Apr

252019

Citrix przedstawia wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2019

Kwartalny przychód na poziomie 719 mln USD – wzrost o 3% rok do roku Kwartalne przychody z subskrypcji wyniosły 142 mln USD – wzrost o 37% rok do roku Kwartalne przychody z SaaS wyniosły 85 mln USD – wzrost o 43% rok do roku Przychody z tytułu rozwiązań do tworzenia bezpiecznej przestrzeni pracy wyniosły 515 mln USD – wzrost o 13% rok do roku

FORT LAUDERDALE, Floryda – 25 kwietnia, 2019 - Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) przedstawia wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2019 r.

Wyniki finansowe

W pierwszym kwartale 2019 roku Citrix zanotował przychód w wysokości 719 mln USD, co stanowi 3 procent wzrostu, w porównaniu do 697 mln USD, uzyskanych w analogicznym okresie ub. roku.

Wyniki liczone zgodnie z metodologią GAAP

Zysk netto za pierwszy kwartał 2019 roku wyniósł 110 mln USD lub 0,78 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do 144 mln USD lub 0,99 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie 2018 roku.

Wyniki liczone niezgodnie z metodologią GAAP

Zysk netto za pierwszy kwartał 2019 roku, liczony bez uwzględnienia zasad GAAP wyniósł 172 mln USD lub 1,27 USD na rozwodnioną akcję w porównaniu do 184 mln USD lub 1,29 USD na rozwodnioną akcję w analogicznym okresie 2018 roku. Zysk netto za pierwszy kwartał z lat 2019 i 2018 nie obejmuje kosztów wynagrodzeń w akcjach, amortyzacji wartości niematerialnych, amortyzacji dyskonta wierzytelności, opłat restrukturyzacyjnych ani konsekwencji podatkowych tych pozycji. Zysk netto na akcję rozwodnioną liczony niezgodnie z zasadami GAAP za pierwszy kwartał z lat 2019 i 2018 odzwierciedla również anty-rozwodnieniowy wpływ zamiennych instrumentów dłużnych spółki.

Ponadto Zarząd Citrix zadeklarował wypłatę kwartalnej dywidendy w wysokości 0,35 USD na akcję, płatną dla wszystkich akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2019 r. według wartości uzyskanej na koniec dnia 7 czerwca 2019 r.

“Jesteśmy zadowoleni z wyników uzyskanych w pierwszym kwartale, które są spowodowane wzrostem przychodów w obszarze rozwiązań zapewniających bezpieczną przestrzeń pracy” – powiedział David Henshall, prezes i dyrektor generalny Citrix. “Przychody związane z tym rozwiązaniami z tego obszaru wzrosły o 13% rok do roku i jest to najszybszy wzrost od 2012 roku. Zmiana modelu subskrypcji nadal postępuje dobrze, a usługi SaaS, które stanowiły 60% naszej działalności subskrypcyjnej, osiągnęły 43% wzrost w skali roku. ”

Podsumowanie wyników finansowych za pierwszy kwartał 2019 (1)

W porównaniu do wyników z pierwszego kwartału 2018 roku:

 • Przychody z subskrypcji wzrosły o 37 procent;
 • Przychody ze sprzedaży produktów i licencji oprogramowania spadły o 16 procent;
 • Przychody z usług i wsparcia wzrosły o 2 procent;
 • Przychody odroczone wynosiły 2,14 mld USD na dzień 31 marca 2019 roku w porównaniu z 1,77 mld USD na dzień 31 marca 2018 roku, co oznacza wzrost o 21 procent;
 • Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 268 mln USD za pierwszy kwartał 2019 roku w porównaniu z 358 mln USD za pierwszy kwartał 2018 roku.

Ponadto w pierwszym kwartale 2019 roku (1)

 • Przychody z subskrypcji jako procent łącznych przychodów wyniosły 20 procent;
 • Marża brutto liczona według GAAP wyniosła 85 procent. Marża brutto liczona niegodnie z GAAP wyniosła 87 procent;
 • Marża operacyjna liczona według GAAP wyniosła 17 procent. Marża operacyjna liczona niezgodnie z GAAP wyniosła 28 procent;
 • Firma odkupiła ok 1,5 mln akcji.

Perspektywy finansowe na drugi kwartał 2019 (1)

Kierownictwo Citrix oczekuje następujących wyników finansowych w drugim kwartale 2019:

 • Przychód netto ma wynieść od 765 do 775 mln USD;
 • Zysk na rozwodnioną akcję liczony według GAAP ma wynieść od 0,76 do 0,81 USD;
 • Zysk na rozwodnioną akcję liczony niezgodnie z GAAP ma wynieść od 1,30 do 1,35 USD.

Perspektywy finansowe na 2019 rok(1)

Kierownictwo Citrix oczekuje następujących wyników finansowych w 2019 roku:

 • Przychód netto ma wynieść od 3,08 do 3,09 mld USD;
 • Marża operacyjna liczona według GAAP ma wynieść od 20,4 do 20,9 procent;
 • Marża operacyjna liczona niezgodnie z GAAP ma wynieść od 31,5 do 32 procent;
 • Zysk na rozwodnioną akcję liczony według GAAP ma wynieść ok 3,69 USD;
 • Zysk na rozwodnioną akcję liczony niezgodnie z GAAP ma wynieść 6,00 USD.

