Najczęściej zadawane pytania

Aplikacja Citrix Workspace jest nowym klientem Citrix, który działa podobnie do Citrix Receiver, i jest wstecznie zgodna z infrastrukturą Citrix organizacji. Aplikacja Citrix Workspace zapewnia pełną funkcjonalność Citrix Receiver, a także nowe funkcje zależnie od wdrożenia Citrix organizacji.

Poprzednie wersje programu Citrix Receiver można znaleźć na stronie Materiały do pobrania. Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności potwierdź u swojego administratora systemu, że w danym przypadku wymagana jest starsza wersja programu Citrix Receiver.

Aby korzystać z aplikacji Citrix Workspace, należy najpierw poprawnie skonfigurować infrastrukturę wewnętrzną. Zaleca się kontakt z administratorem systemu lub pracownikiem pomocy technicznej. Można od nich uzyskać informacje konfiguracyjne niezbędne do rozwiązania ew. problemów.

Aplikacja Citrix Workspace automatycznie zastępuje wiele poprzednich wersji programu Citrix Receiver oraz wtyczek internetowych Citrix. Niektóre wersje trzeba jednak usunąć ręcznie jeszcze przed instalacją aplikacji Citrix Workspace.

W wielu przypadkach należy otworzyć odpowiedni adres URL w przeglądarce w celu uwierzytelnienia w wirtualnym środowisku pracy Citrix z wszystkimi aplikacjami, desktopami i danymi. Czasami konieczne może być skonfigurowanie konta przez wprowadzenie adresu e-mail oraz adresu serwera w celu uwierzytelnienia aplikacji Workspace, aby móc korzystać z aplikacji i wirtualnych desktopów. Możesz spytać administratora systemu o czynności, które należy wykonać w danej sytuacji.

Zasoby wsparcia dla administratorów systemu są dostępne w dokumentacji produktu i w witrynie pomocy technicznej . Klienci, którzy podpisali umowę wsparcia technicznego, mogą również otworzyć zdarzenie pomocy technicznej przy użyciu strony pomocy technicznej .