Framtidens arbete

Skapa innovationsmöjligheter var som helst

Med Citrix digitala arbetsplatser kan organisationer öka produktiviteten, engagera kunder och ge deras användare större möjligheter. Med en flexibel och säker plattform kan organisationer ansluta, samarbeta och göra förändringar var som helst – på alla applikationer, enheter och moln, när som helst.

Det är så här framtiden fungerar.

Öka produktivitetstakten

Hur kan effektivitet bli enkel?

Arbetet blir mer personligt

En ny generation arbetare förväntar sig mer mening och autonomi från sitt arbete. De kräver en teknik som är kraftfull, intuitiv och som förutser deras behov. Deras förväntningar på arbete, enheter, appar och säkerhet förändras och företag måste anpassa sig för att uppfylla dessa förväntningar i förändring.

Nya enheter och verktyg antas

Allteftersom nya enheter och molnbaserade tjänster blir tillgängliga kommer företagen att behöva ett agnostiskt-teknologiskt synsätt för att integrera, hantera och säkra alla nya enheter och tjänster, även sådana som ännu inte existerar.

Möjliggöra arbete för alla användare från vilken enhet som helst

Studie: vad kommer härnäst i den mobila revolutionen

Gästartikel: Humanisera arbetsstyrkan med teknik

Produktivitetsklyftan minskas

Tekniken utfäster sig att göra oss mer produktiva, men trots det har produktiviteten faktiskt minskat. Det beror, bland annat, på att implementeringen av tekniken är komplex, vilket gör att produktiviteten släpar efter.

Det växande produktivitetsgapet för IT i USA

Sammanhangsmedveten säkerhet

Hålla företaget säkert

En programvarudefinierad perimeter för att arbeta utan väggar

När arbetet inte är beroende av en viss plats, ställs övergången till digital verksamhet inför utmaningar med att säkra infrastruktur, enheter och data. Att utforma och distribuera en intelligent, programvarudefinierad perimeter innebär att du kan säkerställa din organisations infrastruktur, stärka dina kunder och dina anställda, och ge en IT-flexibel kontroll.

Behovet av en ny IT-säkerhetsarkitektur: global studie

Balansera säkerhet och flexibilitet – till anpassad storlek

Aktuella ynsätt gällande säkerhet skapar klyftor när det gäller IT-kontroll och besvikna användare som söker reell flexibilitet och säkra alternativ. Nyckeln för att nå rätt balans ligger i sammanhangsmedvetenhet – förmågan att skräddarsy säkerheten för varje arbetsplats.

Kommer 1 biljon USD i utgifter för cybersäkerhet att upphävas av komplexitet?

Säkra Sakernas internet

Uppkomsten av nya enheter, som var och en genererar stora datamängder som måste lagras, hanteras, analyseras och säkras kräver ett agnostiskt-teknologiskt tillvägagångssätt för en enad säkerhet.

Framställa alternativ för att säkra IoT i företaget

Powered by Cloud

Snabba verksamhetsmodeller, orkestrerade i molnet

Innovation On demand

Molnteknologi driver fram nya affärsmodeller och ändrar hur vi ser på framtidens arbete. Nu kan vi sömlöst skifta enheter och platser utan att störa arbetsflödet. Vi kan lagra, hantera och agera på stora volymer data från enheter anslutna till Sakernas internet medan vi skalar för att möta oväntade ändringar i kundbehov, konkurrens och/eller affärsmodeller.

Nytänkande: Livet på den digitala arbetsplatsen

Kontroll och hantering av molnspridningen

En flytt till molnet förändrar spelet. Att hantera spridningen av privata, hybridbaserade och multifungerande moln med olika leverantörer, tjänster och standarder kan öka affärsbelastningen. Framtidens arbete kräver att alla dessa molntjänster läggs till, orkestreras och säkras på en integrerad, säker digital arbetsplats.

Bekämpa molnspridning: varför det nu är ett kritiskt behov för dagens företag

Digitala arbetsplatser möjliggör framtidens arbete

Att förstå molnets fulla förmåner men undvika komplexitets- och säkerhetsutmaningar kräver en enad, kontextuell och säker digital arbetsplats. IT och användare skapar tillsammans en programvarudefinierad perimeter som skyddar verksamheten, datan och infrastrukturen. Digitala arbetsplatser säkrar och integrerar tekniker, plattformar, enheter och moln genom att se till att organisationerna enkelt kan röra sig mot framtidens arbete och driva verksamheten framåt.

Digitala arbetsplatser ger en ”single pane of glass view”, genom vilken IT kan hantera hela din teknikinfrastruktur.

  • Smidighet och effektivitet: enklare att distribuera, snabbare att förnya och mer flexibel
  • Ett agnostiskt-teknologiskt tillvägagångssätt: digitalisera och snabba på framtidens arbete

Digitala arbetsplatser använder maskininlärning för att anpassa sig till varje anställds mönster och undantag så att de kan arbeta säkert, var de än befinner sig. 

  • Anpassade upplevelser: förutse och ge medarbetarna vad de behöver för att vara produktiva på ett skräddarsytt sätt knutet till sammanhanget
  • Situationsbaserad medvetenhet: garantera pålitlighet och prestanda oavsett nätverksanslutning, plats eller enhet

En programvarudefinierad perimeter ger en säker åtkomst och komplett synlighet över nätverkets och användarens ekosystem.

  • IT-ramverk: ger kontextuell prestanda med förutsägande analyser för att minska risker
  • Växande hot: säkra enheter och integrera säkerhetslösningar med maskininlärning och artificiell intelligens

Citrix skapar framtidens arbetsplats

Citrix utvecklar den mest omfattande, integrerade digitala arbetsplatsen för att hjälpa kunder att förändra sitt arbetssätt.

Vad kan du göra med den senaste digitala arbetsplatstekniken?