Microsoft & Friends – Azure Focus Hur kan vi stötta och utveckla Service Providers. Denna gångutifrån Azure aspekten.
Nov 14 2017

DATE
Nov 14, 2017 | 10:00 AM CET

LOCATION
Stockholm, Sweden

VENUE
GT30

Microsoft & Friends – Azure Focus

Hur kan vi stötta och utveckla Service Providers. Denna gångutifrån Azure aspekten.

Välkommen till en dag som vi låtit kalla för Microsoft and Friends. Under en dag så kommer Microsoft och ett antal leverantörer prata om olika molntjänster. Dagen kommer avhandla olika lösningar för dig som återförsäljare/driftspartner för att få en uppdatering begreppet Cloud. Dagen kommer ha ett speciellt fokus på Azure varför några leverantörer kommer berätta mer hur de fungerar med Microsoft Azure på ett bra sätt.