Fremtidens arbejde

Sådan fremmer du innovation overalt

Citrix' digitale arbejdsrum er måden, hvorpå organisationer øger produktiviteten, engagerer forbrugerne og styrker deres medarbejdere. Med en fleksibel og sikker platform kan organisationer til enhver tid oprette forbindelse, samarbejde og innovere – på enhver applikation, ethvert device, enhver cloud, til hver en tid.

Sådan ser fremtiden ud.

Accelerere produktiviteten

Hvordan kan vi forenkle effektivitet?

Arbejde er blevet mere personligt

Den nye generation af arbejdskraft forventer mere mening og autonomi i deres arbejde. De kræver teknologi, der er kraftfuld, intuitiv og forudser deres behov. Forventninger til arbejde, devices, apps, sikkerhedsændringer og forretning skal tilpasses for at imødekomme de skiftende forventninger.

Der indføres nye devices og værktøjer

Virksomheder har i kraft af, at nye devices og cloud-baserede tjenester bliver tilgængelige, brug for en pragmatisk tilgang til at integrere, administrere og sikre alle nye devices og tjenester – også dem, der endnu ikke eksisterer.

Muliggør, at enhver bruger kan arbejde fra ethvert device

Find ud af, hvad der er det næste skridt i den mobile revolution.

Artikel: Humanisering af arbejdsstyrken igennem teknologi

Produktivitetskløften lukkes

Teknologien lover at gøre os mere produktive – og alligevel er produktivitetshastigheden faktisk faldet – dels fordi kompleksiteten ved ​​at implementere teknologien er en hæmsko for produktiviteten.

Den voksende produktivitetskløft indenfor IT i USA

Kontekstafhængig sikkerhed

Hold forretninger sikre

Et softwaredefineret arbejdsområde uden vægge

Overgangen til digital virksomhed bliver, i kraft med at arbejde bliver uafhængigt af sted, en udfordring for sikringen af infrastruktur, devices og data. Design og implementering af et intelligent, softwaredefineret område betyder, at du kan sikre din organisations infrastruktur, styrke dine kunder og medarbejdere og give IT-afdelingen fleksibel kontrol.

Behovet for en ny IT-sikkerhedsarkitektur: global undersøgelse

Balancen imellem sikkerhed og fleksibilitet – i skala

De nuværende sikkerhedsmetoder efterlader huller i IT-kontrollen og skuffer brugere, der søger ægte fleksibilitet og sikre valg. Nøglen til at opnå den rette balance ligger i kontekstuel bevidsthed – evnen til at skræddersy sikkerhed til hvert enkelt arbejdsområde.

Vil 1 billion USD brugt på cybersikkerhed gå tabt pga. kompleksiteten?

Sikring af tingenes internet

Udbredelsen af nye devices, som hver især genererer datamængder, der skal opbevares, håndteres, analyseres og sikres, kræver en teknologiagnostisk tilgang til ensrettet sikkerhed.

Udvikler muligheder for sikring af IoT i virksomheden

Powered by Cloud

Fleksible driftsmodeller arrangeret i clouden

Innovation on demand

Cloud-teknologi fremmer nye forretningsmodeller og ændrer, hvordan vi ser fremtidens arbejdet. Vi kan nu uden problemer skifte device og placering uden at forstyrre arbejdsgangen. Vi kan gemme, administrere og handle på datamængder fra IoT-devices samt skalere for at imødekomme pludselige skift i kundeefterspørgsel, konkurrence og forretningsmodeller.

Hinsides skrivebordet: Livet med et digital arbejdsrum

Kontrollere cloud-spredning

Det forandrer hele spillet at gå over til cloud. Men administrationen af privat, offentlig, hybrid- og multi-cloud-spredning hos forskellige leverandører, tjenester og standarder kan belaste virksomheder. Fremtidens arbejde kræver aggregering, orkestrering og sikring af alle disse cloudtjenester til et integreret, sikkert digitalt arbejdsrum.

Bekæmpelse af cloud-spredning: Hvorfor er det lige nu et afgørende behov for nutidens virksomheder:

Digitale workspaces gør fremtidens arbejde muligt.

At forstå alle skyens fordele og samtidig undgå kompleksitets- og sikkerhedsudfordringer kræver et samlet, kontekstuelt og sikkert digitalt workspace. At IT-afdelinger og brugere sammen skaber et software-defineret område, der beskytter virksomhed, data og infrastruktur. Digitale workspaces sikrer og integrerer teknologier, platforme, devices og clouds, der igen sikrer, at organisationerne nemt kan tilpasse sig fremtidens arbejde og fremme virksomheden.

Digitale workspaces giver et enkelt og gennemsigtigt felt, hvorigennem IT-afdelinger kan konfigurere, overvåge og styre hele din teknologiinfrastruktur.

  • Smidighed og effektivitet: nemmere at implementere, hurtigere at innovere og mere fleksibel
  • En pragmatisk teknologi-tilgang: digitaliser og fremskynd fremtidens arbejde

Digitale arbejdsrum anvender maskinindlæring til at tilpasse hver enkelt medarbejders mønster og forventninger, så medarbejderne kan arbejde sikkert, hver end de befinder sig. 

  • Personlige oplevelser: Forudsiger og leverer, det folk har brug for for at blive produktivt kontekstskræddersyet
  • Situationsfornemmelse: sikr pålidelighed og ydeevne uanset netværksforbindelse, placering eller device

Et softwaredefineret område, der giver sikker adgang og fuld synlighed på tværs af netværk og brugerøkosystem.

  • IT-ramme: levér en kontekstuel ydeevne med forudsigelsesanalyse for at mindske risikoen
  • Trusler under udvikling: sikr devices og integrere sikkerhedsløsninger med maskinindlæring og kunstig intelligens

Citrix skaber fremtidens workspace

Citrix er i gang med at skabe det mest omfattende, integrerede digitale workspace for at hjælpe kunderne med at ændre måden, de arbejder på.

Hvad kan du gøre med den sidste nye digitale workspace-teknologi?