Työn tulevaisuus

Kuinka innostat innovoimaan kaikkialla

Citrix Digital Workspace -ratkaisut auttavat organisaatioita tehostamaan tuottavuutta, sitouttamaan kuluttajia ja voimaannuttamaan työntekijöitään. Joustavan ja turvallisen alustan avulla organisaatiot voivat olla yhteydessä toisiinsa, tehdä yhteistyötä ja innovoida missä ja milloin tahansa – kaikissa sovelluksissa, kaikilla laitteilla ja kaikissa pilvissä.

Näin tulevaisuus toimii.

Kasvata tuottavuutta

Miten tehokkuudesta voi tulla yksinkertaista?

Työstä tulee henkilökohtaisempaa

Uusi työntekijäsukupolvi odottaa työltä enemmän merkityksellisyyttä ja itsenäisyyttä. Tämä sukupolvi vaatii teknologiaa, joka on tehokasta, intuitiivista ja heidän tarpeitaan ennakoivaa. Työhön, laitteisiin, sovelluksiin ja turvallisuuteen kohdistuvat odotukset muuttuvat, ja yritysten on sopeuduttava täyttääkseen nämä muuttuvat odotukset.

Uusia laitteita ja työkaluja otetaan käyttööön

Sitä mukaan, kun uusia laitteita ja pilvipohjaisia palveluita tulee markkinoille, yrityksissä tarvitaan teknologia-agnostista lähestymistapaa jokaisen uuden laitteen ja palvelun – niidenkin, joita ei vielä ole olemassa – integroimiseksi, hallinnoimiseksi ja turvaamiseksi.

Työn mahdollistaminen kaikille käyttäjille kaikilla laitteilla

Tutkimus: mitä seuraavaksi liikkuvuuden vallankumouksessa

Artikkeli: Työvoiman inhimillistäminen teknologian avulla

Tuottavuuskuilu sulkeutuu

Vaikka teknologia lupaa tehdä meistä tuottavampia, tuottavuus on itse asiassa laskenut – osaksi sen takia, että uuden teknologian käyttöönoton monimutkaisuus vaikuttaa tuottavuuteen negatiivisesti.

Yhdysvaltain kasvava tietotekniikan tuottavuuskuilu

Kontekstitietoinen turvallisuus

Pidä liiketoiminta turvattuna

Ohjelmistomääritteinen ratkaisu seinättömään työhön

Työn muuttuessa paikasta riippumattomaksi siirtyminen digitaaliseen liiketoimintaan asettaa haasteita infrastruktuurin, laitteiden ja tiedon turvallisuudelle. Älykkään, ohjelmistolähtöisen alueen suunnitteleminen ja käyttöönotto tarkoittaa sitä, että voit turvata organisaatiosi infrastruktuurin, antaa asiakkaille ja työntekijöille vastuuta ja taata IT-osastolle joustavan valvonnan.

Uuden IT-turvallisuusarkkitehtuurin tarve: maailmanlaajuinen tutkimus

Turvallisuuden ja joustavuuden tasapainottaminen vaa’an puntarissa

Nykyiset turvatoimenpiteet jättävät aukkoja IT-toimintojen hallintaan ja harmittavat käyttäjiä, jotka etsivät todellista joustavuutta ja turvallisia valintoja. Oikean tasapainon saavuttamisen avain on kontekstitietoisuus, eli kyky räätälöidä turvallisuutta jokaisen työtilan mukaan.

Meneekö kyberturvallisuuteen tuhlattu biljoona dollaria hukkaan liiallisen monimutkaisuuden takia?

Esineiden Internetin turvaaminen

Uusien laitteiden määrän räjähdysmäinen kasvu merkitsee lisää tietoa, jota täytyy tallettaa, hallinnoida, analysoida ja turvata, ja se edellyttää teknologia-agnostista lähestymistapaa turvallisuuden yhtenäistämiseksi.

