IT w usługach finansowych

Citrix napędza transformację cyfrową w sektorze usług finansowych, dostarczając w pełni zintegrowane i bezpieczne rozwiązanie. Firmy zajmujące się świadczeniem usług finansowych, takie jak banki i ubezpieczyciele, mogą zapewniać pracownikom oraz klientom możliwość bezpiecznego, natychmiastowego dostępu do aplikacji, danych oraz komunikacji przy użyciu dowolnego urządzenia, dowolnej sieci i chmury.

Łatwość zarządzania, większa wydajność IT i kontrola kosztów

Centralizacja zaplecza IT pozwala usprawnić pracę i obniżyć koszty działania, zarządzania i utrzymania, przy jednoczesnym zwiększeniu elastyczności w zakresie wykorzystania zasobów. Możliwość natychmiastowej aktualizacji desktopów i aplikacji. Szybsza integracja użytkowników, linii biznesowych, obiektów oraz nowych i tradycyjnych kanałów, w tym witryn internetowych, jednostek mobilnych, jednostek call center, biur zdalnych i oddziałów wspiera rozwój bankowości cyfrowej. W przypadku zakłócenia pracy ciągłość biznesową zapewni to samo rozwiązanie, które obsługuje rutynowe czynności organizacji na co dzień.

Mniejsze ryzyko utraty danych finansowych wskutek zagrożeń

Opcje scentralizowanej kontroli bezpieczeństwa, takie jak szczegółowe ustawienia zasad, umożliwiają definiowanie zasad dla aplikacji oraz zarządzanie nimi tak, aby ograniczać dostęp do konkretnych ról i urządzeń.  To zapewnia możliwość ochrony danych bez ingerencji w środowisko klienta/użytkownika. Zabezpieczenia sieciowe chronią aplikacje internetowe zarówno przed znanymi, jak i nieznanymi zagrożeniami. Zintegrowane rozwiązanie zaprojektowane z myślą o zabezpieczeniu usług finansowych pozwala również ograniczyć potencjalne luki w zabezpieczeniach, które mogłyby zostać wykorzystane do przeprowadzenia ataku.

Większa elastyczność i dynamika biznesowa

Nowi lub tymczasowi pracownicy mogą za pomocą dowolnego dostępnego urządzenia korzystać z aplikacji, desktopów i danych właściwych dla ich roli w scentralizowanym centrum przetwarzania danych bez konieczności tworzenia obrazów dysków lub fizycznego dostarczania nowego laptopa przez zespół IT. Ekonomiczne funkcje networkingowe o wysokiej wydajności wchodzące w skład rozwiązania pozwalają na szybszą konfigurację stanowisk zdalnych i oddziałów. To ułatwia zespołom IT szybkie i oszczędne dostosowywanie się do zmian w konfiguracji pracowników wynikających z fuzji i przejęć, zatrudniania pracowników sezonowych oraz innych zmieniających się wymagań biznesowych.  

Większa wydajność pracowników i lepsza obsługa klienta

Dzięki rozwiązaniom Citrix brokerzy, kasjerzy, doradcy, personel call center oraz inni pracownicy mogą pracować z dowolnego miejsca, przy użyciu urządzenia końcowego z niemal dowolnym systemem operacyjnym. Dzięki zoptymalizowanej sieci obsługiwanej przez Citrix, użytkownicy mają możliwość wykorzystywania środowiska graficznego wysokiej rozdzielczości na dowolnym urządzeniu, nawet w sieciach o małej szybkości i wysokich czasach oczekiwania, co zdarza się często w sektorze usług finansowych. Mogąc reagować na potrzeby klientów niezależnie od miejsca przebywania, pracownicy są w stanie realizować zobowiązania bankowości cyfrowej, nawiązując lepsze relacje i oferują wyższą jakość obsługi.

Zapewnienie zgodności z przepisami finansowymi i ich egzekwowanie

Dzięki centralizacji poufnych aplikacji i danych firmowych w centrum przetwarzania danych, zamiast zapisywania ich na wszystkich urządzeniach końcowych, które mają do nich dostęp, ścieżka audytowa znacznie się skraca, zgodnie z przepisami branżowymi i administracyjnymi. Dodatkowo zgodność z przepisami można wyegzekwować poprzez szyfrowanie danych w ruchu i w spoczynku, konteneryzację i kasowanie danych na urządzeniach mobilnych, ograniczanie możliwości udostępniania i kopiowania danych oraz segregowanie danych chronionych w ograniczonych przestrzeniach, gdzie mogą być ściśle monitorowane.

Firma Baloise Group wykorzystuje rozwiązania Citrix do zwiększenia elastyczności pracy. 

Wiodące organizacje finansowe na całym świecie korzystają z rozwiązań Citrix.

Lista Top 10

Wiodące organizacje finansowe na całym świecie korzystają z rozwiązań Citrix.

  • 10 kluczowych klientów — największe banki
  • 10 kluczowych klientów — firmy inwestycyjne
  • 10 kluczowych klientów — firmy z sektora ubezpieczeń nieruchomości
  • 10 kluczowych klientów — firmy z sektora ubezpieczeń na życie

Citrix pozwala mi pracować gdzie chcę i kiedy chcę, zapewniając przy tym niezawodność i bezpieczeństwo. Mamy przewagę konkurencyjną, ponieważ możemy wykonywać pracę zawsze, gdy zajdzie taka potrzeba, co pozwala nam zapewnić klientom lepszą obsługę.

Doradca finansowy
EK Riley

Gotowy na poprawę jakości pracy?

Wykonaj kolejny krok na drodze do cyfrowej transformacji.