I en ny sifo-undersökning, som gjorts på uppdrag av oss på Citrix, visar det sig att mer än varannan it-chef i Sverige tycker att företagsledningen brister i sina kunskaper om vilka risker och potential det finns med it. En av tre it-chefer uppger även att det är en stor eller mycket stor utmaning att få ledningens stöd när det gäller it-investeringar och digitala förändringar.

Vi ser också att många upplever att det är svårt att få ledningens stöd för att göra digitala förändringar och investera i it. Bland it-cheferna på storföretagen (fler än 500 anställda) är problemet extra stort. Där ser hela tre av fyra it-chefer den här utmaningen jämfört med 34 procent på mindre företag. Nästan samtliga it-chefer (97%) har uppfattningen att ledningen tycker att it-avdelningen är en supportverksamhet, snarare än en affärskritisk funktion.

Det vi kan utläsa ur statistiken är att det finns ledningsgrupper som verkar ha svårt att ta tillvara på it-avdelningarnas kompetens. En orsak till detta kan vara att det finns en bristande kommunikation mellan ledningsgrupp och it-avdelning. I dag är alla företag digitala och om inte it-avdelningen involveras i företagets affärsutveckling är det omöjligt att lyckas med den digitala resan.

Vidare i undersökningen tycker drygt hälften av it-cheferna att företaget och ledningen har en bristfällig uppfattning av potential, risker och utmaningar med it. Än fler anser att deras nuvarande arbetsplats inte är tillräckligt innovativ när det kommer till digitalisering. Undersökningen visar också att närmare tre av fem it-chefer inte sitter med i ledningsgruppen.

Att så få it-chefer är en del av företagsledningen kan vara en del av förklaringen till uppfattningen att it-frågorna inte tas på största allvar. För att företaget ska fortsätta att vara konkurrenskraftiga och möta de alltmer förändrade behoven behöver it-chefen ges möjlighet att vara en katalysator för att driva på den digitala transformationen.