Så installerar du

Vanliga frågor

Citrix Workspace-appen är en ny klient från Citrix vars funktion liknar Citrix Receiver. Den är fullt bakåtkompatibel med din organisations Citrix-infrastruktur. Citrix Workspace-appen har samma kapacitet som Citrix Receiver, men tillhandahåller även nya funktioner baserat på din organisations Citrix-distribution.

Du kan hitta tidigare versioner av Receiver på Citrix nedladdningssida. Bekräfta med din systemadministratör att du behöver en tidigare version av Citrix Receiver innan du går vidare.

Citrix Workspace-appen kräver att den interna infrastrukturen är korrekt konfigurerad innan användning. Vi rekommenderar att du kontaktar din systemadministratör eller IT-hjälpcenter. De har den nödvändiga installationsinformationen för att besvara dina frågor.

Citrix Workspace-appen ersätter automatiskt många tidigare versioner av Citrix Receiver och Citrix online-plug-ins; vissa versioner måste dock tas bort manuellt innan du kan installera Citrix Workspace-appen.

I många fall öppnar du en lämplig webbadress i din webbläsare för att autentisera till din Citrix-baserade digitala arbetsplats med alla dina applikationer, skrivbord och data. Ibland måste du konfigurera ditt konto genom att ange din e-postadress eller en serveradress för att autentisera med Workspace-appen och använda applikationer och virtuella skrivbord. Du kan fråga din systemadministratör om stegen som du bör följa i din situation.

Supportresurser för systemadministratörer är tillgängliga på webbsidorna för produktdokumentation och Citrix support. Kunder med ett gällande avtal för teknisk support kan även öppna ett supportärende med Citrix support.