Yasal Uyarılar ve Kullanım Koşulları

Son güncelleme: 1 Temmuz 2015

 

Citrix Systems, Inc. (”Citrix”) web sitesine hoş geldiniz.  Aşağıdaki bildirimler, hükümler ve koşullar (“Hükümler”) tr.citrix.com web sitesi ve dünya genelindeki Citrix siteleri (toplu olarak “Web Sitesi”) dahil olmak üzere bu siteyle bağlı ya da buna yönlendirmede bulunan tüm ilişkili siteler için geçerlidir.  Web Sitesinden herhangi bir bilgiye ya da materyale erişerek, bunları kullanarak veya karşıdan yükleyerek bu Hükümlere riayet etmeyi ve bunlara bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz. BU HÜKÜMLERİ KABUL ETMEMENİZ DURUMUNDA LÜTFEN BU WEB SİTESİNİ KULLANMAYIN.

Bu Hükümlere ek olarak Citrix ürün veya hizmetini satın almanız sizi bunlarla sınırlı kalmamak üzere lisans ve gizlilik sözleşmeleri dahil olacak şekilde bu tür satın almada geçerli olan hükümlere, kurallara, yönergelere, politikalara ve koşullara tabi kılar.  Ayrıca aşağıdaki politikalar ve yönergeler de Web Sitesini kullanımınızı yönetir ve bunun için geçerlidir ve aşağıdakilere referansla işbu belge ile dahil edilir.

 • Gizlilik
 • Ticari Marka ve Telif Hakkı Yönetmeliği
 • Citrix Ready Pazar Yeri Hizmet Hükümleri
 • Güvenlik ve Uygunluk
 • Citrix Forum Hükümleri ve Koşulları

Citrix, bu Hükümleri bu gönderiyi güncellemeden ve bildirimde bulunmaksızın herhangi bir tarihte değiştirebilir veya revize edebilir. Bu tür revizyonların ardından Web Sitesini kullanmaya devam etmeniz, yeni Hükümleri onayladığınızı ve kabul ettiğinizi gösterir.  Buna ek olarak Citrix, Web Sitesini herhangi bir tarihte ve herhangi bir nedenle değiştirme ve Web Sitesinin işleyişini veya erişimini askıya alma, durdurma ya da sonlandırma hakkını saklı tutar.  Burada açık bir biçimde verilmeyen haklar Citrix tarafından saklı tutulur.

GENEL KULLANIM HÜKÜMLERİ

Bu Web Sitesinde sağlanan bilgiler, belgeler, metin, ürünler, logolar, grafikler, fotoğraflar, sesler, görüntüler, videolar, ticari markalar, arayüzler, müzik, yazılım, bilgisayar kodu ve hizmetler (toplu olarak ”Materyaller”) dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm içerik ve materyaller Citrix'in, iştiraklerinin, bağlı kuruluşlarının veya üçüncü taraf üreticilerinin, yazarlarının, geliştiricilerinin ve satıcılarının (toplu olarak ”Üçüncü Taraf Tedarikçiler”) mülkiyetinde, kontrolünde ya da lisansı altındadır ve Citrix ve/veya Üçüncü Taraf Tedarikçilerinin telif haklı çalışmasıdır. İşbu belge ile belirtilenler dışında Materyallerin hiçbiri Citrix'in önceden açık bir yazılı izni olmaksızın elektronik, mekanik , fotokopi, baskı veya başka herhangi bir biçim veya şekil dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden yayınlanamaz, indirilemez, sergilenemez, gönderilemez veya aktarılamaz. Ayrıca Materyallerin ya da Web Sitesinin genel "görünüm ve hissini" de hiçbir biçimde ya da şekilde özelleştiremez veya kopyalayamazsınız.

Citrix tarafından aksi açıkça belirtilmediği takdirde, bu Web Sitesindeki hiçbir şey, dolaylı olarak, dava engeli veya başka şekillerde Citrix ve herhangi bir Üçüncü Şahıs Sağlayıcının fikri mülkiyet hakkı kapsamında satış veya lisans için lisans tahsis ettiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Bu lisansları edinme sorumluluğu yalnızca size aittir. Bu lisansların edinilmesi hakkında sorularınız varsa aşağıdaki “Yasal İletişim Bilgileri” bölümüne bakın. Üçüncü Taraf Sağlayıcılar tarafından sunulan materyaller Citrix tarafından kısmen veya tamamen bağımsız olarak gözden geçirilmemiş, test edilmemiş, sertifikalandırılmamış veya doğrulanmamıştır ve dolayısıyla Citrix içerikleri ile ilgili olarak herhangi bir garanti vermemektedir. Citrix, Citrix tarafından sunulduğu açık bir şekilde tanımlananlar dışında herhangi bir Materyali sunmamakta, satmamakta, lisanslandırmamakta veya kiralamamaktadır.

