Oikeudellisia asioita, vaatimustenmukaisuutta ja yksityisyyttä koskevien tietojen käyttö

Tietosuojakäytäntö
Citrixille yksityisyys on keskeistä internetin käytössä. Lue lisätietoja Citrixin tietosuojalausunnosta.

Lakitekninen ilmoitus
Tutustu näihin ilmoituksiin ja ehtoihin, jotka koskevat tämän sivuston käyttöä. Avaamalla, käyttämällä tai lataamalla mitä tahansa sisältöä tästä sivustosta hyväksyt nämä ilmoitukset ja ehdot ja sitoudut noudattamaan niitä.

Nykyajan orjuutta koskeva lausuma
Liiketoiminnan menettelysääntöjä koskevassa käytännössä asetetaan toimintasäännöt yrityksessämme Citrix tai sen puolesta työskenteleville henkilöille.  Nykyajan orjuutta koskeva lausuma muodostaa yrityksemme orjuuden- ja ihmiskaupanvastaisen käytännön.

Tavaramerkkiä ja tekijänoikeutta koskevat ohjeet
Näissä ohjeissa kuvataan Citrixin tavaramerkkien oikeat muodot, tavaramerkkien oikeanlaiset merkinnät ™- ja ®-symboleilla sekä Citrixin tavaramerkeistä ilmoittaminen tavaramerkki-ilmoituksella. Ohjeissa myös vastataan tavallisimpiin kysymyksiin Citrixin tavaramerkkien oikeanlaisesta käytöstä.

Salassapitosopimus
Tietoja salassapitosopimuksesta Citrixin asiakkaille ja markkinointikumppaneille.

Verolomakkeet
Lataa Citrixin kanssa liiketoimintaa harjoittamista varten tarvittavat verolomakkeet. 

Patentit
Kattava luettelo Citrixin patenteista ja niihin liittyvistä Citrix-tuotteista ja -palveluista Yhdysvaltain keksintölain (America Invents Act) virtuaalisia patenttimerkintöjä koskevien säännösten mukaisesti.

Citrixin ohjeet lainvalvontaviranomaisille
Nämä ohjeet on suunnattu lainvalvontaviranomaisille, jotka haluavat tietoja tai dataa Citrixiltä.