Work 2035

İnsanlar ve teknoloji yeni çalışma yöntemlerine nasıl öncülük edecek?

RAPOR | 6 dakikada okunur 19 Eylül 2020

Dijital bağlantı kopukluğu

(isim): İş liderlerinin ve çalışanların işin geleceğini algılama şekilleri arasındaki boşluk.

Geleceği şekillendirmek için önce geleceği hayal etmeliyiz. Ve gelecekte hiçbir şey işimizin geleceğinden daha fazla değişiklik göstermez.

COVID-19 salgını, birçok kuruluşu neredeyse bir gecede çalışma yöntemlerinde devrim yapmaya zorladı ve çalışma hayatının geleceğini günümüze taşıdı. Artık çalışan deneyiminin ne zaman değişeceği sorusu geçerli değil, çalışan deneyimi zaten değişti. İş liderleri, karar vericiler ve bireyler dünyamızı şekillendiren ve istediğimiz geleceği gerçekleştiren etkili güçler hakkında nasıl daha fazla öngörüde bulunabilir?

Citrix, ABD ve Avrupa'daki akademisyenlerin, iş liderlerinin ve çalışanların bakış açılarından yararlanarak, 2035 yılında çalışma hayatını hayal etmeyi amaçlayan iddialı iki bölümlü bir araştırma çalışması başlattı. Fırsatlar nerede olabilir? İlerlemeyi ne engelleyebilir? Ve insanlar hem kuruluşları hem de kendileri için en iyi sonuçları elde etmek üzere teknolojiyi nasıl kullanabilir?

Araştırmamızın ilk aşaması olan dünyanın önde gelen otoritelerinden bazılarıyla işin geleceği konusunda uzman görüşmeleri, işin geleceği senaryolarımız için temel oluşturmak üzere iki kritik ekseni belirlememize yardımcı oldu: Pozisyonunda değişikliğe gidilen işçilere karşı teknolojiyle güçlendirilmiş işçiler ve merkezi bir iş dünyasına karşı dağıtılmış bir iş dünyası. Bu eksenleri, 2035'teki iş dünyası için dört farklı senaryo oluşturmak amacıyla kullandık.

Çalışmamızın ikinci aşaması olan çalışanlar ve iş liderleri ile ilgili bir anket, bu senaryolara hayat verdi ve bu dünyalardan hangisinin profesyoneller tarafından gerçekleştirilme olasılığı en yüksek olan olarak görüldüğünü ortaya çıkardı.

Araştırmamızda gösterildiği üzere, iyimser olunacak çok şey var. Ankete katılan tüm profesyonellerin %77’si, 2035 yılına kadar yapay zekanın karar verme süreçlerini önemli ölçüde hızlandıracağına inanıyor. Katılımcıların çoğu, gelecekte teknoloji arayüzlerinin insan üretkenliğini ve performansını artıracağı konusunda hemfikir. Ancak araştırmamız aynı zamanda iş liderleri ile çalışanların işin geleceğini algılama şekilleri arasında derin bir boşluk olan dijital kopukluğu ortaya çıkardı.

73
%

İş liderlerinin %73'ü, teknoloji ve yapay zekanın çalışanları 2035'e kadar en az iki kat daha üretken hale getireceğine inanıyor

39
%

Çalışanların %39’u, teknoloji ve yapay zekanın çalışanları 2035'e kadar en az iki kat daha üretken hale getireceğine inanıyor.

Örneğin, iş liderlerinin neredeyse dörtte üçü (%73), teknolojinin ve yapay zekanın çalışanları 2035 yılına kadar en az iki kat daha üretken hale getireceğine inanırken, çalışanların yalnızca %39'u bu vizyonda hemfikir. Ve az sayıda iş lideri 2035 yılına kadar kalıcı çalışanların nadir olacağına inanırken (sadece %19), çalışanların çoğunluğu (%60) buna inanıyor.

ÇALIŞANLARIN ÖNGÖRDÜĞÜ ÇALIŞMA DÜNYASI, İŞ LİDERLERİ TARAFINDAN BEKLENEN DÜNYADAN FARKLI.

Ayrıca, liderlerin dörtte üçünden fazlası kuruluşların yapay zeka yönetim departmanları ve siber suçlara müdahale birimleri gibi işlevler oluşturacağına inanmasına rağmen, çalışanların yarısından azı 2035 yılına kadar bu iş birimlerinin oluşturulacağını öngörüyor. Çoğu iş lideri, gelişen bir insan-teknoloji ortaklığından güç alan güçlü kurumsal yapılardan oluşan bir dünya öngörürken, çalışanlar artık büyük şirketlerin baskın olmadığı ve birçok rolün teknolojiyle değiştirildiği çok daha parçalanmış bir dünya öngörüyor.

Ana fikir iç açıcı değil: Dijital kopukluk bu şekliyle kontrolsüz kalırsa, iş liderleri teknoloji destekli bir geleceğin değerini ve faydalarını anlamada başarısız olma riskini taşıyor.

Bu araştırma ile, sizi her bir çalışma modelinin etkilerine hazırlayıp, 2035'in hem işverenler hem de çalışanlar tarafından aynı şekilde benimsenebilecek bir yıl olmasını sağlamak için taktikler geliştirmenize yardımcı olacağız. Kuruluşlar, bu olasılıkları inceleyerek çalışmaya değer bir geleceğe doğru bir yol çizebilirler.

İşin dört dünyası

Senaryo modellemesi

Citrix, işin ve teknolojinin geleceğiyle ilgili en son öngörüleri toplamak için çok aşamalı bir süreç düzenledi. İşin geleceği ile ilgili alanlarda uzmanlarla yapılan görüşmeler, dört olası gelecek senaryosunu oluşturan bileşenleri ortaya çıkarmak için bir dizi atölye çalışmasıyla tamamlandı.

Fikir araştırması

C-Suite liderleriyle 500 görüşme ve minimum 250 çalışanı (ABD'de 500) olan orta ve büyük ölçekli şirketlerden çalışanlarla 1.000 görüşme gerçekleştirdik. Kapsama dahil ettiğimiz sektörler arasında Finansal Hizmetler, Sağlık & Yaşam Bilimleri, Perakende, İmalat, Profesyonel Hizmetler ve Telekomünikasyon, Medya ve Teknoloji yer almaktadır.

COVID-19 salgınının işin geleceğine yönelik tutumlar üzerindeki etkisini anlamak için Mayıs 2020'de 300 iş lideriyle başka bir anket gerçekleştirildi.

Serbest Sınırlar

Güçlendirilmiş çalışanlar, dağıtık kuruluşlar

Şimdi keşfedin

Güçlendirilmiş Üretkenler

Sayısı artan çalışanlar, merkezi kuruluşlar

Şimdi keşfedin

Platform Eklentileri

Değiştirilen çalışanlar, dağıtık kuruluşlar.

Şimdi okuyun

Otomasyon Şirketleri

Değiştirilen çalışanlar, merkezi kuruluşlar. Kasım 2020’de geliyor

Şimdi okuyun

Boşluğu doldurmak

İş liderleri ve çalışanlar, dijital kopukluğun anlaşılması, araştırılması ve üstesinden gelinmesi koşuluyla işin geleceğinde başarıya birlikte ulaşabilirler. Bu çabalar olmadan iş yeri devrimi önemli ölçüde durabilir. Araştırmamızla ortaya çıkan en büyük uyarı sinyali şuydu: Liderler ve çalışanlar, 2035'te bu dört dünyadan hangisinin hüküm süreceği konusunda anlaşamadılar.

Yüksek düzeyde pozisyonda değişiklik ve kalıcı pozisyon kaybı kaygısıyla birlikte Platform Eklentileri dünyası, çalışanlar tarafından 2035'i en çok tanımlayan çalışma modeli olarak belirlendi. Bu arada liderler, Güçlendirilmiş Üretkenler dünyasına daha fazla inanıyor; bu dünyada, kalıcı istihdam hala çalışma kültürünün temelini oluşturuyor ve teknoloji, çalışanları en iyi performansla çalışmaya itiyor. Liderler, bu kopukluğun üstesinden gelmek amacıyla iş güçlerini yükseltmek için gerekli olan önemli beceri geliştirme ve artırmayı ele almalı ve teknolojinin çalışanların yaşamlarında eksiltici rolü değil katkı rolü oynadığı ikna edici bir vizyonu anlatmalıdır.

COVID-19 salgınının yol açtığı değişiklikler, geleceğin ne kadar öngörülemez olduğunu ortaya çıkardı. Hala 15 yıl uzakta olan bir anı bir yana bırakın, şu anki anı bile çok az kişi tahmin edebilirdi. Ancak araştırma, yaratmak için en iyi çalışma dünyasının bizim dünyamız olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bizim dünyamız, planlama ve özenle, hem çalışanlara hem de kuruluşlara fayda sağlayan ve günlük hayatı daha anlamlı kılan dünya olacaktır.

İlgili kaynaklar

RAPOR

Work 2035: İnsanlar ve teknoloji yeni çalışma yöntemlerine nasıl öncülük edecek?

E-KİTAP

Uzaktan çalışma e-kitabımıza göz atın ve her zamanki gibi her yerden çalışma için hazırlıklı olun

BÜLTEN

Citrix tarafından Fieldwork’ten en son araştırmaları, içgörüleri ve hikayeleri alın.