Güvenliği riske atmadan iş birliğini güçlendirin

Karma iş gücünüzün her cihazdan, her yerden etkili ve güvenli bir şekilde iş birliği yapmasını sağlayan bir BT yığını oluşturmak.

RAPOR | 4 dakikada okunur
21 Aralık 2021

Onlarca yıldır BT ekipleri, işletmeler tarafından, ışıkları açık tutmaya odaklanan ancak işletme başarısına katkıda bulunmayan, yan işleve sahip bir destek birimi olarak görülüyordu. BT son yıllarda giderek daha merkezi bir rol oynamasına rağmen, uzaktan ve karma çalışmaya geçişler onu işletmenin kilit oyuncusu haline getirdi. Yöneticilerle yapılan görüşmelerden beyin fırtınası oturumlarına kadar modern bir karma işletmeyi oluşturan tüm iş birliği modları artık yalnızca “doğru çalışan” değil, aynı zamanda iyi çalışan teknolojiye bağlı.

BT liderlerinin dağıtık iş birliğini güçlendirme yeteneğinin önümüzdeki beş yıl içinde çalışan üretkenliği ve deneyimi üzerinde en büyük etkiye sahip olacağını öngördüğü en son Pulse araştırma anketinde BT’nin kurumsal sağlık açısından öneminin evrimi açıkça görülmektedir. Bireysel odaklanmayı sağlamak, grup ihtiyaçlarını ve bireysel ihtiyaçları dengelemenin önemini ortaya koyan diğer bir önemli etkendi. Ve Fieldwork’ün The Era Hyper-Innovation (Hiper İnovasyon Çağı) raporuna göre, dağıtık iş birliği inovasyon için de büyük sonuçlar elde etti.

Ancak dağıtık iş birliği araçları, karma bir çalışma dünyasında çalışanların üretkenliğini ve inovasyonunu yeni zirvelere taşımaya yardımcı olabilse de, aynı zamanda güvenliğin şimdiye kadarki en büyük zorluğu olan şeyi de yarattılar: geleneksel güvenlik çevresinin temel bir değişimi veya belki de daha doğru bir ifadeyle, ortadan kaybolması. Ev, ofis ve “üçüncü iş yeri” olarak anılan kafeler arasında hareket eden bir iş gücünün güvenliğini sağlamak için, işverenlerin güvenlik protokollerini gözden geçirmeleri gerektiği açıktır. Ancak aynı zamanda daha fazla parola, daha fazla oturum açma yeri ve daha fazla güvenlik aracının çalışanların işlerini yapmasını zorlaştırmadığından emin olmaları gerekir.

Bilinçli liderler, etkili dağıtık iş birliği ve etkili güvenlik arasındaki seçimin yanlış olduğunu fark ettiler. 2022’ye girerken bu liderler, doğru politikalarla desteklenen doğru teknolojilerle dağıtık iş birliğinin ve güçlü güvenlik protokollerinin bir arada olabileceğini ve hatta birbirlerini güçlendirebileceğini keşfediyor.

%40

BT liderlerinin %40’ı, dağıtık iş birliğini önümüzdeki 5 yıl boyunca çalışan deneyimi ve üretkenlik bakımından BT’nin en kritik fonksiyonu olarak derecelendirdi.

Herkese uygun dijital iş birliği araçlarını seçme

Karma çalışma söz konusu olduğunda, iş birliğine dayalı iş yönetimi yazılımı, e-imza yazılımı, sanal toplantı uygulamaları ve gerçek zamanlı dosya paylaşımı ve iş birliği platformları gibi araçlar her zamankinden daha kritik öneme sahiptir. Ancak çok sayıda seçenek ve çok sayıda çalışan ve güvenlik ihtiyacı olması dolayısıyla, Pulse verileri, BT liderlerinin hangi araçları seçeceklerine karar vermekte zorlandığını gösteriyor.

Tüm erişim noktalarının güvenliğini korurken çalışanlara iş birliği yapmak için ihtiyaç duydukları şeyi vermenin anahtarı ne mi? BT’nin güvenlik açısından yönetmesi gereken daha az şey olması için birbiriyle entegre olabilen ve farklı kullanım durumları için esnek araçlar seçin. Ek özellikler ve özelleştirmeler, tek bir aracı farklı ekiplere, rollere ve bireylere uyarlamayı kolaylaştırır. Otomatik özelleştirme sunarken BT üzerindeki yükü daha da hafifletebilecek araçlara bakın.

2022’nin en önemli güvenlik endişeleri ve bunları ele almak için en iyi çözümler

Kuşkusuz, güvenliğin desteklenmesi sadece araçlarınızı düzene koymakla ilgili değildir, aynı zamanda büyük tehditleri anlamak ve doğru çözümleri seçmekle de ilgilidir. Fidye yazılımı saldırıları, BT liderlerinin akıllarında ilk sırada yer alıyor ve yaklaşık yüzde 40’ı bunların 2022’ye girerken en büyük güvenlik endişesi olduğunu söylüyor ve bunu yüzde 18 ile içeriden gelen tehditler izliyor.

Yine de günümüzün liderleri gelecek konusunda iyimser. Citrix’in “Karma çalışma dünyasında güvenliğin durumu” araştırması kapsamında Fieldwork’te ankete katılan iş liderlerinin yaklaşık yüzde 80’i, bu anı uzun vadeli bilgi güvenliği stratejilerini yeniden gözden geçirmek için bir fırsat olarak görüyor. İleriyi düşünen BT ekipleri için 2022, fidye yazılımı saldırılarını ve diğer önemli riskleri ele alabilecek çözümler bulmakla ilgili olacak ve aynı zamanda esnek çalışmaya ve hep açık kullanıma olanak tanıyacaktır.

