Opetusalan tietotekniikkaratkaisut

Korkeakoulut tuntevat herkästi monet suunnitellut tai suunnittelemattomat, paikalliseen, valtakunnalliseen tai maailmanlaajuiseen liike-elämään kohdistuvat häiriöt. Oikea digitaalinen tekniikkaratkaisu auttaa suojaamaan oppilaitosta seurauksilta, kuten aukoilta opiskelijoiden saamassa koulutuksessa, vahingoittuneelta oppilaitoksen maineelta sekä taloudellisilta vaikutuksilta varmistamalla saumattoman toiminnan, vaikka mitä tapahtuisi.

Siirtyminen etäoppimiseen

Maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan etätyöntekijöiden tukemiseksi – ja nyt myös etäopiskelijoiden tukemiseksi. Opiskelijoiden pitäminen kiinnostuneina ja keskittyneinä opiskeluun luokkahuoneen tai luentosalin ulkopuolella on odottamaton vaihdos, erityisesti ensikertalaisille. Citrix tekee tästä vaihdoksesta helppoa luoden joustavia oppimistiloja käyttämällä sovellusten virtualisointia kaikkien sovellusten toimitukseen – jopa raskaiden, paljon 3D-tekniikkaa sekä grafiikkaa sisältävien sovellusten – edullisempiin kevyisiin asiakaspäätteisiin tai henkilökohtaisiin laitteisiin.

Raportti: Korkeakoulutus. Jatkuvuuden varmistaminen murroksen aikana

Suojattua yhteyden luontia ja yhteistyötä

Citrix auttaa edistämään yhteistyön, ideoiden jakamisen, uusien yhteyksien luonnin, uusien löytöjen ja läpimurtojen kautta tapahtuvaa oppimista. Opetusalalle tarkoitettujen Citrix-ratkaisujen avulla opiskelijoiden, tiedekuntien ja henkilöstön ei tarvitse enää huolehtia sen muistamisesta, mille laitteelle tai mihin kansioon jokin tärkeä asiakirja on tallennettu. Suojattua datatiedostojen jakamisen työkalua käyttämällä tiedostot ja projektit tallennetaan ja synkronoidaan kaikkiin laitteisiin ja paikkoihin.

Tietokonepohjaisten arviointien käyttöönotto

Kokeiden suorittaminen on nyt helpompaa kuin koskaan. Kokeet voidaan toimittaa samalle laitteelle, jolla on opiskeltu, sen sijaan, että täytyisi mennä tietokonelaboratorioihin, jotka eivät ole tuttuja. Arvioinnit voidaan välittää virtuaalisen työpöydän kautta laiteresurssien hyödyntämiseksi paremmin. Sen sijaan, että tietotekniikkaosaston täytyisi lukita tietokoneita tai ottaa niitä pois käyttäjiltä kokeisiin käytettävän ohjelmiston asentamiseksi, opiskelijat voivat vaihtaa istunnosta toiseen saumattomasti. Järjestelmänvalvojat voivat myös lisätä ylimääräisen tietoturvatason välittämällä tietokonepohjaisia arviointeja lukittuun ja kontitettuun suojattuun selaimeen.

Arkaluontoisten tutkimustietojen suojaaminen

Tutkimustiedot ovat valtava tulonlähde suurille yliopistoille, ja tutkimustietojen tietoturvan varmistaminen on ehdottoman tärkeää. Sen sijaan, että tietotekniikkaosaston täytyisi huolehtia erityisten pääsymenetelmien toimittamisesta häiriöiden aikana, tiimi voi antaa ihmisten päästä omiin suojattuihin digitaalisiin työtiloihin kaikkien yhteyksien välityksellä ilman tarvetta ylimääräiseen virtuaalisen erillisverkon ohjelmistoon. Jos data menetetään tai se varastetaan, voi se aiheuttaa miljoonien dollareiden kulut ja altistaa yliopiston riita-asialle. Suojaamalla oman verkon sekä pilvipalveluympäristön – mukaan lukien tiedostot, joita tutkijat jakavat jatkuvasti – datan menetys tai varastaminen voidaan estää.

Sääntelyvaatimusten noudattamisen yksinkertaistamista

Kouluilla ja yliopistoilla on hallussaan runsas määrä henkilöstön ja opiskelijoiden tietoja – akateemiset kyvyt, taloudellinen tilanne, fyysistä ja mielenterveyttä koskevat rekisterit – joiden täytyy pysyä suojattuina tietosuojan turvaamiseksi. Keskitetyn sovellusten hallinnan ja yritystasoisen tiedostojen synkronoinnin ja jakamisen avulla on helpompaa pitää henkilöstön ja opiskelijoiden tiedot suojattuina ja todistaa sääntelyvaatimusten noudattaminen.  

Indianan yliopisto hyödyntää Citrixin koulutusteknologiaa laajentamaan koulutusresurssejaan kaikille.

10 parasta

Johtavat koulutusorganisaatiot luottavat Citrix-ratkaisuihin.

  • 10 parhaaksi arvioitua yliopistoa
  • Kaikki Yhdysvaltojen ”kymmenen suurta” -joukon yliopistot
  • Yhdysvaltojen 10 suurinta koulupiiriä

Mahtavaa Citrixin kaltaisissa alustoissa on, että niissä on runsaasti ominaisuuksia ja ne ovat joustavia ja skaalattavissa. Näin oppilaitoksemme voi ottaa käyttöön etulinjassa olevia tapoja kouluttaa opiskelijoita sekä tutkia monimutkaisia maailmanlaajuisia ongelmia.

Jordan Catling
Asiakasteknologiasta vastaava varajohtaja
Sydneyn yliopisto

Lue asiakaskertomus

Valmiina työskentelemään tehokkaammin?

On tullut aika ottaa seuraava askel kohti digitaalista muutosta.