Terveydenhuollon tietotekniikkaratkaisut

Terveydenhuollolle suunnatut Citrix-ratkaisut tekevät digitaalisiin palveluihin siirtymisestä totta, ja kun palvelut on otettu käyttöön, hoitohenkilökunta pääsee suoraan potilastietoihin sijaintipaikastaan tai käyttämistään laitteista ja verkoista riippumatta.

Nykypäivän hybridipilvipalvelumaailmassa kaikki eivät ole siirtymässä pilvipalvelujen käyttöön samassa tahdissa. Citrixin avulla voit rakentaa sellaisen pilvikäyttöön valmiin tietotekniikkaympäristön, joka parhaiten vastaa oman terveydenhuoltoyhteisösi liiketoimintatarpeita. Näin käyttäjät voivat käyttää useampia ja enemmän toisistaan eroavia sovelluksia – esimerkkeinä SaaS, verkkosovellukset tai perinteiset Windows-sovellukset.

Citrix-ratkaisujen avulla voidaan hallita sekä kasvua että muutosta. Kenties kyse on siirtymisestä monoliittisesta, sairaalaan pohjautuvasta mallista jakelupohjaiseen, yhteisöön perustuvaan hoito-ohjelmaan – tai ehkä kyseessä on jokin muu haaste. Suojaa tietotekniikan käyttöympäristösi tietoturvalla, johon sisältyy tekoäly ja koneoppiminen. Näin on mahdollista havaita poikkeavuuksia käyttäjien toiminnassa, ulkoisia uhkia tai ongelmia päätepisteissä. Citrix-verkkopalveluilla olet valmis kaikkiin haasteisiin – oli kyse sitten skaalaamisesta jonkin fuusion tai yrityskaupan hoitamiseksi tai jostain huomattavan tärkeästä liiketoiminnan tapahtumasta johtuvien verkkoliikennemuutosten käsittelystä.

Citrix-työtila tarjoaa suojatun, mittatilaustyönä tehdyn alustan sovelluksiin ja tietoihin siirtymistä varten laitteesta, verkosta ja sijainnista riippumatta. Citrix-työtilan ansiosta tietotekniikkaosasto voi olla rauhallisin mielin tietäessään, että tiedot ovat turvassa datakeskuksessa. Lisäksi he saavat tyydytystä tietäessään, että kliinikoilla on käytettävissään sama suojattu ja tuttu käyttökokemus heidän siirtyessään toimitiloista toiseen.

Citrix-ratkaisut parantavat kliinistä työnkulkua antaen kliinikoille valmiudet siirtyä arkaluontoisiin potilastietoihin miltä tahansa mobiililaitteelta missä verkossa tahansa. Sovellukset ja tiedot seuraavat turvallisesti terveydenhuoltohenkilöstöä heidän liikkuessaan. Kliinikot puolestaan voivat vähentää klikkausten sekä sovellusten tarpeettomien uudelleenkäynnistysten määrää siirtyessään koneelta toiseen.

HIPAA- ja HITECH-vaatimustenmukaisuutta koskevat tiedot ovat käden ulottuvilla. Tarkastusvaatimusten noudattaminen käy helposti soveltamalla käytäntöjä, jotka suojattuihin, käyttäjän asiayhteyteen pohjautuvien terveystietoihin pääsyn lisäksi luovat myös kirjausketjun. Citrix-ratkaisuissa on sisäänrakennetut valvonta-, kirjaus- ja raportointityökalut, joilla tietotekniikkaosaston on helpompi varmistaa, että vaatimuksia noudatetaan sekä tarvittaessa tutkia, miksi näin ei ole tehty.

Citrix-ratkaisuissa tiedot tallennetaan datakeskuksiin päätepistelaitteiden sijaan.  Näin suojatut terveystiedot, kliinisten tutkimusten tiedot sekä potilaiden taloustiedot pysyvät turvassa. Citrix-verkkopalvelut pienentävät hyökkäysten kohdealuetta yhtenäistämällä käyttöpisteet käyttöoikeuksien tarvekohtaisella määrittelyllä. Ratkaisu tukee myös nFactor-todennusta, mikä helpottaa suojattuja terveystietoja koskevien määräysten noudattamisen valvontaa.

100 %

100 % Yhdysvaltojen 10 suurimmasta terveydenhuoltoalan organisaatiosta käyttää Citrix-IT-ratkaisuja.

Työtilojen IoT terveydenhuoltoalalle

Nykyisessä toimintaympäristössämme voimme toimittaa EMR-järjestelmiä, saneluohjelmistoja, kuvantamisohjelmia ja muita sovelluksia tuhansille lääkäreille ja terveydenhuollon ammattilaisille heidän sijainnistaan riippumatta. Voimme pyyhkiä tiedot mobiililaitteesta etänä, jos laite katoaa tai varastetaan. Mikä parasta, järjestelmä toimii käyttäjien kannalta täysin saumattomasti. Suurin osa käyttäjistä ei tiedä, miten palvelu toimii – he vain tietävät, että se toimii.
Linda Shanley
Varatoimitusjohtaja ja tietohallintopäällikkö
Saint Francis Hospital and Medical Center

Seuraava vaihe