IT-lösningar för finansiella tjänster

Citrix driver den digitala transformationen av finansiella tjänster med en helt integrerad och säker lösning. Finansiella tjänsteföretag som banker och försäkringsbolag kan ge medarbetare och kunder en säker, direkt åtkomst till appar, data och kommunikation på valfri enhet, över vilket nätverk och moln som helst.

Förbättra IT-effektiviteten, förvaltningen och kostnadskontrollen

Centraliseringen av IT gör det möjligt att strömlinjeforma och sänka kostnaderna för verksamheten, förvaltningen och underhållet samtidigt som flexibiliteten i resursutnyttjandet ökar. Skrivbord och appar kan uppdateras omedelbart. Användare, affärsgrenar, inrättningar och nya och traditionella kanaler inklusive webben, mobila enheter, callcenter, fjärrkontor och filialkontor kan integreras snabbare till stöd för digitala banker. I händelse av störningar kan samma lösning som stöder organisationen under den rutinmässiga verksamheten säkerställa verksamhetskontinuitet.

Minska risken för förlust av finansiella data från hot

Med hjälp av centraliserade säkerhetskontroller som detaljerad policyinställning kan applikationspolicyer definieras och hanteras så att åtkomst kan begränsas baserat på roller och enheter.  Detta säkerställer dataskydd utan att kompromissa med kund-/användarupplevelsen. Nätverkssäkerhet skyddar webbapplikationer från både kända och okända hot. En integrerad lösning utformad för säkra finansiella tjänster minskar också potentiella säkerhetsrisker som kan utnyttjas för attacker.

Utöka affärsrörligheten och flexibiliteten

Nya eller tillfälliga medarbetare kan använda en valfri tillgänglig enhet för att få åtkomst till rollrelevanta appar, skrivbord och data i det centraliserade datacentret utan att IT behöver använda datoravbildning eller leverera en ny bärbar dator. Med billiga, högpresterande nätverk som ingår i lösningen kan fjärr- och filialkontor ställas in snabbare. Detta hjälper IT att anpassa sig snabbt och kostnadseffektivt till förändringar i arbetsstyrkan till följd av företagsförvärv, säsongstoppar och andra förändrade affärsbehov. 

Öka personalproduktiviteten och förbättra kundservicen

Mäklare, banktjänstemän, rådgivare, callcenterpersonal och övriga medarbetare kan arbeta var som helst med valfri slutpunkt på nästan vilken operativ plattform som helst med Citrix lösningar. Med ett optimerat nätverk som drivs av Citrix, kan användare förvänta sig en överlägsen HD-upplevelse på alla enheter, även över utmanande nätverk med hög latens som ofta förekommer inom finansiella tjänster. När medarbetare kan vara lyhörda för kundernas behov oavsett var de befinner sig, kan de ge kunder tillgång till bekväma digitala banktjänster genom att bygga bättre relationer och erbjuda bättre service.

Säkerställ efterlevnad och underlätta tillämpning av finansiella regler

När affärskänsliga appar och data är centraliserade i datacentret istället för på varje slutpunktsenhet som har åtkomst till dem, minskas revisionsspåret dramatiskt för att uppfylla bransch- och myndighetsbestämmelser. Ytterligare efterlevnad och tillämpning av regler kan erhållas genom möjligheten att kryptera data i rörelse och data vid vila, isolera och rensa data på mobila enheter, begränsa delning och kopiering av data samt separera skyddade data i begränsade utrymmen som kan övervakas noggrant.

Baloise Group använder Citrix för att gå över till flexibelt arbete. 

De ledande finansorganisationerna i världen förlitar sig på Citrix lösningar.

Topp 10

De ledande finansorganisationerna i världen förlitar sig på Citrix lösningar.

  • Topp 10 störta banker
  • Topp 10 investeringsföretag
  • Topp 10 fastighetsförsäkringsbolag
  • Topp 10 livförsäkringsbolag

Citrix ger mig möjligheten att arbeta var och när jag behöver arbeta, med tillförlitlighet och säkerhet. Vi har en konkurrensfördel eftersom vi kan arbeta när som helst och därmed kan vi erbjuda bättre kundservice.

Finansiell rådgivare
EK Riley

Är du redo att arbeta bättre?

Ta nästa steg i din digitala transformation.

Stockholm : 
+46 (0) 8 587 400 00