Wat is bedrijfscontinuïteit?

Met continuïteit wordt het vermogen van een organisatie bedoeld om bedrijfskritische functionaliteit in de lucht te houden tijdens en na een noodsituatie. Er zijn tal van grote en minder grote onderbrekingen denkbaar die een organisatie veel tijd, geld en productiviteit kunnen kosten. Een business continuity plan maakt het mogelijk om tijdig voorzorgsmaatregelen te treffen voor dergelijke situaties. Moderne organisaties hebben een lijst van mogelijke onderbrekingen die verder gaat dan alleen natuurrampen. Service-uitval, datalekken en agressieve concurrenten kunnen een significant gevaar betekenen voor de bedrijfsvoering.

Bedrijfscontinuïteit biedt organisaties de volgende mogelijkheden:

  • Medewerkers aan het werk houden tijdens elke onderbreking, gepland of ongepland
  • De data van de organisatie beschermen met goede controle door de IT-afdeling in het datacenter
  • De continuïteitsplanning en gerelateerde werkzaamheden ondersteunen met dezelfde infrastructuur die ook wordt gebruikt tijdens de normale bedrijfsvoering

Om in een noodsituatie min of meer operationeel te blijven, waren organisaties vroeger afhankelijk van allerlei fysieke voorzieningen. De IT-afdeling moest er maar voor zorgen dat de juiste personen snel een nieuwe desktop kregen en dat er een bruikbaar netwerk beschikbaar bleef om operationeel te blijven.

Vandaag zorgen de cloud, redundante systemen en strategische planning ervoor dat organisaties in onverwachte situaties kunnen doorwerken. Business continuity management is in de 21e eeuw veel eenvoudiger geworden. Zorgen voor een betrouwbaar continuïteitsplan is niet meer de uitdaging die het vroeger was. Grote organisaties zijn vaak in staat om de volledige functionaliteit in stand te houden tijdens een crisis. Kleinere bedrijven en organisaties kunnen ervoor kiezen om de meest kritische onderdelen actief te houden totdat de crisis voorbij is.

Maar ook in deze ‘connected’ tijden blijven risicoanalyses, risicomanagement en disaster recovery planning van essentieel belang in het kader van bedrijfscontinuïteit.

Citrix zorgt ervoor dat onvoorziene downtime uw organisatie niet onderuit haalt.

Als mensen geen toegang hebben tot de applicaties, data, bestanden en services die ze voor hun werk nodig hebben, is het bedrijf nog steeds down. Elke tel die nodig is om weer aan het werk te gaan, kost geld, klanten, productiviteit, reputatie en kansen.

Wat voor technologie ondersteunt bedrijfscontinuïteit?

Geïntegreerde technologie ondersteund door cloudplatforms maakt het voor moderne organisaties mogelijk om op voorhand maatregelen te treffen voor crisissituaties – van natuurrampen en cyberaanvallen tot tekortschietende leveranciers – zodat binnen de kortste keren kan worden doorgewerkt. Deze technologie moet de kritische functies in de lucht houden en maakt crisismanagement en accurate impactanalyses mogelijk:

Gehoste desktops en applicaties
Virtuele apps en desktops evenals SaaS- en webapps bieden gebruikers vanaf elk device toegang tot hun applicaties en zijn daarmee bij uitstek geschikt om bedrijfscontinuïteit mogelijk te maken op het moment dat datacenters of kantoren onbruikbaar worden als gevolg van een noodsituatie. Deze remote access of toegang op afstand ondersteunt het hele continuïteitsproces.

Unified Endpoint Management
In noodsituaties moeten medewerkers vanaf elke locatie en elk device bij hun apps en bestanden kunnen. Unified Endpoint Management maakt het voor organisaties mogelijk om apps en data veilig aan te bieden aan medewerkers, ongeacht het endpoint, het netwerk en de locatie van de gebruikers.

Synchroniseren en delen van bestanden
Ook in noodsituaties moeten kritische bestanden toegankelijk blijven, zodat de bedrijfsvoering op geen enkel moment in gevaar komt. Tools voor het synchroniseren en delen van bestanden in de cloud ontsluiten de data van de organisatie vanaf elke locatie. Beheer met policy’s en geavanceerde securityprotocollen pakken het risico van dataverlies of datacorruptie aan en zorgen ervoor dat gegevens ook tijdens noodsituaties veilig blijven. Is er een ernstig datalek, dan is het met encryptietools en ‘remote wipe’ mogelijk om gevoelige data uit handen van kwaadwillenden te houden.

Samenwerken
Een essentieel aspect van elk business continuity plan is dat teams tijdens een crisis in verbinding blijven met de organisatie.

Uw plan moet de juiste tools omvatten om workloads over te dragen aan teams buiten het getroffen gebied. Samenwerkingstools gebruiken de cloud om kritische functies razendsnel toegankelijk te maken voor bevoegde gebruikers, zoals op voorhand in het continuïteitsplan is vastgelegd.

Cloud Networking
In normale omstandigheden maakt een cloudnetwerk het mogelijk om gemakkelijk capaciteit toe te voegen voor piekmomenten. Doet zich in het primaire datacenter een noodsituatie voor, dan is het met de juiste oplossingen mogelijk om gevirtualiseerde systemen door te geven naar secundaire locaties, wat de downtime beperkt of compleet voorkomt. Deze oplossingen bieden betrouwbaarheid en performance tijdens de noodsituatie en maken het daardoor gemakkelijker om de bedrijfsvoering in stand te houden.

Risicobeheersing met oplossingen voor bedrijfscontinuïteit

In het bedrijfsleven kan elke onderbreking grote (financiële) gevolgen hebben. Een echte crisis stelt zelfs de best voorbereide organisatie op de proef. Om teams productief te houden en snel herstel mogelijk te maken voor de IT-afdeling is het zaak dat u investeert in de juiste technologie. Met deze tools, policy’s, herstelstrategieën en gestandaardiseerde vormen van continuïteit behoudt u alle controle en beschikt u altijd over een back-up van data, zelfs als het meest gevreesde rampscenario werkelijkheid wordt.

Een business continuity plan dient dus om de organisatie voor te bereiden op het onverwachte. Als organisaties potentiële noodsituaties kunnen voorspellen en goed weten welke functiegebieden onmisbaar zijn, zijn ze beter in staat om terug te keren naar normaal. Een systematische aanpak zorgt ervoor dat iedereen zijn of haar rol kent, en heeft de grootste kans op succes.

‘Resilience’, ‘recovery’ en ‘contingency’ zijn de drie pijlers die aanwezig moeten zijn en die aan de basis liggen van goede ondersteuning aan interne teams en externe partijen. Met Citrix Cloud, geholpen door cloudtechnologie en dynamische infrastructuren, blijft ook de zwaarste crisis beheersbaar.