IoT för sjukvården

Med vår nuvarande miljö kan vi leverera våra EMR-system, dikteringsprogram, bildvisare med mera till tusentals läkare och sjukvårdsanställda var de än befinner sig. Vi kan fjärradera borttappade och stulna mobila enheter. Och det bästa av allt är att det sker helt sömlöst för våra slutanvändare. De flesta av dem vet inte hur det går till – de vet bara att det fungerar.
Linda Shanley
Vice president och IT-chef
Saint Francis Hospital and Medical Center

Nästa steg