Oikeudellisia asioita, vaatimustenmukaisuutta ja yksityisyyttä koskevien tietojen käyttö

Tietosuojakäytäntö
Citrix pitää yksityisyyttä keskeisenä osana internetin käyttöä. Lue lisätietoja Citrixin tietosuojalausunnosta.

Lakitekninen ilmoitus
Tutustu näihin ilmoituksiin ja ehtoihin, jotka koskevat tämän sivuston käyttöä. Avaamalla, käyttämällä tai lataamalla mitä tahansa sisältöä tästä sivustosta hyväksyt nämä ilmoitukset ja ehdot ja sitoudut noudattamaan niitä.

Nykyajan orjuutta koskeva lausuma
Liiketoiminnan menettelysääntöjä koskevassa käytännössä asetetaan toimintasäännöt yrityksessämme Citrix tai sen puolesta työskenteleville henkilöille.  Nykyajan orjuutta koskeva lausuma muodostaa yrityksemme orjuuden- ja ihmiskaupanvastaisen käytännön.

Tavaramerkkiä ja tekijänoikeutta koskevat ohjeet
Nämä ohjeet auttavat selvittämään Citrixin tavaramerkkien oikeat muodot, merkitsemään tavaramerkit oikein ™- ja ®-symbolien avulla ja laatimaan asianmukaisen ilmoituksen Citrixin tavaramerkeistä. Lisäksi ohjeissa annetaan vastauksia tavallisiin kysymyksiin Citrixin tavaramerkkien oikeanlaisesta käytöstä.

NDA
Tietoja salassapitosopimuksesta Citrixin asiakkaille tai markkinointikumppaneille.

Verolomakkeet
Lataa Citrixin kanssa liiketoimintaa harjoittamista varten tarvittavat verolomakkeet. 

Patents
Kattava luettelo Citrixin patenteista ja niihin liittyvistä Citrix-tuotteista ja -palveluista Yhdysvaltain keksintölain (America Invents Act) virtuaalisia patenttimerkintöjä koskevien säännösten mukaisesti.