IT-lösningar för detaljhandeln

Citrix IT-lösningar för detaljhandeln möjliggör en mycket kundnära service med stort inflytande. Butiksmedarbetare, anställda vid huvudkontoret och personal på annan plats är mer produktiva, och shoppare får en varaktig butiksupplevelse med säker enhetlig handel.

Ge omedelbar åtkomst till säljare och personal där de behöver det

Citrix säkra digitala arbetsplatser låter dig hantera och säkra applikationer centralt i datacentret. Citrix detaljhandelslösningar effektiviserar introduktionen för nyanställda, ger enklare app-uppdateringar och förbättrar datasäkerheten. Butikspersonal, huvudkontorsarbetare, fjärrpersonal, entreprenörer och tredjepartsleverantörer får omedelbar tillgång till data på vilken enhet som helst, när som helst.

Centralisera butiks- och personalapparna

Se till att alla medarbetare har tillgång till samma applikationer och verktyg för att representera ditt varumärke och tjäna dina kunder på innovativa sätt. Du kan antingen leverera kompletta skrivbord eller enbart apparna till alla slags enheter – inklusive arbetsstationer i butiken, billiga tunna klienter, PC, Mac och surfplattor. Citrix ger en realtidsupplevelse för medarbetare som är lika bra som eller bättre än en lokal applikation.

Leverera en högkvalitativ shoppingupplevelse

En differentierad kundupplevelse är en av de sista sanna konkurrensfördelarna för traditionella, ”fysiska” företag. Citrix lösningar för detaljhandeln ökar personalproduktiviteten, förbättrar uppkopplingen i butiken och gör det möjligt för kunderna att handla på nya sätt, till exempel genom att integrera internet i butiksupplevelsen.

Förbättra cybersäkerheten utan att begränsa mobiliteten

Återförsäljare kämpar med att skydda sina IT-miljöer från cyberbrottslighet. Utöver att uppfylla betalkortssektorns standarder, måste de också ständigt anpassa sig till mer sofistikerade cyberbrottslingar och ständigt ökande datamängder. En enhetlig handel och mobilvänliga miljöer ger en brokig blandning – fler verktyg för att betjäna kunderna och fler risker att mitigera.

Förbättra personalproduktiviteten och processerna

När butikssystemen på ett strategiskt sätt och med tydlig styrning flyttas till molnet, kan återförsäljare övervaka och förbättra personalproduktiviteten och processerna. Genom att flytta till molnet med hjälp av Citrix molntjänster, kan organisatoriska barriärer brytas ner och äldre applikationer eller egna detaljhandelsapplikationer integreras och göras tillgängliga för alla i molnet. Viktiga funktioner som lager, frakt och försäljningsställen kan visas från en enda skärm via en plattform. Fördelarna är dubbla: Ledare får en mer sammanhängande bild av verksamheten och medarbetare får snabbare och effektivare tillgång till den kundinformation de behöver. Processflödet förbättras och – eftersom viktig information om kunder och deras transaktionsmönster är mer lättillgänglig – blir kundtjänsten mätbart bättre.

Även när användarna befinner sig på andra sidan jordklotet är latensen mer eller mindre omärkbar. Det är fantastiskt. Och som om inte det vore nog så driver jag igenom en Citrix-implementering för 100 användare med endast en systemadministratör här i Emeryville.

Raul Celorio
Chef för IT-infrastruktur och -drift
Jamba Juice

Är du redo att arbeta bättre?

Ta nästa steg i din digitala transformation.

Stockholm : 
+46 (0) 8 587 400 00