Citrix burada Citrix tarafından aşağıdaki koşullarda Web Sitesinden indirmeniz için özellikle ulaşılabilir kılınan belirli Materyalleri görüntülemenize, kopyalamanıza, dağıtmanıza ve indirmenize izin verir: (1) hem aşağıda belirtilen telif hakkı bildirimi hem de bu izin bildirimi Materyallerde yer almalıdır; (2) Materyaller yalnızca kişisel, ticari olmayan ve bilgi amaçlı olarak kullanılmalıdır ve ağa bağlı bir bilgisayara kopyalanmamalı veya gönderilmemeli, herhangi bir medyada yayınlanmamalı veya ticari kazanç amacıyla kullanılmamalıdır ve (3) Materyallerde herhangi bir şekilde değişiklik yapılmamalıdır. Bu Hükümlerden herhangi birini ihlal ederseniz bildirimde bulunulmaksızın bu izin otomatik olarak sonlanır. Sonlanmanın ardından indirilen veya yazdırılan Materyalleri hemen imha etmeyi kabul etmeniz gerekir.  Bu Web Sitesindeki Materyallerinin yetkisiz kullanımı telif hakkı yasalarını, ticari marka yasalarını, gizlilik ve tanıtım ve iletişim düzenlemelerini ve kurallarını ihlal edebilir.

Aşağıda Citrix tarafından açık bir şekilde yasaklanmış etkinliklerin kapsamlı olmayan bir listesi vardır: 

 • Web Sitesine (veya sitenin herhangi bir bölümüne), Web Sitesinde yer alan herhangi bir yazılıma ya da hizmete veya Web Sitesine ya da Citrix sunucularına bağlı herhangi bir sisteme veya ağa yetkisiz erişim elde etme ya da elde etme girişimi;
 • Citrix tarafından açık bir şekilde ulaşılabilir hale getirilmeyen herhangi şekilde herhangi bir Materyali ya da mülkiyet Citrix içeriğini elde etme veya elde etme girişimi;
 • Web Sitesinin işlevselliğine ya da başkaları tarafından kullanımına müdahale etme veya müdahale etme girişimi;
 • Web Sitesinin korunmasızlığını değerlendirme veya test etme ya da güvenlik veya kimlik doğrulama önlemlerini ihlal etme girişimi
 • Web Sitesini veya Materyalleri herhangi bir yasa dışı amaçla kullanma ya da yasadışı veya ihlal eden etkinliklerde bulunma ve
 • Materyalleri, ABD ihraç yasaları dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere yürürlükteki yasaları ya da yönetmelikleri ihlal ederek kullanma, ihraç etme veya yeniden ihraç etme.

KULLANIM HÜKÜMLERİNİN İHLALİ

Bu Web Sitesini kullanarak Citrix tarafından bu Hükümleri veya Web Sitesini kullanımınızla ilişkili olabilecek diğer herhangi bir Citrix anlaşmayı ya da yönergeyi ihlal ettiğinizin belirlenmesi durumunda Citrix'in herhangi bir tarihte ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak Web Sitesine erişiminizi sonlandırabileceğini ve engelleyebileceğini kabul etmiş olursunuz.  Ayrıca Hükümleri ihlal etmenizin yasal ve adil olmayan iş uygulamaları oluşturacağını ve Citrix için maddi zararların bile yetersiz olacağı, geri döndürülemez bir zarara neden olabileceğini de kabul etmiş olursunuz.  Buna ek olarak Citrix'in koşullar altında uygun veya gerekli görüldüğü önleyici ya da adil herhangi bir avantaj elde ettiğini de onaylamış olursunuz.  Aşağıdaki çözümler, Citrix'in sahip olabileceği diğer tüm çözümlere ektir.

Citrix, yürürlükteki herhangi bir yasa, yönetmelik ya da yasal taleplere uymak adına gerekli olması durumunda sizin hakkınızdaki bilgileri ifşa etme hakkını saklı tutar.  Web Sitesini kullanımınıza ilişkin herhangi bir soruşturma ya da şikayet durumunda bu tür bir eylemin gerekli olduğunu belirlerse, Citrix, sizin hakkınızdaki bilgileri ifşa edebilir.  Citrix ayrıca Citrix'in, müşterilerinin veya Web Sitesinin diğer kullanıcılarının haklarını ihlal eden ya da bunlara müdahalede bulunan bir kişi ile iletişime geçmek, bu kişiyi tanımlamak veya bu kişiye karşı eylem gerçekleştirmek için sizin hakkınızdaki tanımlayıcı bilgileri de ifşa edebilir.

ÜÇÜNCÜ TARAF SİTELERE BAĞLANTILAR

Bu Web sitesi Citrix dışındaki taraflarca kontrol edilen web sitelerine bağlantılar içerebilir. Citrix bu üçüncü taraf web sitelerinin içeriği veya kullanımı ile ilgili olarak sorumlu değildir ve bu konuda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Citrix bu bağlantıları size yalnızca kullanım kolaylığı açısından sunmaktadır ve herhangi bir bağlantının verilmesi bağlantılı web sitesinin Citrix tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Kullandığınız bağlantıların virüs veya başka zarar verici özellikteki öğeler içermediğinden emin olmak için önlemler almak sizin sorumluluğunuzdadır.

