Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) için hazırlanma yöntemi

Kuruluşunuzun Avrupa Birliği'ndeki (AB) müşterilere ya da kişilere hizmet vermesi durumunda GDPR uyumluluğu, halihazırda programınızdaki en öncelikli inisiyatiflerden biridir. Citrix yardımcı olabilir.

GDPR neden önemlidir?

GDPR, etkilenen şirketlerin topladıkları kişisel verileri, bunları ne için kullandıklarını ve bunları nasıl güvence altına aldıklarını belgelendirmelerini gerektirir. Bu, sağlanması, gözlemlenmesi ya da çıkarımda bulunulmasından bağımsız olarak bir kişiyi tanımlamak adına kullanılabilecek tüm verileri içerir. Kişiler ayrıca bu verilere erişim, bunları düzeltme, bunların silinmesini talep etme ya da kullanımlarını kısıtlama ile ilişkili kapsamlı haklara da sahip olacaklardır.

25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren gereken veri koruma süreçlerini ve sistemlerini uygulamayan kuruluşlar, 20 milyon Euro'ya varan ya da yıllık gelirlerinin %4 oranı (hangisi daha yüksekse) değerinde para cezaları ile karşılaşabilir. Birçoğu için bu olasılık her geçen gün daha da gerçek hale geliyor. Yakın zamanlı bir anket şu sonuçları vermiştir:

  • Yanıt verenlerin %67'si GDPR'nin bilincinde olsa da yalnızca yaklaşık yarısı, bütçe ayırmış ve bu yeni yönetmelikler için hazırlanmaya başlamıştır.
  • Yanıt verenlerin %74'ü, GDPR'ye uymanın, kuruluşları üzerinde önemli ve olumsuz bir etkiye sahip olacağını söylüyor.

Daha fazlasını okuyun: GDPR için hazır mısınız?

GDPR hazırlığı: Citrix, güvenilir kaynağınızdır

Temelinde GDPR, güven ile ilişkilidir. Şirketlerin; müşterileri, iş ortakları ve çalışanlarının kişisel verilerini özen ve saygı ile işlemelerini gerektirir. Dünya genelindeki kuruluşlar halihazırda günümüz mobil, bulut ve veri yönlendirmeli iş ortamında uygulamalarını ve verilerini güvence altına almaya yardımcı olma noktasında Citrix'e güvenir. Bulut tabanlı bir şirket ve servis sağlayıcısı olarak müşterimizin BT altyapısının bir uzantısı olarak hareket ettiğimiz için müşterilerimizin GDPR uyumluluk programlarını desteklemede benzersiz bir konumdayız. Çözümlerimize yerleşik olan güvenlik ve herhangi bir cihaz, ağ ya da buluttan uygulamalara ve verilere üzerinden erişim sağladıkları kontrol, GDPR tarafından uygulanan kapsamlı zorunlulukları karşılamak için sağlam bir temel sağlar.

Kuruluşunuza GDPR uyumluluğunu entegre edin

Citrix çözümleri; her türlü tesis, karma bulut ve kamuya açık bulut BT ortamı genelinde bir güvenilirlik, dürüstlük ve ulaşılabilirlik temeli sağlar. Dört kilit tasarım prensibi, çözümlerimize GDPR hazırlığına yardımcı olma noktasında ideal uyumluluk kazandırır.

  • Uygulamalar, veri merkezinde veya bulutta merkezileştirilir, bu sayede kuruluş verileri cihazlarda depolanmaz.
  • Hassas verilerin dağıtılması, mobil hale getirilmesi ya da çevrimdışı kullanılması gerektiğinde bunlar, güvenli bir konteynerde korunur.
  • Kullanıcı kimliğine, cihaza, konuma ve ağ bağlantısına dayalı olan bağlam bilinçli politikalar, BT'ye granüler erişim kontrolü sunar.
  • Görünürlük ve kullanıcı davranışı analizleri, riski proaktif olarak gidermek ve azaltmak üzere olası tehditleri algılar.

GDPR kaynak kitini indirin

Son tarih yaklaşıyor ve bir plana ihtiyacınız var. Citrix, hazırlanmanıza yardımcı olur.

Citrix çözümleri ile GDPR gerekliliklerini karşılayın

Citrix çözümleri, kuruluşların bağlamsal erişim, ağ güvenliği, uygulama güvenliği, veri güvenliği, analizler ve öngörüler için olan kapsamlı teknolojiler ile GDPR gerekliliklerini karşılamalarına yardımcı olur. Citrix çözümleri, kuruluş genelinde veri koruması ve risk yönetimi sağlar. Citrix'in kuruluşunuzun GDPR'ye hazırlanmasına ve işletmenizi, müşteri güveni ve motivasyonunda yeni çağda başarıya ulaştırmaya nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.

Daha fazla bilgi için bir Citrix çözümleri uzmanı ile iletişime geçin.

Bu sayfa ve içindeki bağlantılar, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) genel bir bakış sunar. Yasal bir tavsiye olması amaçlanmamıştır ve yasal bir tavsiye oluşturmayacaktır. Citrix; muhasebe ya da denetim ile ilişkili ya da yasal tavsiye sağlamaz veya temsiliyette bulunmaz ya da servislerinin veya ürünlerinin, müşterilerin ya da kanal iş ortaklarının tüm yasa veya yönetmeliklere uygun olmasını sağlayacağı konusunda garanti vermez.

Müşteriler ve kanal ortakları, GDPR dahil ilgili yasalar ve yönetmeliklere kendi uyumluluklarını sağlamaktan sorumludurlar. Müşteriler ve kanal iş ortakları, kendilerini değerlendirme ve/veya faaliyetlerini etkileyebilecek ve söz konusu yasalar ve yönetmeliklere uymak için gerçekleştirilmesi gereken tüm işlemler ile ilgili tüm yasalar ve yönetmelikler ile ilişkili olarak yetkili bir hukuk danışmanından tavsiye almaktan sorumludurlar.