Rozwiązania IT dla branży produkcyjnej

Rozwiązania IT dla branży produkcyjnej firmy Citrix umożliwiają rozproszonym geograficznie zespołom ds. badań i rozwoju, produkcyjnym i dystrybucyjnym bezpieczny dostęp do zasobów konieczny do szybszego dostarczania produktów do miejsc ich konsumpcji poprzez niezakłócony łańcuch dostaw.

Dostarczanie w czasie rzeczywistym informacji do każdego miejsca w procesie produkcyjnym

Obecnie od liderów IT w branży produkcyjnej oczekuje się wspierania innowacyjnych i strategicznych inicjatyw biznesowych, takich jak dostarczanie usług do rozproszonych po świecie obiektów czy ograniczenie czasu przestojów w zakładach. Jednak większość Twoich zasobów pochłania implementowanie, aktualizowanie i obsługiwanie kluczowych i przestarzałych systemów oraz kosztownych stacji roboczych wysokiej klasy. Rozwiązania Citrix dla branży produkcyjnej umożliwiają liderom IT wykorzystanie takich technologii, jak przetwarzanie w chmurze i wirtualizacja desktopów, do centralizowania i usprawniania infrastruktury oraz działań IT. Pozwala to ograniczyć koszty utrzymania i zwiększyć wydajność potrzebną do zredukowania przestojów w zakładach produkcyjnych, zrealizowania harmonogramów produkcyjnych, zwiększenia mobilności pracowników oraz szybkiego skalowania w odpowiedzi na zmieniające się cykle biznesowe.

Większe zyski dzięki wzrostowi produktywności i zapewnieniu mobilności

Kierownictwo firm produkcyjnych jest pod ciągłą presją związaną z planami zdobywania rynków wschodzących i zwiększania produktywności oraz mobilności pracowników przy jednoczesnym spełnianiu rygorystycznych przepisów prawnych. Utrzymanie przewagi konkurencyjnej wymaga od organizacji produkcyjnych stworzenia elastycznego modelu biznesowego, który można skalować w zależności od zapotrzebowania rynkowego, a także dostosować do wyzwań związanych z rozproszeniem pracowników po całym świecie. Rozwiązania Citrix dla branży produkcyjnej umożliwią Twojemu zespołowi IT centralne dostarczanie aplikacji o krytycznym znaczeniu dla prowadzenia działalności, a także aplikacji 3D i stacji roboczych do każdego zakładu, urządzenia i każdej osoby. Realizację takiego procesu można mierzyć w dniach, a nie tygodniach czy miesiącach, dzięki czemu Twoja organizacja może przyspieszyć wdrażanie produktów i wyprzedzić konkurencję.

Ochrona poufnych danych firmowych i własności intelektualnej

Zapewnienie ochrony własności intelektualnej jest olbrzymim przedsięwzięciem, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że poufne informacje na temat produktu przechodzą w swoim cyklu życia przez wiele punktów — w tym przez podmioty zewnętrzne. Organizacje, którym dostarczasz towary, wymagają spełnienia rygorystycznych wymagań dotyczących zaufania poufności. Ale jednocześnie Twoi współpracownicy — od projektantów po członków zarządu, a nawet podwykonawców — potrzebują szybkiego, mobilnego dostępu do informacji, aby przyspieszyć wdrożenie produktów i ograniczyć do minimum opóźnienia produkcyjne. Rozwiązania Citrix dostarczają metod potrzebnych do spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa i zgodności z przepisami na poziomie każdej jednostki i w każdej sytuacji — bez uszczerbku dla produktywności czy poziomu satysfakcji poszczególnych pracowników

Wiodący producent dostarcza aplikacje o wysokiej wydajności 

Zobacz, jak McWane wykorzystuje rozwiązania Citrix do dostarczania treści na urządzenia niezależnie od ich lokalizacji, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa.

Lista Top 10

Wiodące organizacje produkcyjne korzystające z rozwiązań Citrix.

  • 10 kluczowych klientów z branży motoryzacyjnej
  • 10 kluczowych klientów z branży chemicznej
  • 10 kluczowych klientów z sektora komputerów i elektroniki
  • 10 kluczowych klientów z sektora lotnictwa i obrony

Dzięki Citrix możemy się rozwijać, znacznie szybciej otwierając biura. Dawniej trwało to około dwóch miesięcy, dziś wystarczą nam jedynie dwa tygodnie.

Marcelo Diaz
Kierownik ds. technologii informatycznych
INDURA

Gotowy na poprawę jakości pracy?

Wykonaj kolejny krok na drodze do cyfrowej transformacji.