Przyszłość pracy

Jak możesz uwolnić innowacyjność w dowolnym miejscu

Cyfrowe przestrzenie robocze Citrix to sposób, w jaki organizacje zwiększają produktywność, angażują klientów i usamodzielniają swoich pracowników. Dzięki elastycznej i bezpiecznej platformie organizacje mogą łączyć się, współpracować i wprowadzać innowacje z dowolnego miejsca — w dowolnej aplikacji, na dowolnym urządzeniu, chmurze i w dowolnym czasie.

Tak wygląda przyszłość.

Przyspieszanie produktywności

Jak można uprościć wydajność?

Praca staje się bardziej osobista

Nowe pokolenie pracowników oczekuje większej autonomii i poczucia wartości wykonywanej pracy. Pragną wydajnej i intuicyjnej technologii, która przewiduje ich potrzeby. Zmieniają się ich oczekiwania względem sposobów pracy, urządzeń, aplikacji i bezpieczeństwa, a firmy muszą się dostosować do tych zmiennych oczekiwań.

Nowe urządzenia i narzędzia zostały dostosowane

W miarę pojawiania się nowych urządzeń oraz usług w chmurze firmy wymagają niezależnego od technologii podejścia do integracji, zarządzania i zabezpieczeń w odniesieniu do wszystkich nowych urządzeń i usług — nawet tych, które jeszcze nie istnieją.

Umożliwianie pracy wszystkim użytkownikom z dowolnych urządzeń

Badanie: co dalej w rewolucji mobilnej

Artykuł: Humanizacja siły roboczej za pomocą technologii

Zamykanie luki w produktywności

Technologia daje nam możliwość zwiększenia produktywności, jednakże, po części z powodu złożoności procesu wdrażania technologii, w rzeczywistości nasza produktywność ulega pogorszeniu.

Rosnąca luka produktywności IT w Stanach Zjednoczonych

Zabezpieczenia kontekstowe

Zapewnianie bezpieczeństwa firmy

Pozbawione ścian granice zdefiniowane programowo

W miarę zwiększania niezależności miejsca pracy zmiana na działalność cyfrową stawia nowe wyzwania związane z zabezpieczaniem infrastruktury, urządzeń i danych. Projektowanie i wdrażanie inteligentnej, sterowanej programowo granicy oznacza, że można zabezpieczyć infrastrukturę organizacji, dać klientom i pracownikom nowe możliwości, a także zapewnić działowi IT elastyczną kontrolę.

Potrzeba stworzenia nowej struktury zabezpieczeń IT: badanie globalne

Równoważenie bezpieczeństwa i elastyczności według skali

Aktualne metody zabezpieczeń pozostawiają luki w systemach kontroli IT. To niewystarczające dla użytkowników, którzy potrzebują realnej elastyczności i bezpieczeństwa wyboru. Klucz do osiągnięcia odpowiedniej równowagi leży w świadomości kontekstowej — możliwości dostosowania zabezpieczeń do każdej przestrzeni roboczej.

Czy wydatki miliarda dolarów na cyberbezpieczeństwo zostaną zmarnowane przez złożoność rozwiązania?

Zabezpieczenie Internetu rzeczy

Ciągłe pojawianie się nowych urządzeń, z których każde generuje ogromne ilości danych do przechowywania, zarządzania, analizowania i zabezpieczenia, pociąga za sobą konieczność unifikacji zabezpieczeń niezależnie od technologii.

Ewoluujące możliwości zabezpieczania Internetu rzeczy w przedsiębiorstwie

Wspierany przez technologię Cloud

Elastyczne modele operacyjne, orkiestracja w chmurze

Innowacja na żądanie

Technologie w chmurze przyspieszają powstawanie nowych modeli biznesowych oraz zmieniają postrzeganie metod pracy w przyszłości. Możemy teraz płynnie zmieniać urządzenia i lokalizacje bez zaburzania przepływu pracy. Możemy przechowywać i analizować ogromne ilości danych oraz zarządzać nimi za pomocą urządzeń IoT, a także dostosowywać skalę działania do zmian w potrzebach klientów, konkurencji oraz modelach biznesowych.

Poza ramami boksów: możliwości cyfrowych przestrzeni roboczych

Jak zyskać na popularności chmury

Przeprowadzka do chmury całkowicie odmienia zasady gry. Jednak zarządzanie chaosem chmur prywatnych, publicznych, hybrydowych i rozwiązań wielochmurowych od różnych dostawców, usług i standardów może stanowić problem. Przyszłość pracy wymaga agregacji, orkiestracji i zabezpieczenia wszystkich tych usług chmurowych w zintegrowanej i bezpiecznej cyfrowej przestrzeni roboczej.

Zwalczanie chaosu chmur: dlaczego jest to konieczność w obecnych czasach?

Cyfrowe obszary robocze sprawiają, że metody pracy przyszłości stają się możliwe

Wykorzystanie wszystkich zalet chmury i jednoczesne uniknięcie wyzwań związanych ze złożonością i bezpieczeństwem wymaga ujednoliconej, kontekstowej i bezpiecznej cyfrowej przestrzeni roboczej. Dział IT oraz użytkownicy współtworzą sterowaną programowo granicę, która pozwala chronić firmy, dane i infrastruktury. Cyfrowe przestrzenie robocze umożliwiają zabezpieczenie i integrację technologii, platform, urządzeń oraz chmur, zapewniając organizacjom możliwość łatwiejszej adaptacji do metod pracy przyszłości oraz rozwój działalności firmy.

Cyfrowe przestrzenie robocze zapewniają spójny panel kontrolny, przez który dział IT może konfigurować, monitorować i zarządzać całą infrastrukturą technologiczną.

  • Elastyczność i wydajność: łatwość wdrożenia, szybkość innowacji i wyższa elastyczność
  • Niezależność od technologii: digitalizacja i przyspieszanie pracy

Cyfrowe przestrzenie robocze wykorzystują uczenie maszynowe, aby dopasowywać się do wzorców i oczekiwań poszczególnych pracowników, i umożliwić im bezpieczne wykonywanie pracy z dowolnego miejsca. 

  • Środowisko osobiste: przewiduje i dostarcza to, czego użytkownicy potrzebują do zapewnienia produktywności w danym kontekście
  • Świadomość sytuacyjna: zapewnianie niezawodności i wydajności bez względu na połączenie sieciowe, lokalizację lub urządzenie

Granica sterowana programowo zapewnia bezpieczny dostęp i pełny wgląd w ekosystem sieci i użytkowników.

  • Architektura IT: dostarczanie kontekstowej wydajności przez analitykę w celu zmniejszenia ryzyka
  • Ewolucja zagrożeń: bezpieczeństwa urządzeń i integracja rozwiązań zabezpieczeń z uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją

Citrix tworzy przestrzenie robocze przyszłości

Citrix tworzy najbardziej kompleksowe i zintegrowane usługi cyfrowych przestrzeni roboczych, aby pomóc klientom odmienić ich metody pracy.

Co można zrobić przy użyciu najnowszej technologii cyfrowych przestrzeni roboczych?