Wat is bedrijfscontinuïteit?

Met continuïteit wordt het vermogen van een organisatie bedoeld om bedrijfskritische functionaliteit in de lucht te houden tijdens en na een noodsituatie. Er zijn tal van grote en minder grote onderbrekingen denkbaar die een organisatie veel tijd, geld en productiviteit kunnen kosten. Een business continuity plan maakt het mogelijk om tijdig voorzorgsmaatregelen te treffen voor dergelijke situaties. Moderne organisaties hebben een lijst van mogelijke onderbrekingen die verder gaat dan alleen natuurrampen. Service-uitval, datalekken en agressieve concurrenten kunnen een significant gevaar betekenen voor de bedrijfsvoering.

Bekijk aanvullende onderwerpen over bedrijfscontinuïteit:    

Waarvoor dient een bedrijfscontinuïteitsplan?

Bedrijfscontinuïteit biedt organisaties de volgende mogelijkheden:

  • Medewerkers aan het werk houden tijdens elke onderbreking, gepland of ongepland
  • De data van de organisatie beschermen met goede controle door de IT-afdeling in het datacenter
  • De continuïteitsplanning en gerelateerde werkzaamheden ondersteunen met dezelfde infrastructuur die ook wordt gebruikt tijdens de normale bedrijfsvoering

Om in een noodsituatie min of meer operationeel te blijven, waren organisaties vroeger afhankelijk van allerlei fysieke voorzieningen. De IT-afdeling moest er maar voor zorgen dat de juiste personen snel een nieuwe desktop kregen en dat er een bruikbaar netwerk beschikbaar bleef om operationeel te blijven.

Vandaag zorgen de cloud, redundante systemen en strategische planning ervoor dat organisaties in onverwachte situaties kunnen doorwerken. Business continuity management is in de 21e eeuw veel eenvoudiger geworden. Zorgen voor een betrouwbaar continuïteitsplan is niet meer de uitdaging die het vroeger was. Grote ondernemingen kunnen hun volledige functionaliteit behouden tijdens een crisis. Kleinere of middelgrote bedrijven en organisaties kunnen zich dan weer richten op behoud van essentiële functies totdat de crisis voorbij is.

Maar ook in deze ‘connected’ tijden blijven risicoanalyses, risicomanagement en disaster recovery planning van essentieel belang in het kader van bedrijfscontinuïteit.

Wat voor technologie ondersteunt bedrijfscontinuïteit?

Geïntegreerde technologie ondersteund door cloudplatforms maakt het voor moderne organisaties mogelijk om op voorhand maatregelen te treffen voor crisissituaties – van natuurrampen en cyberaanvallen tot tekortschietende leveranciers – zodat binnen de kortste keren kan worden doorgewerkt. Deze technologie moet de kritische functies in de lucht houden en maakt crisismanagement en accurate impactanalyses mogelijk.

Gehoste desktops en applicaties

Virtuele desktops bieden gebruikers vanaf elk device toegang tot hun applicaties en zijn daarmee bij uitstek geschikt om bedrijfscontinuïteit mogelijk te maken, ook al zijn datacenters en kantoren onbruikbaar als gevolg van een noodsituatie. Deze remote access of toegang op afstand ondersteunt het hele continuïteitsproces.

Synchroniseren en delen van bestanden

Ook in noodsituaties moeten kritische bestanden toegankelijk blijven, zodat de bedrijfsvoering op geen enkel moment in gevaar komt. Tools voor het synchroniseren en delen van bestanden in de cloud ontsluiten de data van de organisatie vanaf elke locatie. Beheer met policy’s en geavanceerde securityprotocollen pakken het risico van dataverlies of datacorruptie aan en zorgen ervoor dat gegevens ook tijdens noodsituaties veilig blijven. Is er een ernstig datalek, dan is het met encryptietools en ‘remote wipe’ mogelijk om gevoelige data uit handen van kwaadwillenden te houden.

Cloud Networking

In normale omstandigheden maakt een cloudnetwerk het mogelijk om gemakkelijk capaciteit toe te voegen voor piekmomenten. Doet zich in het primaire datacenter een noodsituatie voor, dan is het met de juiste oplossingen mogelijk om gevirtualiseerde systemen door te geven naar secundaire locaties, wat de downtime beperkt of compleet voorkomt. Deze oplossingen bieden betrouwbaarheid en performance tijdens de noodsituatie en maken het daardoor gemakkelijker om de bedrijfsvoering in stand te houden.

Unified Endpoint Management

In noodsituaties moeten medewerkers vanaf elke locatie en elk device bij hun apps en bestanden kunnen. Unified Endpoint Management maakt het voor organisaties mogelijk om apps en data veilig aan te bieden aan medewerkers, ongeacht het endpoint, het netwerk en de locatie van de gebruikers.

Content Collaboration

Een essentieel aspect van elk business continuity plan is dat teams tijdens een crisis in verbinding blijven met de organisatie. Uw plan moet de juiste tools omvatten om workloads over te dragen aan teams buiten het getroffen gebied. Samenwerkingstools gebruiken cloudtechnologie om kritische functies razendsnel toegankelijk te maken voor bevoegde gebruikers, zoals op voorhand in het continuïteitsplan is vastgelegd.

WHITEPAPER

Richtlijnen voor het behoud van de continuïteit van uw organisatie

Bekijk hoe een uitgebreid business continuity plan mensen in staat stelt om tijdens een noodsituatie op dezelfde manier door te werken als vroeger.

Hoe bedrijfscontinuïteit de risico’s kan beperken

In het bedrijfsleven kan elke onderbreking grote (financiële) gevolgen hebben. Een echte crisis stelt zelfs de best voorbereide organisatie op de proef. Om teams productief te houden en snel herstel mogelijk te maken voor de IT-afdeling is het zaak dat u investeert in de juiste technologie. Met deze tools, policy’s, herstelstrategieën en gestandaardiseerde vormen van continuïteit behoudt u alle controle en beschikt u altijd over een back-up van data, zelfs als het meest gevreesde rampscenario werkelijkheid wordt.

Een business continuity plan dient dus om de organisatie voor te bereiden op het onverwachte. Als organisaties potentiële noodsituaties kunnen voorspellen en goed weten welke functiegebieden onmisbaar zijn, zijn ze beter in staat om terug te keren naar normaal. Een systematische aanpak zorgt ervoor dat iedereen zijn of haar rol kent, en heeft de grootste kans op succes.

‘Resilience’, ‘recovery’ en ‘contingency’ zijn de drie pijlers die aanwezig moeten zijn en die aan de basis liggen van goede ondersteuning aan interne teams en externe partijen.

Citrix oplossingen voor bedrijfscontinuïteit

Met Citrix oplossingen voor bedrijfscontinuïteit kunt u ervoor zorgen dat uw gebruikers productief blijven vanaf elke locatie en elk device, zonder in te leveren op security. Van Citrix Virtual Apps and Desktops tot volledig beheerde DaaS-opties: u kiest gewoon het model dat het beste werkt voor uw unieke behoeften.

Lees meer over de voordelen van bedrijfscontinuïteit met Citrix DaaS

In Noord-Amerika: 
1 800 424 8749