Esineiden Internetin turvaavien vaihtoehtojen kehittäminen yrityksissä

Vie pilveen

Ketterät toimintamallit, joita hallinnoidaan pilvipalvelussa

Innovaatiota tarpeen mukaan

Pilviteknologia edistää uusia liiketoimintamalleja ja muuttaa käsitystämme tulevaisuuden työstä. Pystymme nyt siirtymään saumattomasti laitteesta ja paikasta toiseen työnkulkua keskeyttämättä. Voimme tallettaa, hallinnoida ja käsitellä suuria datamääriä IoT-laitteilta sekä sopeuttaa toimintoja vastaamaan asiakaskysynnän, kilpailun ja liiketoimintamallien nopeita muutoksia.

Työpisteen ulkopuolella: elämä digitaalisessa työtilassa

Pilvitoimintojen leviämisen hallinta

Pilveen siirtyminen muuttaa toimintatapoja. Mutta yksityisen, julkisen, hybridin ja monipilvijärjestelmien hajautuminen lukuisille toimittajille, palveluille ja standardeille saattaa tehdä liiketoiminnasta raskaampaa. Työn tulevaisuus vaatii kaikkien näiden pilvipalveluiden ryhmittämistä, hallinnointia ja turvaamista integroituihin ja turvallisiin työtiloihin.

Pilven hajautumisen ehkäiseminen: miksi se on ratkaisevan tärkeä tarve nykypäivän yrityksille

Digitaaliset työtilat mahdollistavat tulevaisuuden työn

Pilvipalvelun kaikkien hyötyjen käyttäminen samalla, kun vältetään monimutkaisuutta ja turvallisuushaasteita, vaatii yhdenmukaistettua, kontekstuaalista ja turvallista digitaalista työtilaa. IT-osasto ja käyttäjät luovat yhdessä ohjelmistolähtöisen alueen, joka turvaa liiketoiminnan, tiedot ja infrastruktuurin. Digitaaliset työtilat suojaavat ja integroivat teknologiat, alustat, laitteet ja pilvipalvelut sekä varmistavat, että organisaatiot voivat toiminnallistaa tulevaisuuden työn ja edistää liiketoimintaansa.

Digitaaliset työtilat tarjoavat IT-osastoille yhden läpinäkyvän alustan, jolta voi määrittää, seurata ja hallita yrityksen koko teknologiainfrastruktuuria.

  • Ketteryyttä ja tehokkuutta: helpompi ottaa käyttöön, nopeammin innovoitavissa ja joustavampi
  • Teknologia-agnostinen lähestymistapa: digitalisoi ja nopeuttaa työn tulevaisuutta

Digitaaliset työtilat käyttävät koneoppimista sopeutuakseen jokaisen työntekijän toimintamalleihin ja poikkeuksiin. Näin työt voidaan tehdä turvallisesti, missä tahansa. 

  • Yksilöllisiä kokemuksia: ennakoi ja antaa työntekijöille heidän tarvitsemansa asiat tilanteen mukaan räätälöitynä
  • Tilannetietoisuus: takaa luotettavuuden ja suorituskyvyn verkkoyhteydestä, sijainnista tai laitteesta riippumatta

Ohjelmistolähtöinen alue takaa turvallisen käyttöoikeuden ja täyden näkyvyyden verkossa ja käyttäjän ekosysteemissä.

  • IT-kehys: toimita kontekstuaalista suorituskykyä ennakoivilla analyyseillä riskien vähentämiseksi
  • Muuttuvat uhkat: turvaa laitteet ja integroi turvallisuusratkaisut koneoppimiseen ja keinoälyyn

Citrix rakentaa tulevaisuuden työtilaa

Citrix toteuttaa kattavimman integroidun digitaalisen työtilan auttaakseen asiakkaitaan muuttamaan työn tekemisen tapoja.

Mitä sinä voit tehdä uusimmalla digitaalisella työtilateknologialla?