Wat is werknemersbetrokkenheid?

Werknemersbetrokkenheid is de emotionele band en professionele investering waarvan een medewerker blijk geeft met betrekking tot zijn of haar werk, en de resultaten die daaruit voortvloeien voor de werkgever. Werknemersbetrokkenheid hangt samen met de tevredenheid van die werknemers, maar bij betrokkenheid gaat het meer om de productiviteit en focus van werknemers, niet zozeer om hoe tevreden ze op het werk zijn. Werknemersbetrokkenheid ligt aan de basis van het succes van de hele organisatie, want een werknemer die zich echt betrokken voelt zal altijd zijn of haar beste beentje voorzetten.

Belangrijke onderwerpen over werknemersbetrokkenheid:

Waarom is werknemersbetrokkenheid belangrijk en wat zijn de voordelen?

Medewerkers die zich sterk betrokken voelen, zullen zich extra inzetten voor hun werk. Betrokken medewerkers liggen voor op schema of vinden nieuwe manieren om de organisatie beter te laten functioneren. Betrokken medewerkers zijn minder snel afgeleid op het werk en gaan actief op zoek naar manieren om dingen te bereiken. Omdat ze het bredere plaatje zien en geloven in de missie van hun organisatie, zijn ze vaker bereid om collega’s te helpen en toe te werken naar goede resultaten, binnen een goede werkomgeving.

Verhoging van de werknemersbetrokkenheid biedt organisaties diverse concrete voordelen. Volgens Gallup zorgt hoge werknemersbetrokkenheid voor maar liefst 59% minder personeelsverloop, betere besluitvorming en hogere klanttevredenheid, en gaat de winst circa 21% omhoog. Het is dankzij deze voordelen dat in een recent onderzoek van Harvard Business Review werd geconstateerd dat de meeste bedrijfseigenaren van mening zijn dat hoge werknemersbetrokkenheid belangrijk is voor hun succes.

Hoe verhoudt werknemersbetrokkenheid zich tot werknemerservaring?

Werknemersbetrokkenheid hangt nauw samen met werknemerservaring, het brede pakket aan percepties en waarnemingen die werknemers hebben tijdens hun interactie met de organisatie. Werknemerservaring omvat elke interactie met hun bedrijf of organisatie, ook de relatie met collega’s en leidinggevenden, het gebruik van technologie en werkplekken, en belangrijke momenten zoals het jaarlijkse evaluatiegesprek.

Omdat de algehele werknemerservaring een directe impact heeft op hoe verbonden een medewerker zich voelt met de missie en doelstellingen van zijn of haar werkgever, is een sterke werknemerservaring een belangrijke motor voor een hogere werknemersbetrokkenheid. Werkgevers die de werknemersbetrokkenheid willen verbeteren, moeten dus aandacht besteden aan de digitale en culturele omgeving die bepalend is voor de ervaring die werknemers hebben. Een organisatie die een strategie bepaalt die de werknemerservaring optimaliseert vanuit beter management en betere technologie, zal merken dat haar medewerkers zich sterker bij hun werk betrokken voelen.

Welke manieren zijn er om de werknemersbetrokkenheid te meten en te verbeteren?

Om werknemers meer betrokken te maken, moet de HR-afdeling er, door middel van de juiste interactie, voor zorgen dat hun waarde voor de organisatie wordt versterkt en dat ze persoonlijk belang hebben bij breder succes. Enkele vragen om de werknemersbetrokkenheid te meten zijn: Hebben medewerkers het gevoel dat hun werk wordt opgemerkt en belangrijk is? Weten medewerkers dat er kansen liggen om te groeien en hoe ze die kunnen grijpen? Beschikken medewerkers over de tools en technologie om hun beste werk te leveren?

Best practices om de werknemersbetrokkenheid te verhogen zijn:

  • Communiceer regelmatig. Geef prioriteit aan de communicatie tussen hogere leidinggevenden en het middenmanagement en tussen dat middenmanagement en hun eigen teamleden. Ga na of iedereen heeft wat ze voor hun werk nodig hebben, laat op het juiste moment waardering blijken voor geleverde prestaties en faciliteer opbouwende feedback van collega’s binnen de werkomgeving.
  • Modelleer ideaal gedrag van werknemers. Werknemers moeten het gevoel hebben dat verantwoordelijkheid, transparantie en betrokkenheid bovenaan de organisatie beginnen. Zo zien ze dat het commitment en de waarden van de organisatie overstemmen met hun eigen gedrag en voelen ze zich meer gesteund om initiatief te nemen in hun eigen functie.
  • Meet de werknemersbetrokkenheid. Houd een uitgebreide betrokkenheidsenquête (minstens 50 tot 80 vragen, met genoeg ruimte voor uitgebreidere antwoorden) en laat medewerkers weten waarom deelname belangrijk is. Wees dankbaar voor alle feedback, wat ze ook zeggen, en laat weten de informatie begrepen te hebben. De resultaten zijn een hulpmiddel voor de verdere besluitvorming en kunnen dienen om medewerkers emotionele betrokkenheid te laten voelen met hun werk.

Welke technologieën kunnen de werknemersbetrokkenheid verhogen?

Werknemers voelen zich meer betrokken wanneer ze vinden dat hun IT-afdeling alles doet om ze productief te laten zijn. Technologie is maar een van de drivers voor werknemersbetrokkenheid. Gebruik van de juiste tools kan medewerkers helpen om zich te focussen en hun beste werk te leveren. Daarom is het zo belangrijk dat medewerkers worden betrokken bij de evaluatie van nieuwe technologie. Hoe meer ze het idee hebben dat er naar hun behoeften wordt geluisterd, en ze de juiste tools krijgen, hoe meer ze zich zullen inzetten op het werk.

Technologie die de betrokkenheid verhoogt moet bij voorkeur eenvoudig en gebruiksvriendelijk zijn, en medewerkers alles bieden wat ze nodig hebben, binnen één digitale workspace. Door alle apps en tools in één workspace te integreren, houdt deze technologie de afleiding beperkt en hoeven medewerkers niet meer op allerlei verschillende plaatsen naar informatie op zoek te gaan. Het is ook nuttig om technologie te implementeren die medewerkers in staat stelt om te werken waar ze maar willen. Op deze manier hebben ze meer vrijheid om te bepalen hoe ze werken, en ook dat verhoogt de betrokkenheid.

Meer weten over technologie die de werknemersbetrokkenheid verhoogt? Ga naar deze pagina over digitale workspaces.