Suorituskykyanalyysien avulla yrityksesi on helpompi hyödyntää koko potentiaalinsa

Koneoppimiseen pohjautuva arviointi parantaa liiketoiminnallisia tuloksia

Citrix Analytics for Performance mittaa käyttökokemusta ja kertoo käyttöympäristön tilan koneoppimisen avulla. Tiedot keskitetään yhteen hallintapaneeliin, josta on keskitetty näkyvyys toimintoihin, ja joka helpottaa kapasiteetin suunnittelua ja reagoi ennakoivasti suorituskyvyn heikkenemiseen.

Esittelyssä Citrix Analytics for Performance

Tutustu Citrix Analytics for Performance -ratkaisun tärkeimpiin käyttökohteisiin

IT-osasto voi tarkastella Citrix Virtual Apps and Desktops -ratkaisun suorituskykyä keskitetysti käyttäjäistuntojen perusteella. Ne asiakkaamme, jotka hallinnoivat ratkaisua omissa tiloissaan, voivat analysoida ratkaisun toimintaa joko yhden tai useamman toimipisteen tasolla. Citrix-ratkaisussa ICA-liikennekanavia, Citrix Gateway -yhdys-käytävää ja HDX-tietoja voidaan tarkastella kattavasti, jotta niiden suorituskyvystä saisi paremman kokonaiskuvan.

Sovellusten istuntokohtainen käyttökokemus voidaan arvioida ”Erinomainen”-, ”Kohtalainen”- ja ”Heikko”-luokituksilla. Citrix Analytics for Performance -ratkaisun koneoppimismoottori paljastaa suorituskykyongelmat valvomalla verkkoviiveitä ja kirjautumisten kestoaikaa Citrix HDX Insights- ja Citrix Director -ratkaisuilla. Sovellusten huonosta suorituskyvystä kärsivät käyttäjäryhmät on helppo havaita.

Virtual Delivery Agent (VDA) -ohjelmiston suorituskykyä voidaan tarkkailla joko yhden tai useamman toimipisteen tasolla. VDA-trenditietoja sekä käytettävissä olevien ja käyttämättömien VDA:iden tietoja voidaan tarkastella eri aikaväleillä. Näin yritys voi varmistaa, että sen kapasiteetinhallintastrategialla päästään haluttuihin suoritustavoitteisiin. Taustaresursseja voidaan säätää suorituskyvyn maksimoimiseksi ja tulevien tarpeiden suunnittelua varten.

Seuraava vaihe