Powyższe stwierdzenia są oparte na aktualnych celach. Dotyczą one prognozowanych wyników, a rzeczywiste dane mogą się różnić.

(1) Zestawienie wskaźników zgodnych i niezgodnych z metodologią GAAP przedstawiono w tabelach finansowych w pełnej wersji informacji prasowej w języku angielskim, dostępnej pod adresem: http://bit.ly/2GEG1n0 Wyjaśnienie znajduje się również w sekcji „Określenie wskaźników finansowych niezgodnych z GAAP z porównywalnymi wskaźnikami US GAAP”.

O firmie Citrix

Citrix (NASDAQ:CTXS) pozwala na lepszą pracę w ramach ujednoliconych obszarów roboczych, sieci i rozwiązań analitycznych, które pomagają organizacjom otworzyć się na innowacje, angażować klientów i zwiększać efektywność, bez ustępstw w zakresie bezpieczeństwa. Citrix gwarantuje użytkownikom wysoki standard pacy, a działom IT zapewnia ujednoliconą platformę do zabezpieczania, zarządzania i monitorowania różnorodnych technologii w złożonych środowiskach chmurowych. Rozwiązania Citrix są wykorzystywane przez ponad 400 000 organizacji, w tym 99 procent z listy Fortune 100 i 98 procent z listy Fortune 500. Więcej informacji na stronie: www.citrix.com.pl.

For Citrix Investors

This release contains forward-looking statements made pursuant to the safe harbor provisions of Section 27A of the Securities Act of 1933 and of Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934. The forward-looking statements in this release do not constitute guarantees of future performance. Investors are cautioned that statements in this press release, which are not strictly historical statements, including, without limitation, statements by Citrix's CEO and president, statements contained in the Financial Outlook sections and under the Non-GAAP Financial Measures Reconciliation section, and statements regarding management's plans, objectives and strategies, constitute forward-looking statements. Such forward-looking statements are subject to a number of risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those anticipated by the forward-looking statements, including, without limitation, risks associated with our ability to continue to grow the company's Workspace business and continued demand for Citrix Workspace; our ability to transition to a subscription business model, including our ability to deepen our subscription customer relationships, and our ability to grow the percentage of subscription bookings and paid subscribers; the impact of the global economic and political environment on our business, volatility in global stock markets, foreign exchange rate volatility and uncertainty in IT spending; the risks associated with maintaining the security of our products, services, and networks, including securing customer data, and the risks associated with our ability to manage our recent cyber security incident, and the impact of that incident; changes in Citrix’s pricing and licensing models, promotional programs and product mix, all of which may impact Citrix's revenue recognition; our ability to expand our customer base and attract more users within our customer base; the introduction of new products by competitors or the entry of new competitors into the markets for Citrix's products and services; the concentration of customers in Citrix’s networking business; the company's ability to innovate and develop new products and services while growing its established virtualization and networking products and services; changes in our revenue mix towards products and services with lower gross margins; seasonal fluctuations in the company's business; failure to execute Citrix's sales and marketing plans; failure to successfully partner with key distributors, resellers, system integrators, service providers and strategic partners, such as Microsoft; transitions in key personnel and succession risk; the company's ability to maintain and expand its business in large enterprise accounts and reliance on large service provider customers; the size, timing and recognition of revenue from significant orders; the success of investments in its product groups, foreign operations and vertical and geographic markets; the ability of Citrix to make suitable acquisitions on favorable terms in the future; risks associated with Citrix's acquisitions and divestitures, including failure to further develop and successfully market the technology and products of acquired companies, failure to achieve or maintain anticipated revenues and operating performance contributions from acquisitions, which could dilute earnings, the retention of key employees from acquired companies, difficulties and delays integrating personnel, operations, technologies and products, and disruption to our ongoing business and diversion of management's attention from our ongoing business; the recruitment and retention of qualified employees; risks in effectively controlling operating expenses, and our ability to improve our operating margin in the second half of the year; ability to effectively manage our capital structure and the impact of related changes on our operating results and financial condition; the effect of new accounting pronouncements on revenue and expense recognition; failure to comply with federal, state and international regulations; litigation and disputes, including challenges to our intellectual property rights or allegations of infringement of the intellectual property rights of others; the ability to maintain and protect our collection of brands; charges in the event of a write-off or impairment of acquired assets, underperforming businesses, investments or licenses; international market readiness, execution and other risks associated with the markets for Citrix's products and services; risks related to servicing our debt; risks of political uncertainty and social turmoil; and other risks detailed in Citrix's filings with the Securities and Exchange Commission. Citrix assumes no obligation to update any forward-looking information contained in this press release or with respect to the announcements described herein.

# # #

Citrix® is a trademark or registered trademark of Citrix Systems, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered in the U.S. Patent and Trademark Office and in other countries. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.