Bu çözümlerin en kritiklerinden biri sıfır güven ağ erişimidir (ZTNA). Ayrıca çevresiz güvenlik olarak da adlandırılan ZTNA, çalışanların tüm özel kurumsal uygulamalara tek bir erişim noktası üzerinden her yerden hızlı ve güvenli bir şekilde erişmelerine olanak tanırken, arka uçta BT yönetimini basitleştirir. Tüm şirket ağına güvenli erişim sağlayan VPN’lerin aksine, ZTNA belirli hizmetlere veya uygulamalara bağlamsal erişim sağlar — ağ dışında birçok cihaza ve uygulamaya erişilen bir dünyada zorunludur.

ZTNA güvenli bir karma iş gücünün temelini oluşturabilse de, yeteneklerini artırabilecek bir dizi başka güvenlik çözümü de bulunmaktadır. Anlaşılır bir şekilde, yatırımınızı nasıl önceliklendireceğinizi düşünüyor olabilirsiniz — ve yalnız değilsiniz. Pulse araştırmacıları, BT liderlerinin şu anda en yüksek güvenlik önceliklerinden birinin siber güvenlik yatırımıyla dijital ivmenin hızını yönetmek olduğunu ortaya çıkardı.

Seçeneklerinizi keşfetmek iyi bir ilk adımdır, ancak bununla birlikte riskleri ve çalışan deneyimini inceleyen düzenli siber güvenlik değerlendirmeleri yapılmalıdır. Etkili güvenlik, varlığını sürdürmek için kritik önem taşıdığından, bu yıl başarılı olmak için, kusursuz güvenlik yoluyla üretkenliği ve yeniliği ortaya çıkarmalısınız.

Günümüzde BT liderleri için 1 numaralı güvenlik endişesi fidye yazılımı saldırılarıdır

İki kademeli bir iş gücünü önlemek için en iyi 6 iş yeri politikası

İş liderleri karma çalışma konusunda iyimser olsa da, bir korku beliriyor: uzaktan çalışanların etkin bir şekilde ikinci sınıf vatandaşlar haline geldiği iki kademeli bir iş gücünün ortaya çıkması.

Yakınlık yanılsaması olarak da bilinen konum tabanlı kayırmacılık, BT yığınınız ne kadar güçlü olursa olsun, dağıtık iş birliğini ve güvenliği tek seferde zayıflatabilir. Bunun nedeni, yakınlık yanılmasının uzaktan çalışanları doğaçlama beyin fırtınası oturumlarından uzak tutabilmesi, toplantılar sırasında onları yanlışlıkla susturabilmesi ve belirli araçlara erişimlerini sınırlayabilmeleri ve böylece güvensiz geçici çözümler bulmalarına yol açabilmesidir.

Bu sonucu önlemek için, yakınlık yanılsamasını ele almak üzere organizasyonunuzda aşağıdaki İK ve BT politikalarını uygulamayı düşünebilirsiniz:

  1. Karma toplantıları sanal olarak yönetin. Bir kişi uzaktan katılıyorsa, eşit koşullar sağlamak için herkes kendi cihazından katılmalıdır.
  2. Tamamen dijitale geçin. Karma ekipler için tüm işler dijital alanda gerçekleşmelidir. Ekibin çalışmasını önemli ölçüde değiştirebilecek doğaçlama yüz yüze toplantılar yapmak kolay değildir.
  3. Uzaktan ve ofis içi deneyim arasında eşitlik sağlamak için düzenli BT denetimleri gerçekleştirin. Anketleri, odak gruplarını ve BT etiketlerini kullanarak, teknolojinin nerede yetersiz kaldığını belirleyin. Ardından bir eylem planı oluşturun.
  4. Görünürlüğe değil sonuçlara dayalı performans metrikleri oluşturun. Bu, çalışanları görevlendirmeler, terfiler ve ikramiyeler için değerlendirirken yakınlık yanılsamasının gücünü azaltmaya yardımcı olacaktır.
  5. Tüm çalışanların yöneticilerle eşit zaman geçirmesini sağlayın. Çalışanlarla toplantılar ister planlı ister doğaçlama olsun, yöneticiler uzaktan çalışanları da takip altında tutarak ofistekiler kadar ilgi görmelerini sağlamalıdır.
  6. Herkesin erişebileceği bağlayıcı deneyimler oluşturun. İş arkadaşlarıyla nasıl daha güçlü ilişkiler kurmak istediklerini öğrenmek için çalışanlarınızla görüşün. Sanal “mola odaları” oluşturabilir veya sanal menfaat grupları oluşturmak için çalışanlarla birlikte çalışabilirsiniz.

Kargaşayı kolaylıkla ve etkin bir şekilde atlatabilecek bir BT yığınının nasıl oluşturulacağını öğrenmek için bültene abone olun.

%75

İş dünyası liderlerinin %75’i, karma çalışmanın, ofistekilerin evdekilerden daha ayrıcalıklı olduğu “iki katmanlı” bir iş gücü yaratacağından endişe duyuyor.

RAPOR

2022 için BT algıları hakkında daha fazla bilgi edinin

BÜLTEN

Citrix tarafından Fieldwork’ten en son araştırmaları, içgörüleri ve hikayeleri alın.