Jak się przygotować na wejście w życie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR)?

Jeżeli organizacja obsługuje klientów lub osoby fizyczne na terenie Unii Europejskiej (UE), zgodność z rozporządzeniem GDPR jest już jednym z najważniejszych zagadnień w planach. Firma Citrix może pomóc.

Dlaczego rozporządzenie GDPR jest takie ważne?

Rozporządzenie RODO wymaga od firm dokumentowania gromadzonych danych osobowych, sposobów ich wykorzystania oraz metod ich zabezpieczania. Obejmuje to wszelkie dane, które pozwalają na identyfikację tożsamości osoby, niezależnie od tego jak zostały udostępnione, uchwycone lub wydedukowane. Osoby fizyczne będą też miały znaczne prawa do uzyskiwania dostępu, korygowania, żądania usunięcia lub ograniczenia wykorzystywania tych danych.

Począwszy od 25 maja 2018 r. na firmy, które nie wdrożą wymaganych procedur i systemów ochrony danych osobowych, mogą zostać nałożone kary do 20 milionów euro lub 4% ich globalnego przychodu rocznego, zależnie od tego, która z tych wartości jest większa. W przypadku wielu firm ta perspektywa staje się coraz bardziej realna. Najnowsze badanie wykazało, że:

  • Mimo że 67% ankietowanych jest świadomych istnienia rozporządzenia GDPR, tylko połowa uwzględniła je w budżecie i rozpoczęła przygotowania do wdrożenia tych nowych przepisów.
  • 74% ankietowanych stwierdziła, że zapewnienie zgodności z rozporządzeniem GDPR będzie mieć znaczący i negatywny wpływ na ich organizacje.

Dowiedz się więcej: Czy Twoja firma jest gotowa na Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR)?

Przygotowanie do rozporządzenia GDPR: Citrix jest zaufanym źródłem

Istotą rozporządzenia GDPR jest zaufanie, wezwanie firm do przetwarzania danych osobowych ich klientów, partnerów i pracowników z zachowaniem staranności i ich poszanowaniem. Organizacje z całego świata wykorzystują już rozwiązania firmy Citrix do zabezpieczania swoich aplikacji i danych w środowisku biznesowym opartym na mobilności, chmurze i danych. Jako firma wykorzystująca chmurę i dostawca usług, a także stanowiąc rozwinięcie infrastruktury IT naszych klientów, możemy wspierać naszych klientów w realizacji ich programów zgodności z rozporządzeniem GDPR. Zabezpieczenia wbudowane w nasze rozwiązania, a także zapewniany przez nie poziom kontroli nad dostępem do aplikacji i danych z dowolnego urządzenia, sieci lub chmury, stanowią solidne podstawy do spełnienia licznych obowiązków nakładanych przez rozporządzenie GDPR.

Wdrażanie zgodności z rozporządzeniem GDPR w organizacji

Rozwiązania firmy Citrix zapewniają poufność, integralność i dostępność we wszystkich rodzajach środowisk lokalnych, chmur hybrydowych i chmur publicznych. Cztery najważniejsze zasady projektowe sprawiają, że nasze rozwiązania są idealne do wspierania w przygotowaniu firmy do rozporządzenia GDPR:

  • Aplikacje są scentralizowane w centrum przetwarzania danych lub chmurze, tak więc dane przedsiębiorstwa nie są przechowywane na urządzeniach.
  • Jeżeli dane wrażliwe mają być rozpowszechniane, udostępniane na urządzenia mobilne lub wykorzystane w trybie offline, są chronione w bezpiecznym kontenerze.
  • Zasady kontekstowe oparte na tożsamości użytkownika, urządzeniu, lokalizacji i połączeniu sieciowym umożliwiają działowi IT precyzyjną kontrolę dostępu.
  • Pełny dostęp do informacji i narzędzia do analizy zachowań użytkowników umożliwiają wykrywanie potencjalnych zagrożeń, aby im zapobiegać i zmniejszać ryzyko.

Pobierz zestaw zasobów GDPR  

Zbliża się termin i potrzebny jest plan. Citrix pomaga się przygotować.

Spełnianie wymogów rozporządzenia GDPR za pomocą rozwiązań Citrix

Rozwiązania firmy Citrix ułatwiają organizacjom spełnianie wymogów określonych w rozporządzeniu GDPR dzięki wszechstronnym technologiom dostępu kontekstowego, bezpieczeństwa sieci, aplikacji i danych, a także narzędziom do analizy i gromadzenia informacji. Rozwiązania firmy Citrix umożliwiają ochronę danych i zarządzanie ryzykiem w całej organizacji. Dowiedz się, jak firma Citrix może pomóc Twojej organizacji przygotować się do wejścia w życie rozporządzenia GDPR i osiągnąć sukces w nowej erze zaufania i uprawnień klientów.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z ekspertem ds. rozwiązań Citrix.

Ta strona i umieszczone na niej łącza umożliwiają uzyskanie ogólnych informacji o Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) Unii Europejskiej. Treści te nie są i nie powinny być interpretowane jako porada prawna. Firma Citrix nie udziela porad prawnych, księgowych ani audytorskich, a także nie oświadcza ani nie gwarantuje, że jej usługi lub produkty zapewnią klientom lub partnerom handlowym zgodność z przepisami prawa.

Klienci i partnerzy handlowi są odpowiedzialni za zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami, w tym z rozporządzeniem RODO. Klienci i partnerzy handlowi muszą samodzielnie i/lub w porozumieniu z kompetentnym radcą prawnym interpretować wszelkie obowiązujące przepisy dotyczące ich organizacji, które mogą wpływać na ich działania i wszelkie działania, które muszą podejmować w celu zapewnienia zgodności z tymi przepisami i prawami.