Wat is Mobile Device Management (MDM)?

Met Mobile Device Management worden tools en software bedoeld die systeembeheerders helpen om grip te krijgen op mobiele devices in de organisatie, zoals smartphones en tablets, en om deze te beveiligen. MDM is een belangrijk onderdeel van Enterprise Mobility Management en endpoint management, zeker nu organisaties steeds vaker een BYOD-regeling (Bring Your Own Device) invoeren om medewerkers via hun eigen devices toegang te bieden tot bedrijfsgegevens, bestanden en applicaties.

Hoe werkt Mobile Device Management (MDM)?

De twee belangrijkste elementen van MDM zijn de MDM-server in het datacenter en de MDM-agent op het mobiele device. Een systeembeheerder die een mobiel device moet configureren in het bedrijfsnetwerk, voert de nieuwe policy in op de beheerconsole van de MDM-server. Die server pusht de mutatie door naar de MDM-agent, die de gewijzigde policy vervolgens – via de ingebouwde API’s van het device – toepast op het mobiele device. IT-afdelingen kunnen deze verbinding tussen de MDM-server en -agent ook gebruiken voor de implementatie en het beheer van apps op devices.

Wat zijn de voordelen van Mobile Device Management?

Beveiliging van gegevens is het grote voordeel van MDM. MDM beschermt bedrijfsgegevens door middel van policy’s op deviceniveau, aangeboden door de fabrikant van het device of de provider van het platform. Met behulp van deze policy’s kunnen systeembeheerders de mobiele devices controleren, beveiligen en zo nodig loskoppelen van het bedrijfsnetwerk. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om devices te versleutelen of om een kwijtgeraakt of gestolen device automatisch te vergrendelen of te wissen.

MDM kan ook Mobile Application Management faciliteren door het voor de systeembeheerders gemakkelijker te maken om mobiele apps uit te rollen naar, te configureren voor en bij te werken op devices van de organisatie en devices van medewerkers zelf. Dit vereenvoudigt het IT-beheer van elk mobiel device dat toegang heeft tot het netwerk van de organisatie. Andere populaire features van MDM zijn inventarisatie en tracking van mobiele devices, het afdwingen van wachtwoordregels, white- en blacklisting van bepaalde apps en het afdwingen van data-encryptie.

Hoe past Mobile Device Management (MDM) in mijn IT-strategie?

Als uw medewerkers laptops, smartphones, tablets of andere mobiele devices gebruiken met toegang tot bestanden of data van uw organisatie, is Mobile Device Management onmisbaar. Zonder MDM hoeft er maar één mobiel device kwijt te raken en uw organisatie zit met een enorm securityprobleem. Als dit device toegang heeft tot klantgegevens (bijvoorbeeld medische gegevens of creditcardgegevens), dan kunt u te maken krijgen met zware boetes of wordt u mogelijk voor de rechter gesleept.

MDM biedt bescherming. Met MDM kunnen uw systeembeheerders een kwijtgeraakt mobiel device op afstand, dus gewoon vanuit uw eigen organisatie, blokkeren of wissen. MDM maakt het ook eenvoudiger om bedrijfsbrede updates uit te rollen naar de applicaties van de organisatie of de regels die voor de devices gelden. De updates worden gewoon gepusht vanaf de MDM-server.

Aanvullende bronnen: