Citrix Gizlilik Politikası

Son güncelleme: 24 Haziran 2021

Citrix Systems, Inc. ve bağlı kuruluşları (“Citrix”), gizliliğe ilişkin endişelerinize saygı duyuyor. İşbu Gizlilik Politikasındaki “Citrix”, “biz”, “bize” ve “bizim” referansları, genel olarak kişisel bilgilerinizi toplayan Citrix kuruluşu ile ilişkili olan kişisel bilgilerinizin işlenmesinden sorumlu Citrix kuruluşuna yapılan atıflardır.

İşbu Gizlilik Politikası, edindiğimiz kişisel bilgilerin türlerini, söz konusu kişisel bilgileri nasıl kullanabileceğimizi, bunları kimlerle paylaşabileceğimizi ve sizin söz konusu bilgileri işlememize ilişkin haklarınızı nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır. Gizlilik Politikası ayrıca edindiğimiz kişisel bilgileri korumak adına aldığımız önlemleri ve gizlilik uygulamalarımıza ilişkin bizimle nasıl iletişime geçebileceğinizi de açıklamaktadır. İşbu Gizlilik Politikası; web siteleri, ürünler, hizmetler, masaüstü ve mobil uygulamalar ve işbu Gizlilik Politikasına referansta bulunan Citrix tarafından sunulan diğer araçlar (“Çevrimiçi Kanallar”) dahil Citrix özellikleri; Citrix olayları, anketler, soru kağıtları, müşteri kullanıcı araştırması ve değerlendirmeleri dahil çevrimdışı toplama (“Çevrimdışı Kanallar”) ve iş ortakları, reklam ağları ve satıcılar dahil üçüncü taraf kaynaklar (toplu olarak “Teklifler”) aracılığıyla edindiğimiz kişisel bilgiler için geçerlidir. 

Çevrimiçi Kanallar, diğer üçüncü taraf web sitelerine ve özelliklerine bağlantılar sağlayabilir. Bu üçüncü taraf web sitelerinden bazıları Citrix mülkiyetinde olmasa, bunun tarafından kontrol edilmese, işletilmese veya sürdürülmese dahi, bir Citrix logosu ile ortak markalı olabilir. Citrix kişisel bilgilerinizi bu web siteleri ile paylaşmamaktadır ve bu sitelerin gizlilik uygulamalarından sorumlu değildir. Bu web siteleri, ilgili gizlilik politikalarına tabidir. Bazı durumlarda Teklifleri, diğer işletmeler ile ortak olarak sağlayabiliriz. İşlemlerinizde bir üçüncü tarafın yer aldığı bu ortak markalı teklifler için zaman zaman söz konusu üçüncü taraf ile gerçekleştirilen bu etkileşimler ile ilişkili olarak müşteri verilerini paylaşacak ya da ortak şekilde toplayacağız.

Bu Gizlilik Politikası, bir kişinin Citrix İşe Alım Politikası Bildirimi’nde belirtilen işe alım süreciyle bağlantılı olarak Citrix ile paylaştığı kişisel bilgiler için geçerli değildir. Bu politika ayrıca Citrix Veri İşleme Ekinde açıklanan Bulut, teknik destek ve danışmanlık hizmetleri sağlarken müşterilerimiz adına işlenen kişisel bilgiler için de geçerli değildir.  Müşteri son kullanıcıları, müşterimizin gizlilik uygulamaları hakkındaki soruları, bilgilerini toplayan müşterimize yönlendirmelidir. 

Edindiğimiz Kişisel Bilgiler

Edindiğimiz bilgiler, kullandığınız Tekliflere dayalı olarak farklılık gösterir. Aşağıdaki gibi durumlarda Teklifler ile etkileşimleriniz aracılığıyla kişisel bilgileri ediniriz:

 • Çevrimiçi Kanalda bir hesap oluştururken;
 • bir Citrix İş Ortağı veya Referans programına kaydolurken veya başvururken;
 • erişim talep ederken ya da ofislerimizi veya tesislerimizi ziyaret ederken;
 • çevrimiçi bir programa, etkinliğe, seminere, promosyona veya çekilişlere kaydolurken;
 • ürünler (ürün değerlendirmeleri, deneme sürümleri, teknik önizleme ve beta indirmeleri dahil), hizmetler veya bilgiler talep ederken;
 • konferans, anket, araştırma veya değerlendirmeler dahil olmak üzere Citrix etkinliklerine katılırken; veya
 • bizimle iletişime geçerken veya bizden bilgi talep ederken.

Edindiğimiz kişisel bilgi türleri şunları içerir:

 • sizin için ya da diğerleri (örn. işletmenizdeki müdürler veya faturalandırma sorumlu kişileri) için iletişim bilgileri (ad, e-posta adresi, telefon numarası, posta adresi veya diğer fiziksel adres);
 • çevrimiçi hesabınızı oluşturmak için kullanılan bilgiler (kullanıcı adı ve parola gibi);
 • sizi bir iş ortağı olarak değerlendirmek için kullanılan iş profili ve uygulama bilgileri;
 • fotoğraflar, video görüntüleri, ses kayıtları veya transkriptler;
 • faturalandırma ve finans bilgileri (ad, faturalandırma adresi, ödeme kartı ayrıntıları, banka hesabı bilgileri ve satın alma geçmişi gibi);
 • IP adresi ve konum verileri (IP adresinizden, ülkenizden ve alan kodundan türetilen veriler gibi);
 • mobil cihazınızın net coğrafi konumu;
 • Çerezler, web işaretleri ve benzer teknolojilerin kullanımı aracılığıyla (Çerezler ve Benzer Teknolojilere ilişkin açıklamamızı aşağıda bulabilirsiniz) edindiğimiz, Çevrimiçi Kanallar ve üçüncü taraf web siteleri dahil (cihazlarınız, tarayıcı eylemleriniz ve kullanım modelleri hakkındaki bilgiler gibi) tıklama verileri ve çevrimiçi etkinlikleriniz hakkındaki diğer bilgiler;
 • olaylara, ofislere veya tesislere erişim ile ilgili zaman ve tarih;
 • Citrix tesislerine erişmek için tesis içinde gerekli olabilecek şekillerde toplanan bilgiler;
 • sağladığınız forumlarda, bloglarda ve görüşlerde yer alan ya da kamuya açık kaynaklardan (sosyal medya kanalları gibi) edindiğimiz kişisel bilgiler;
 • tamamlanan programlar ve edinilen sertifikalar dahil sınıfa ya da çevrimiçi eğitime katılım ile ilişkili bilgiler;
 • destek veya diğer ücretli danışmanlık hizmetleri sağlamak üzere gerekli olan bilgiler (kişi ayrıntıları, sohbet hizmetleri, destek ayrıntıları ve olay geçmişi gibi);
 • bize gönderdiğiniz (“İletişim” özelliğimiz veya diğer ürün içi ya da hizmet içi mesajlaşma aracılığıyla) içerikte yer alan kişisel bilgiler ve
 • Tekliflerimiz aracılığıyla edindiğimiz diğer kişisel bilgiler.

Bize kişisel bilgiler sağlamanın, tarafınızca gönüllülük esasına dayandığını lütfen unutmayın. Bize belirli bilgileri sağlamamayı seçmeniz durumunda size belirli ürünleri ve hizmetleri sunamayabiliriz ve Çevrimiçi Kanalların belirli özelliklerine erişemeyebilirsiniz.

Kişisel Bilgileri Nasıl Kullanırız

Edindiğimiz bilgileri şunlar için kullanırız:

 • ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sağlamak ve yönetmek (kaydolduğunuz web siteleri ve uygulamalar dahil);
 • ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile bağlantılı siparişleri işlemek ve karşılamak, size siparişinizin durumu hakkında sürekli bilgi vermek;
 • bir işlemi tamamlamanıza ya da sipariş vermenize ve müşteri desteği sağlamanıza yardımcı olmak;
 • satın aldığınız ürünler ve hizmetler için size fatura kesmek;
 • eğitim, destek ve danışmanlık hizmetleri sağlamak;
 • Citrix hesabınızı oluşturmak ve yönetmek;
 • işletmemizi işletmek, değerlendirmek ve iyileştirmek (ürünlerimizi ve hizmetlerimizi yöneterek, geliştirerek, zenginleştirerek ve iyileştirerek; iletişimlerimizi ve müşteri ilişkilerimizi yöneterek ve muhasebe, denetim, faturalandırma, mutabakat ve toplama faaliyetlerini gerçekleştirmek gibi);
 • veri analizleri gerçekleştirmek (araştırma, trend analizi, finansal analiz ve müşteri segmentasyonu gibi);
 • hesabınız ve siparişleriniz hakkında size haberler vermek (kaydınız, hesap durumunuz, sipariş onaylarınız, yenilemeniz veya süre sonu bildirimleri ve diğer önemli bilgiler ile ilişkili e-postalar göndermek dahil);
 • reklam, pazarlama ve satış faaliyetleri yürütmek (size promosyon materyalleri göndermek, anlaşmalar oluşturmak, pazarlama olasılıklarını takip etmek, pazar araştırmasını gerçekleştirmek, reklamlarımız ve pazarlama kampanyalarımızın verimliliğini belirlemek ve yönetmek ve markamızı yönetmek dahil);
 • sizinle etkinlikler, programlar, promosyonlar ve anketler hakkında iletişim kurmak ve bunlara katılımınızı yönetmek;
 • çalışanları, şirketlerinin hesap yöneticilerine bağlamak;
 • kimliğinizi doğrulamak ve hesabınızı yetkisiz kullanım veya hizmetlerimizin kötüye kullanımına karşı korumak;
 • dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyet, iddialar ve başka yükümlülüklere karşı korumak, bunları tanımlamak ve önlemek;
 • çalışanlarımızın sağlığını, güvenliğini ve emniyetini korumak;
 • ilgili endüstri standartlarına, sözleşme sorumluluklarına ve politikalarımıza uymak ve bunları uygulamak;
 • Çevrimiçi Kanallarımızın, ürünlerimizin, hizmetlerimizin, ağ hizmetlerimizin, bilgi kaynaklarımızın ve çalışanlarımızın güvenliğini korumak, iyileştirmek ve
 • sorgularınıza yanıt vermek.

Kişisel bilgilerin kullanılma amaçlarına ve verilerin edinildiği bağlama bağlı olarak aşağıdaki yasal temellerden bir veya birden fazlasına güvenebiliriz:

 • sizinle veya ilgili bir tarafla bir sözleşme yapılması;
 • iş ile ilişkili meşru ilgi alanlarımız;
 • yasal bir sorumluluk, bir mahkeme emri ile uyumluluk veya yasal iddiaları uygulamak ya da savunmak veya
 • istediğiniz zaman iptal edebileceğiniz işleme onayınız.

Sizinle olan etkileşimlerimizi genişletmeye ya da özelleştirmeye yardımcı olmanın yanı sıra pazarlama ve iletişimlerimizin doğruluğunu iyileştirmemize yardımcı olmak adına sizden topladığımız verileri diğer kaynaklar ile birleştirebiliriz. Bu, diğer bilgilerin (yönlendirme programları gibi) yanı sıra yukarıda açıklanan amaçlarla Çevrimdışı Kanallar aracılığıyla edindiğimiz bilgiler ile Çevrimiçi Kanallar yoluyla edindiğimiz kişisel bilgileri birleştirmeyi içerir. Kişisel bilgileri anonim hale getirebilir ya da toplayabiliriz ve bunları, yukarıda açıklanan amaçlar ve yürürlükteki yasa uyarınca izin verilen ölçüdeki amaçlar doğrultusunda kullanabiliriz. Ayrıca toplama zamanında belirttiğimiz ek amaçlarla da kişisel bilgileri kullanabiliriz. Yürürlükteki yasa uyarınca gereken ölçüde bu ek kullanımlar için onayınızı alacağız.

Yürürlükteki yasa uyarınca gerektiği yerde doğrudan pazarlama amaçlarıyla kişisel bilgilerinizi işlemek için onayınızı alacağız.

Çerezler ve Diğer Teknolojiler

Citrix; Çevrimiçi Kanallarımızda çerezleri, web işaretlerini (pikseller ve etiketler dahil) ve otomatik araçlar aracılığıyla hakkınızda belirli bilgileri toplamak amacıyla cihazınızda bilgi okuma ve yazma işlemlerini gerçekleştirebilecek benzer teknolojileri kullanır. “Çerez”, ziyaretçinin tarayıcısını benzersiz şekilde tanımlamak veya tarayıcıda bilgiler ya da ayarları depolamak için ziyaretçinin bilgisayarına veya İnternete bağlı diğer bir cihaza web sitesinin gönderdiği bir metin dosyasıdır. “Web işareti” ayrıca bir İnternet etiketi, piksel etiketi ya da açık bir GIF olarak da bilinir; web sayfalarını, web sunucularına ve bunların çerezlerine bağlar ve çerezler aracılığıyla toplanan bilgileri tekrar bir web sunucusuna aktarmak için kullanılabilir.

Ekipmanınız, tarayıcı eylemleriniz ve kullanım modelleriniz hakkında bilgiler toplamak için bu otomatik teknolojileri kullanırız. Bu tutumla edindiğimiz bilgiler; Apple Reklam Kimliği veya Android Reklam Kimliği içeren cihazlarınız ile ilişkili IP adresi ve diğer tanımlayıcıları, Tekliflerimize bağlı cihazların türlerini, cihaz özelliklerini (işletim sistemi gibi), dil tercihlerini, yönlendirme/çıkış sayfalarını, navigasyon yollarını, erişim sürelerini, tarayıcı tercihlerini ve özelliklerini, yüklü eklentileri, yerel saat bölgelerini, yerel depolama tercihlerini, tıklama verilerini ve çevrimiçi etkinlikleriniz hakkındaki diğer bilgileri içerir.

Çevrimiçi Kanallarımızda hem birinci taraf çerezler (Çevrimiçi Kanallarımızı ziyaret ettiğinizde doğrudan web sitesi alanımız tarafından sunulur) hem de üçüncü taraf çerezleri (Çevrimiçi Kanallarımızı ve iş ortaklığı yaptığımız belirli üçüncü taraf web sitelerini ziyaret ettiğinizde üçüncü taraf bir web sitesi tarafından sunulan) kullanırız. Bu çerezlerden bazıları; oturum çerezleri (bunlar, tarayıcıyı kapattığınızda otomatik olarak silinir) ve kalıcı çerezlerdir (bunları silmediğiniz sürece tarayıcı oturumunuzu sonlandırdıktan sonra belirli bir süre bilgisayarınızda ya da İnternete bağlı diğer cihazınızda kalır).

Çevrim İçi Kanallarımızda kullandığımız çerezler aşağıda açıklanan şekilde (1) gerekli ve işlevsel çerezleri; (2) analiz çerezlerini ve (3) hedef belirleme/reklam çerezlerini içerir.

Gerekli ve İşlevsel Çerezler
Çevrimiçi Kanallarımızda size, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sağlamamız için gerekli olan çerezleri kullanırız. Bu, gerekli çerezleri (web sitemizde kimlik doğrulamanızı yapmak ve sizi, oturum açtıktan sonra tanımlamak için kullanılanlar gibi), işlevsel çerezleri (alışveriş sepetinize eklediklerinizi ve seçtiğiniz dil tercihini hatırlayanlar gibi) ve size sunduğumuz ürünlerin ve hizmetlerin güvenliğini artırmak için kullanılan kullanıcı merkezli güvenlik çerezlerini (kimlik doğrulama suistimalini tespit etmek gibi) içerir. Bu çerezlerin gerekli işlevselliği düşünüldüğünde bunlar tipik olarak Çevrimiçi Hizmetlerimizde devre dışı bırakılamaz.

Analiz Çerezleri
Analiz çerezlerini, kullanıcıların Çevrimiçi Kanallarımızı nasıl inceledikleri, görüntüledikleri sayfalar, bir sayfada ne kadar süreyle kaldıkları ve sayfanın doğru şekilde görüntülenip görüntülenmediği ya da hataların meydana gelip gelmediği gibi bilgiler dahilinde Çevrimiçi Kanallarımızın kullanıcılar tarafından nasıl gezinildiği ve kullanıldığına dair bilgileri toplamak için kullanırız. Bu tür çerezler, Çevrimiçi Kanallarımızın performansını iyileştirmemize ve Çevrimiçi Kanalları daha kullanıcı dostu hale getirmemize yardımcı olur. Bu çerezler, Google Analytics ve Marketo dahil üçüncü taraf analiz sağlayıcıları tarafından sağlanır. Google Analytics hakkında ve nasıl iptal edileceğine ilişkin daha fazla bilgi edinmek için lütfen Google Analytics’i ziyaret edin. Bu analiz hizmetleri ve nasıl iptal edileceğine ilişkin daha fazla bilgi edinmek için lütfen Çerez Onay Aracımızı buradan görüntüleyin.

Reklam Çerezleri
Reklam çerezleri, reklamları kontrol etmek ve yönetmek için kullanılır. Bu Çerezler, kullanıcının bir reklama tepki verip vermediğine ve bir başka web sitesini ziyaret edip etmediğine ilişkin bilgiler toplayabilir. Bu tür çerezler, size ilgi alanlarınızla yakından ilgili olan içeriği sunmamıza ve hedeflenen bilgileri sağlamamıza yardımcı olur. Ayrıca reklamlarımızın ve iletişimlerimizin verimliliğini ölçmemize de yardımcı olur. AB’de web sitelerimizde analiz ve reklam çerezlerini, yalnızca kullanıcılar yürürlükteki yasa uyarınca gerekli olan şekilde kabul ettiklerinde dağıtırız.

Tarayıcınız size, belirli çerez türlerini aldığınızda nasıl bilgilendirileceğinizi ya da belirli çerez türlerini nasıl kısıtlayacağınızı veya devre dışı bırakacağınızı belirtebilir. Ancak çerezler olmadan Çevrimiçi Kanallarımızın tüm özelliklerini kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın. Mobil cihazlar için cihazınızın ve tarayıcınızın, mobil cihazınızdaki gizlilik ve güvenlik ayarlarını yaparak belirli cihaz verilerini nasıl paylaşacaklarını yönetebilirsiniz.

Çerez uygulamalarımız ve çerez tercihlerinizi nasıl yönetebileceğinize ilişkin ek bilgilere buradan ulaşılabilir. Çerezleri ya da benzeri araçları kullanmadan önce yürürlükteki yasa uyarınca gereken ölçüde onayınızı alacağız.

Ayrıca Çevrimiçi Kanallarımızdaki üçüncü taraf uygulamalar, araçlar, yardımcı araçlar ve eklentilerin sağlayıcıları (Twitter, LinkedIn ve Facebook gibi) da bu özelliklere ilişkin etkileşimleriniz ile ilgili bilgileri toplamak için otomatik araçları kullanabilir. Bu bilgiler, doğrudan özelliklerin sağlayıcıları tarafından toplanır ve bu sağlayıcıların gizlilik politikalarına ya da bildirimlerine tabidir. Yürürlükteki yasa uyarınca izin verilen ölçüde Citrix, bu sağlayıcıların bilgi uygulamalarından sorumlu değildir.

İlgi Alanı Tabanlı Reklamlar

Çevrimiçi Kanallarımızı kullandığınızda hem biz hem de belirli üçüncü taraflar (reklam ağlarımız, dijital reklam iş ortaklarımız ve sosyal medya platformları gibi), zaman içinde ve üçüncü taraf web siteleri (reklamlarımızı sunan web siteleri gibi) genelinde çevrimiçi etkinlikleriniz hakkında bilgiler toplar. Bu tür bilgileri size, bireysel ilgi alanlarınıza özel ürünler ve hizmetler hakkında reklamlar sağlamak için kullanabiliriz. Ayrıca reklamlarımızın sunulduğu üçüncü taraf web sitelerinden bu amaç doğrultusunda bilgiler edinebiliriz. Üçüncü taraf reklam satın alma ağları ile iş yaptığımız için diğer web sitelerinde belirli reklamları görebilirsiniz. Bu tür satın alma ağları aracılığıyla kullanıcılara demografik, ilgi alanı tabanlı ve bağlamsal araçlar ile mesajlarımızı ulaştırmayı hedefleyebiliriz.

Reklam ağlarımızın, adımıza toplayabileceği bilgiler, görüntülediğiniz sayfalar veya reklamlar ve web sitelerinde gerçekleştirdiğiniz eylemler gibi Citrix reklamlarını sunan web sitelerine ziyaretleriniz hakkındaki verileri içerir. Bu veri toplama işlemi, hem bizim web sitelerimizde hem de bu reklam ağlarına katılan üçüncü taraf web sitelerinde gerçekleşir. Bu işlem, pazarlama çabalarımızın verimliliğini takip etmemize yardımcı olur. Bu reklam ağı ilgi alanı tabanlı reklamların nasıl iptal edileceğini öğrenmek için buraya tıklayın. İlgi alanı tabanlı reklamlar için bilgilerinizi kullanmadan önce yürürlükteki yasa uyarınca gereken ölçüde onayınızı alacağız.

Çerez Onay Aracımız, tercihlerinizi (çerez tercihlerinizi değiştirmek gibi) nasıl uygulayacağınıza ilişkin ayrıntılar sağlar.

Kişisel Bilgilerinizi Nasıl Paylaşırız

Burada veya toplama sırasında açıklanan dışında hakkınızdaki kişisel bilgileri satmaz ya da farklı şekilde ifşa etmeyiz. Citrix, kişisel verileri aşağıdaki yollarla paylaşabilir:

 • talep ettiğiniz bir ürünü, hizmeti veya bilgiyi sağlamak adına verilerinizi paylaşmanın gerekli olması durumunda;
 • ortak satış promosyonunun bir parçası olarak veya iş ortaklarımıza satış fırsatlarını aktarmak için;
 • en son ürün duyuruları, yazılım güncellemeleri, özel teklifler veya bizden almak isteyeceğinizi düşündüğümüz diğer bilgiler hakkında iş ortaklarımız aracılığıyla sizi sürekli olarak bilgilendirmek için;
 • işbu Gizlilik Politikasında açıklanan amaçlar doğrultusunda Citrix dahilinde (iştirakler ve bağlı kuruluşlar arasında dahil);
 • çalışanları, şirket yöneticilerine bağlamak için;
 • desteğe ihtiyacı olan veya danışmanlık hizmetlerinin parçası olarak müşterilerimizin sorunları bildirmelerine ve yönetmelerine yardımcı olmak için;
 • (örneğin; bir kullanıcı, kimlik bilgileri edindiğinde ya da bir kursu tamamladığında) kullanıcılarının hizmetlerimizi kullanımları hakkında müşterilerimizi ve iş ortaklarımızı bilgilendirmek için;
 • adımıza (ödeme işlemleri, sipariş karşılama, müşteri desteği, müşteri ilişkileri yönetimi ve veri analizleri gibi) hizmetleri yerine getirmeleri için birlikte çalıştığımız hizmet sağlayıcılar için; Bu hizmet sağlayıcılarının sözleşme temelinde kendilerine sağlanan bilgileri korumaları gerekir ve bu tür bilgileri, adımıza hizmetleri yerine getirmek ya da yasal gerekliliklere uymak için gerekli olmasının dışında kullanmaları veya ifşa etmeleri kısıtlanmıştır;
 • onaylı Citrix İş Ortakları ile, size ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sunmak ve sağlamak için ve
 • bağlı pazarlama ve satış iş ortaklarımız ve iş faaliyetlerimizde ya da işimizin diğer bölümlerinde bize yardımcı olan diğer iş ortaklarımız için ve işbu Gizlilik Politikasında açıklanan amaçlar doğrultusunda.

Hakkınızdaki kişisel bilgileri aşağıdaki durumlarda da açıklayabiliriz:

(1) yürürlükteki yasa, yönetmelik veya yasal süreç (mahkeme emri veya mahkeme celbi gibi) tarafından yapmamız isteniyorsa veya buna izin veriliyorsa,

(2) meşru bir yasal talebe uymak için kolluk kuvvetlerine veya diğer kamu yetkililerine,

(3) yasaların gerektirdiği veya izin verdiği ölçüde Citrix’e, kullanıcılarına veya kamuya yönelik fiziksel zararı veya finansal kaybı önlemek için açıklamanın gerekli olduğuna inandığımızda,

(4) yasal haklarımızı oluşturmak, kullanmak veya savunmak amacıyla ve

(5) şüpheli veya fiili dolandırıcılık, yasa dışı faaliyet, güvenlik veya teknik sorunların soruşturulması ile bağlantılı olarak.

Buna ek olarak (bir birleşme, satın alma, ortak teşebbüs, yeniden yapılanma, elden çıkarma, ayrılma veya kiralama durumu dahil) işletmemizin ya da varlıklarımızın tamamının veya bir bölümünün olası ya da fiili satışı veya aktarımı ya da iş ile ilişkili diğer işlemler durumunda hakkınızda sahip olduğumuz ilgili üçüncü taraf bilgileri aktarma hakkını saklı tutarız.

Ayrıca toplama zamanında belirli bir bildirim sağlamak ve yürürlükteki yasa uyarınca gereken ölçüde onayınızı almak için bilgileri diğer yollarla da paylaşabiliriz.

Uluslararası Veri Aktarımları

Kanallar aracılığıyla topladığımız kişisel bilgileri, bilgilerin sağlanmış olduğu ülkeden farklı veri koruma yasalarına sahip olabilecek, ABD dahil olmak üzere Citrix ve hizmet sağlayıcılarının faaliyette bulunduğu diğer ülkelere aktarır ve söz konusu verileri bu ülkelerde depolarız. Bunu yapmamız durumunda kişisel bilgileri yalnızca işbu Gizlilik Bildiriminde açıklanan amaçlar doğrultusunda aktarırız. Yürürlükteki yasa uyarınca gereken ölçüde kişisel bilgilerinizi, diğer ülkelerdeki alıcılara aktardığımızda Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (GDPR) 46 numaralı maddesini takiben Avrupa Komisyonu Standart Sözleşme Maddelerini temel alan veri aktarım sözleşmeleri yaparak veya aşağıda açıklanan AB-ABD ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı çerçeveleri tarafından onaylanan veri alıcılarını seçerek söz konusu bilgileri uygun şekilde korumak adına önlemler alacağız.

AB-ABD ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı

Kişisel bilgilerin AB, Birleşik Krallık ve İsviçre’den ABD’ye aktarımlarına ilişkin olarak Citrix, GDPR’nin 45 numaralı maddesi gereğince AB’den ABD’ye kişisel bilgilerin aktarımına ilişkin olarak ABD Ticaret Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu (her biri “Gizlilik Kalkanı Çerçevesi” ve toplu olarak “Gizlilik Kalkanı İlkeleri”) tarafından ortaya koyulduğu şekilde AB-ABD Gizlilik Kalkanı Çerçevesi ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı Çerçevesi kapsamında onaylanmıştır. İşbu Gizlilik Politikası ve Gizlilik Kalkanı İlkelerinin hükümleri arasında herhangi bir çatışma olması durumunda Gizlilik Kalkanı İlkeleri geçerli olacaktır. Gizlilik Kalkanı programı hakkında daha fazla bilgi edinmek ve sertifikamızı görüntülemek için lütfen https://www.privacyshield.gov/ adresini ziyaret edin.

Citrix, her bir Gizlilik Kalkanı Çerçevesi kapsamında aldığı ve ardından kendi adına iş yapan bir aracı olarak üçüncü bir tarafa aktardığı kişisel verilerin işlenmesinden sorumludur. Citrix, ileriye yönelik aktarım yükümlülüğü hükümleri dahil olmak üzere AB’den ve İsviçre’den kişisel verilerin ileriye yönelik tüm aktarımları için Gizlilik Kalkanı İlkelerine uyar.

Gizlilik Kalkanı Çerçevesini takiben alınan veya aktarılan kişisel veriler ile ilişkili olarak Citrix, ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun yönetmelik uygulama güçlerine tabidir. Belirli durumlarda Citrix şirketinin, ulusal güvenlik ya da yasal uygulama gerekliliklerini karşılamak da dahil kamu yetkilileri tarafından meşru isteklere yanıt olarak kişisel bilgileri ifşa etmesi gerekebilir.

Gizlilik Kalkanı web sitesinde daha net açıklanan belirli koşullar altında, diğer anlaşmazlık çözümü prosedürlerinin tükendiği noktada bağlayıcı tahkim istenebilir.

Gizlilik Kalkanı İlkeleri uyarınca Citrix, kişisel bilgilerinizin tarafımızdan toplanması veya kullanımına ilişkin şikayetleri çözme taahhüdünde bulunur. Gizlilik Politikamız veya uygulamalarımız ile ilgili sorularınız ya da şikayetleriniz varsa lütfen bizimle buradan iletişime geçin.

Gizlilik Kalkanı politikamız ile ilişkili sorguları veya şikayetleri olan AB ve İsviçre vatandaşlarının ilk olarak Citrix ile buradan iletişime geçmeleri gerekir. Memnun olduğunuz şekilde ele alınmamış, çözülmemiş bir şikayetiniz olması durumunda daha fazla bilgi için ya da bir şikayet formu doldurmak üzere lütfen https://feedback-form.truste.com/watchdog/request (ABD tabanlı alternatif bir anlaşmazlık çözümü sağlayıcısı) ile iletişime geçin veya bu adresi ziyaret edin. Sağlanan hizmetler için ücret ödemeniz gerekmez.

Gizlilik Kalkanı Doğrulamamız ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın.

Haklarınız ve Seçimleriniz

Size, hakkınızda edindiğimiz kişisel bilgiler ile bağlantılı belirli seçimler sunuyoruz; bilgileri nasıl kullandığımız ve sizinle nasıl iletişime geçtiğimiz hususları gibi. Tercihlerinizi güncellemek, bizden aldığınız yazışmaları sınırlandırmak veya bir istek göndermek için lütfen işbu Gizlilik Politikasının Bizimle Nasıl İletişime Geçilir bölümünde belirtilen şekilde bizimle iletişime geçin. Ayrıca e-postalarımızdaki “Aboneliği İptal Et” bağlantısını takip ederek posta listelerimizdeki aboneliğinizi de iptal edebilirsiniz.

Son kullanıcılar, ürün ve hizmetlerimizin kullanımıyla bağlantılı olarak müşterilerimiz adına işlenen kişisel bilgilerle ilgili hakları kullanmak için Citrix ile değil, bu bilgilerle ilişkili Teklif için ilgili yönetici ile iletişime geçmelidir.  Bir müşteri hesabı yöneticisi veya müşteri hesabı sahibiyseniz ve bu işlemle ilgili yardıma ihtiyacınız varsa örneğin, kendi kullanıcı verilerinizle ilgili talepte bulunmak istiyorsanız aşağıda açıklandığı gibi bizimle iletişime geçebilirsiniz.  

Yargı bölgenizin yasası uyarınca gerekli görülen ölçüde, hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgilere erişim talebinde bulunabilir ya da bilgilerinizi düzeltmemizi, güncellememizi, düzenlememizi veya silmemizi talep edebilir ya da aşağıda belirtilen şekilde veya MyAccount’a erişim sağlayarak bizimle iletişime geçip bu tür bilgilerin işlenmesini kısıtlamamızı isteyebilirsiniz. Gizliliğinizi korumaya ve güvenliğinizi sürdürmeye yardımcı olmak üzere size bilgilere erişim hakkı vermeden önce kimliğinizi doğrulamak adına tedbirler uygulayabiliriz. Yürürlükteki yasa uyarınca gerekli görüldüğü ölçüde, tuttuğumuz kişisel bilgilerinizin herhangi birinin bir kopyasını size sağlamadan önce bir ücret uygulayabiliriz. Konumunuza bağlı olarak yanıtımızdan memnun olmamanız durumunda bir kamu düzenleyicisi ile bir şikayet formu doldurma hakkına sahip olabilirsiniz.

ABD’deki Dijital Reklamcılık İttifakı , Kanada Dijital Reklamcılık İttifakı ve AB’deki Avrupa Dijital Reklamcılık İttifakı’nın Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık için Öz Düzenleyici İlkelerini (“İlkeler”) destekliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada veya Avrupa Birliği’nde yaşıyorsanız, katılımcı kuruluşlarla ilgi alanına dayalı reklamcılığın bir “evrensel” devre dışı bırakılması seçeneği de dahil olmak üzere tercihlerinizi belirtmek için uygun bir yer bulmak amacıyla Ad ChoicesAd Choices Canada veya Your Online Choices sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

Bu web siteleri ayrıca ilgi tabanlı reklamlar hakkında ayrıntılı bilgi ve gizliliğinizi çevrimiçi ve uygulamalarda yönetmenin ipuçlarını da sağlar. İlgi alanı tabanlı reklamların iptali, bizden ya da Çevrimiçi Kanallardan gelen reklamları artık görmeyeceğiniz anlamına gelmez; iptal etmek daha ziyade gördüğünüz çevrimiçi reklamların özel ilgi alanlarınıza dayalı olmayacağı anlamına gelir. İlgi alanına dayalı reklamlar almayı yukarıdaki bağlantılar aracılığıyla iptal ettiğinizde; analizler, dolandırıcılığı önleme ve Öz Düzenleyici İlkeler kapsamında izin verilen herhangi bir diğer amaç için, Çevrimiçi Kanallardaki çerezler ve diğer teknolojiler Çevrimiçi Kanalları kullanımınıza ilişkin bilgileri toplamaya devam edebilir.

Çevrimiçi Kanallarımızı kullandığınızda hem biz hem de belirli üçüncü taraflar (reklam ağlarımız, dijital reklam iş ortaklarımız ve sosyal medya platformları gibi), zaman içinde ve üçüncü taraf web siteleri genelinde çevrimiçi etkinlikleriniz hakkında kişisel bilgiler toplar. Belirli web tarayıcıları ziyaret ettiğiniz web sitelerini çevrimiçi etkinliklerinizin takip edilmesini istemediğinize ilişkin bilgilendirerek, bu sitelere, Takip Etme (“DNT”) sinyali göndermesi için tarayıcınıza talimat vermenizi mümkün kılar. Çevrimiçi Kanallarımız, web tarayıcılarından alınan “izleme” sinyallerine yanıt vermek amacıyla tasarlanmamıştır. Ancak, her bir web sitemizin (Podio.com, RightSignature.com, ShareFile.com veya Citrix.com) alt bilgisindeki Çerez Tercihleri bağlantısına tıklayarak hakkınızda topladığımız kişisel bilgilerle bağlantılı olarak ilgili web sitesinin çerez tercihlerinizi yönetebilirsiniz.

Yasaların imkan verdiği yerlerde bize önceden vermiş olduğunuz herhangi bir onayı geri çekebilir ya da kişisel bilgilerinizin işlenmesine istediğiniz zaman meşru zeminlerde itiraz edebilirsiniz, böylelikle biz de ileriye yönelik tercihlerinizi uygularız. Bu, geri çekilmeden önce onayınıza dayalı olarak bilgileri kullanımımızın meşruluğunu etkilemeyecektir. Ayrıca, yargı alanınızdaki düzenleyici makama şikayette bulunma hakkına da sahip olabilirsiniz.

Yukarıda açıklanan haklardan bazıları, yürürlükteki yasalar kapsamında sınırlamalara tabi olabilir.

Kişisel Bilgileri Nasıl Koruruz

Kişisel bilgilerin edinildiği yasal gereklilikler ile uyumlu, Kanallar aracılığıyla bize sağlanan kişisel bilgilerin yasa dışı veya yetkisiz imhasına, kaybına, değiştirilmesine, kullanıma ya da bunlara erişime karşı koruma sağlamak üzere tasarlanan idari, teknik ve fiziksel koruyucular barındırırız.

Kişisel Bilgilerin Saklanması

Yürürlükteki yasa uyarınca gerekli görülen ölçüde tipik olarak hakkınızda edindiğimiz kişisel bilgileri, (1) bilgileri edindiğimiz amaçlar doğrultusunda, işbu Gizlilik Politikasının hükümleri ile uyumlu olarak gerektikleri süre boyunca saklarız, bu; genellikle kişisel bilgilerinizi ilişkimiz süresince ya da bizdeki hesabınızı açık tuttuğunuz sürece saklayacağımız anlamına gelir; yahut (2) bilgileri, sınırlama sürelerinin yürürlükteki tüzüğünü göz önünde bulundurmak ve yürürlükteki yasalara uymak, anlaşmazlıkları çözmek ve sözleşmelerimizi uygulamak üzere gereken süre boyunca saklarız. Yukarıdaki “Haklarınız ve Seçimleriniz” bölümünde açıklanan şekilde yargı bölgenizin yasası uyarınca gerekli görülen ölçüde bilgilerinizi silmemizi ya da söz konusu bilgilerin işlenmesini kısıtlamayı aşağıda belirtilen yolla bizimle iletişime geçerek talep edebilirsiniz.

California Vatandaşlarına Bildirim

Bir Kaliforniya Tüketici Gizlilik Bildirimi, bu Citrix.com Gizlilik Politikasını tamamlar. Bu Bildirim yalnızca Kaliforniya’daki tüketiciler için geçerlidir ve buradan incelenebilir. Bildirim’in seçilen bölümlerinin bir özeti aşağıda sunulmaktadır, ancak geçerli haklar ve yükümlülükler hakkında aklınıza gelebilecek her türlü soru için Bildirim’in kendisine başvurabilirsiniz.

Son 12 ay içinde hakkınızda topladığımız kişisel bilgiler hakkında 12 aylık bir dönemde iki kez aşağıdaki bilgileri talep etme hakkına sahip olabilirsiniz.

 • hakkınızda topladığımız kategoriler ve belirli sayıda kişisel bilgi;
 • kişisel bilgileri topladığımız kaynak kategorileri;
 • kişisel bilgileri toplama veya satmamızdaki iş amacı veya ticari amaç;
 • kişisel bilgileri paylaştığımız üçüncü taraf kategorileri; ve
 • bir iş amacıyla sattığımız veya ifşa ettiğimiz sizinle ilgili kişisel bilgi kategorileri ve bir iş amacıyla bu bilgileri sattığımız veya ifşa ettiğimiz üçüncü tarafların kategorileri.

Ayrıca, (1) hemen önceki takvim yılı boyunca doğrudan pazarlama amaçlarıyla üçüncü taraflara ifşa etmiş olduğumuz kişisel bilgilerin belirli kategorilerinin bir listesini ve (2) bu üçüncü tarafların kimliklerini size sağlamamızı talep etme hakkına sahip olabilirsiniz. Buna ek olarak, sizden topladığımız kişisel bilgileri silmemizi talep etme hakkına sahipsiniz. 

Bilgilerinizin satılmasından vazgeçme hakkınız vardır. İptal etmek için buraya tıklayın veya privacy@citrix.com adresine e-posta gönderin.

Diğer haklarla ilgili bir talepte bulunmak için, siz veya yetkili bir temsilci aşağıdaki Citrix.com Gizlilik Politikası’nın Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz bölümünde belirtildiği şekilde bizimle iletişime geçebilirsiniz. Gizliliğinizi korumaya ve güvenliğinizi sürdürmeye yardımcı olmak üzere kişisel bilgilerinize erişim hakkı vermeden önce veya talebinizi yerine getirmeden önce kimliğinizi veya temsilcinizin kimliğini doğrulamak adına tedbirler uygulamaktayız. Bir talebi doğrulamak için, talep edilen kişisel bilgilerin niteliği doğrultusunda makul olan kimlik doğrulama bilgilerini sizden isteyebiliriz.  Bu işleme, sizi sağlanan bilgilerle ilişkilendirmek için önceden toplanan kişisel bilgiler dahil edilebilir.  CCPA (California Tüketici Gizliliği Yasası) uyarınca, sizin adınıza talepte bulunması için bir yetkili temsilci atayabilirsiniz. Temsilcinin, sizin adınıza hareket etmek için atandığına dair kanıtın sunulması dahil olmak üzere bir doğrulama sürecini tamamlaması gerekir ve ayrıca kendi kimliğinizi doğrudan bizimle doğrulamanızı isteyebiliriz.   

Bu haklarınızı kullanmayı tercih ederseniz, sizi geri çevirmeyeceğiz, ürün ve hizmetlerin fiyatlarını değiştirmeyeceğiz veya farklı düzey ve kalitede ürün ve hizmet sağlamayacağız.

Çocukların Kişisel Bilgileri

Çevrimiçi Kanallar, genel bir kitle için tasarlanmıştır ve 13 yaşın altındaki çocuklara yönelik değildir. Çevrimiçi Kanallar aracılığıyla 13 yaşın altındaki çocuklardan kişisel bilgilerini bilerek toplamaz ya da talep etmeyiz. 13 yaşın altındaki bir çocuktan kişisel bilgiler topladığımızın farkına varmamız halinde, bilgileri derhal kayıtlarımızdan sileriz. 13 yaşın altındaki bir çocuğun bize, kişisel bilgiler sağlamış olabileceğine inanmanız durumunda lütfen işbu Gizlilik Politikasının Bizimle Nasıl İletişime Geçersiniz bölümünde belirtilen şekilde bizimle iletişime geçin.

Gizlilik Politikamızdaki Değişiklikler

İşbu Gizlilik Politikası, bilgi uygulamalarımızdaki değişiklikleri yansıtmak adına periyodik olarak ve size öncesinde bildirimde bulunmaksızın güncellenebilir. İşbu Gizlilik Politikasının üst kısmında en son ne zaman güncellendiğini belirteceğiz. Ancak, herhangi bir önemli değişiklik yaparsak, değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce bu web sitesindeki bir bildirim yoluyla sizi bilgilendiririz. Gizlilik uygulamalarımıza ilişkin en son bilgiler için işbu Gizlilik Politikasını periyodik olarak incelemenizi tavsiye ediyoruz.

Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz

Müşterimizin bilgilerinizi işlemesiyle ilgili sorularınız, talepleriniz veya endişeleriniz varsa lütfen ilgili müşteriyle iletişime geçin. İşbu Gizlilik Politikasına ilişkin herhangi bir sorunuz ya da yorumunuz olması ya da siz veya tercihleriniz hakkında sahip olduğumuz bilgileri güncellememizi istemeniz durumunda lütfen buradan veya privacy@citrix.com adresine e-posta göndererek ya da şu adresten bize yazarak iletişime geçin:

Citrix Systems, Inc.
Attn: Chief Privacy
15 Network Drive
Burlington, MA 01803
Amerika Birleşik Devletleri