Usługi Citrix Cloud

Usługi Citrix Cloud upraszczają dostarczanie technologii firmy Citrix i zarządzanie nimi, ułatwiając rozbudowę istniejących wdrożeń oprogramowania w lokalizacjach lub ich całkowite przeniesienie do chmury.  Możesz tworzyć i wdrażać bezpieczne przestrzenie robocze w ciągu godzin, a nie tygodni, umieszczając najważniejsze aplikacje, desktopy i zasoby danych w dowolnej chmurze lub chmurze hybrydowej.

Poniżej przedstawiono przegląd informacji o usługach dostępnych niezależnie, w pakiecie i usługach dodatkowych.  Usługi dodatkowe można dodawać do pakietu Citrix Workspace, który nie zawiera jeszcze tej usługi.

 

Usługi niezależne

Workspace Standard
7 USD
* Na użytkownika miesięcznie

Workspace Premium
17 USD
* Na użytkownika miesięcznie


Przestrzeń robocza
Premium Plus
24 USD
* Na użytkownika miesięcznie

Citrix Access Control
Logowanie SSO i rozszerzone zasady bezpieczeństwa dla aplikacji SaaS, internetowych i wirtualnych; zasady filtrowania internetowego i usługa bezpiecznej przeglądarki.
nd nd W pakiecie W pakiecie
Citrix Analytics for Security
Zwiększanie bezpieczeństwa dzięki przewidywaniu przyszłych zachowań użytkowników.
nd Dodatkowo Dodatkowo Dodatkowo
Citrix Analytics for Operations
Wgląd w dane operacyjne usług uwzględnionych w pakiecie.
nd W pakiecie W pakiecie W pakiecie
Citrix Analytics for Performance
Określanie ilościowe doświadczeń użytkownika i stanu środowiska pracy przy użyciu uczenia maszynowego.
nd Dodatkowo Dodatkowo Dodatkowo
Citrix Content Collaboration
Uproszczenie współpracy dzięki bezpiecznemu dostępowi do plików i danych na dowolnym urządzeniu, w dowolnej infrastrukturze.
W pakiecie W pakiecie

W pakiecie

Citrix Endpoint Management 
Udostępnianie opartego na chmurze kompletnego i ujednoliconego zarządzania punktami końcowymi na urządzeniach własnych (BYO) lub firmowych.

Dodatkowo W pakiecie W pakiecie
Citrix Gateway 
Jednokrotne logowanie z uwierzytelnianiem wieloskładnikowym w aplikacjach SaaS, sieciowych oraz wirtualnych aplikacjach i desktopach.    

W pakiecie** W pakiecie

W pakiecie

Citrix Managed Desktops
Łatwe i szybkie wdrażanie desktopów i aplikacji z platformy Azure.    
Dodatkowo Dodatkowo Dodatkowo
Citrix Secure Browser
Ochrona sieci firmowej przed atakami wykorzystującymi przeglądarki przez izolację działań związanych z przeglądaniem witryn do infrastruktury chmury publicznej.    

Dodatkowo W pakiecie

W pakiecie

Citrix Virtual Apps and Desktops 
Bezpiecznie dostarczanie i zarządzanie centralnie wirtualnymi aplikacjami i desktopami z wielu lokalizacji zasobów przy najlepszych doświadczeniach użytkownika użytkownika.    
Dodatkowo Dodatkowo W pakiecie
Adapter ITSM
Automatyzowanie aprowizacji zasobów Citrix w organizacji i zarządzania tymi zasobami.    
nd nd nd W pakiecie
Mikroaplikacje
Zwiększanie zaangażowania i produktywności pracowników za pomocą inteligentnego źródła powiadomień, wirtualnej pomocy technicznej i mikroaplikacji.
nd W pakiecie W pakiecie W pakiecie
Zarządzanie środowiskiem Workspace
Używanie inteligentnych technologii zarządzania zasobami i profilami, aby dostarczać najlepszą wydajność i środowisko użytkownika.
nd nd W pakiecie W pakiecie

* Średnia sugerowana cena detaliczna producenta w USD za użytkownika dla 500 użytkowników za 3-letnią subskrypcję. Ceny rzeczywiste mogą się różnić. Opcje licencjonowania Citrix Workspace dostępne są dla minimum 25 użytkowników. Aby uzyskać pełne informacje o cenach,  skontaktuj się z przedstawicielem handlowym lub autoryzowanym partnerem firmy Citrix w pobliżu.

** Proxy HDX dla usług Citrix Virtual Apps and Desktops nie jest udostępniany z Citrix Gateway w pakiecie Workspace Standard. 

 

Cennik (średnia sugerowana cena detaliczna*)

Szczegóły

Citrix Application Delivery Management 
(poprzednio NetScaler Management and Analytics Service)
Uzyskaj kompletną widoczność i kontrolę infrastruktury aplikacji we wszystkich chmurach.

$90

Cena za 1 wirtualny IP.

Citrix Intelligent Traffic Management 
Używanie inteligentnych technologii zarządzania zasobami i profilami, aby dostarczać najlepszą wydajność i doswiadczenia użytkownika.

$22 520

Cena za 100 mln miesięcznych żądań.

Citrix Web App Firewall 
(poprzednio NetScaler Web App Security Service)
Chroń aplikacje internetowe i infrastrukturę przed cyberatakami przy użyciu zaawansowanych narzędzi bezpieczeństwa.

$13 500

Podstawowa oferta z 2 POP. Dostępne są dodatkowe POP i pakiety wydajności.

Citrix SD-WAN Orchestrator
Z łatwością zarządzaj wielkoskalową infrastrukturą dzięki pulpitom z mnóstwem informacji i intuicyjnym interfejsom graficznym.

$1 000

Podstawowa oferta usługi Citrix SD-WAN, obejmująca pakiet pasma i Citrix SD-WAN Orchestrator.  

* Średnia, roczna sugerowana cena detaliczna producenta w USD za 3-letnią subskrypcję. Ceny rzeczywiste mogą się różnić.

Jesteśmy tu po to, aby Ci pomóc

Bez względu na etap przejścia na chmurę możemy pomóc Ci szybciej osiągnąć cel dzięki programowi Cloud Success. Wszystkie ceny obejmują dostęp do witryny Cloud Success Center, w której znajdziesz narzędzia, zasoby i pomoc techniczną potrzebne do planowania, wdrażania i rozszerzania przestrzeni roboczej w chmurze – i skracasz czas potrzebny na osiągnięcie wartości.

Następny krok