YAZILIM KULLANIM KISITLAMALARI

Bu Web Sitesinden yüklenebilmesi için ulaşılabilir hale getirilen tüm yazılımlar (”Yazılım”) Citrix'in ve/veya Üçüncü Taraf Tedarikçilerin tescilli çalışmasıdır. Yazılım kullanımı Yazılımla birlikte gelen veya Yazılıma dahil edilmiş son kullanıcı lisans sözleşmesi (”Lisans Sözleşmesi”) şartları uyarınca idare edilir. Son kullanıcı Yazılımı yükleyerek, kopyalayarak veya kullanarak Lisans Sözleşmesi şartlarını kabul etmektedir. Yazılım Lisans Sözleşmesi uyarınca yalnızca son kullanıcılar tarafından kullanılmak için karşıdan yüklenebilir. Yukarıdaki hükümlere sınırlama getirmeksizin, Yazılımın çoğaltım veya dağıtım amacıyla başka bir sunucuya ya da konuma kopyalanması veya çoğaltılması açık bir şekilde yasaklanmıştır. Yazılımın Hükümlere ya da Lisans Sözleşmesine aykırı şekilde çoğaltılması veya dağıtılması yasalarca açık bir şekilde yasaklanmıştır ve ciddi para cezalarına ve adli cezalara neden olabilir. İhlal edenler mümkün olan azami ölçüde cezalandırılacaktır. YAZILIM, GARANTİ EDİLMESİ HALİNDE, YALNIZCA LİSANS SÖZLEŞMESİ KOŞULLARI UYARINCA GARANTİ EDİLMEKTEDİR. LİSANS SÖZLEŞMESİNDE AKSİ AÇIKÇA BELİRTİLMEDİĞİ TAKDİRDE, CITRIX İŞBU BELGE İLE DOLAYLI BEYANLAR, GARANTİLER, TEMİNATLAR VE PAZARLANABİLİRLİK KOŞULLARI, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, HAK VE İHLAL ETMEME DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE YAZILIMLA İLGİLİ TÜM SARİH VEYA DOLAYLI BEYANDAN, GARANTİDEN, TEMİNATTAN VE KOŞULDAN, FERAGATLARIN YASAL OLARAK GEÇERSİZ KILINDIĞI DURUMLAR DIŞINDA FERAGAT ETMEKTEDİR.

KISITLI HAK GÖSTERGESİ

Amerika Birleşik Devletleri, acenteleri ve/veya aracıları (”ABD Hükümeti”) adına Web Sitesinden indirilen Yazılımlar Kısıtlı Haklarla sunulmaktadır. ABD Hükümeti tarafından kullanım, kopyalama veya ifşa DFARS Teknik Veri ve Bilgisayar Yazılımı maddesinde belirtilen Haklar (c)(1)(ii) alt paragrafında 252,227-7013 veya 48 CFR 52,227-19, Ticari Bilgisayar Yazılımı (c)(1) ve (2) alt paragraflarında belirtilen kısıtlamalara tabidir. Üretici Citrix Systems, Inc., 851 West Cypress Creek Road, Fort Lauderdale, Florida 33309'dır.

GÖNDERİLER

Citrix tarafından aksi açıkça bildirilmediği takdirde Citrix'e bu Web Sitesi aracılığıyla veya bu Web Sitesi ile ilişkili olarak gönderilen tüm yorumlar, geribildirimler, bilgiler ya da materyaller (”Gönderiler”) gizli değil olarak ve Citrix'in mülkiyeti olarak kabul edilecektir. Bu Gönderileri Citrix'e göndererek herhangi bir ücret talep etmeksizin Gönderilerle ilgili dünya çapındaki tüm haklarını, telif haklarını ve diğer fikri mülkiyet haklarını Citrix'e devrettiğinizi kabul edersiniz. Citrix bu Gönderileri herhangi bir amaçla kısıtlamasız olarak kullanmakta ve/veya dağıtmakta özgür olacaktır. Gönderdiğiniz Gönderilerden sorumlu olduğunuzu ve Gönderilerin yasallığı, güvenilirliği, uygunluğu, orijinalliği ve telif hakları dahil olmak üzere bunlarla ilgili tüm sorumluluğun Citrix'e değil size ait olduğunu kabul edersiniz.

BİLDİRİM

CITRIX TARAFINDAN AKSİ AÇIKÇA BELİRTİLMEDİĞİ TAKDİRDE, WEB SİTESİNDE VERİLEN MATERYALLER “OLDUĞU GİBİ” VERİLMEKTEDİR VE CITRIX İŞBU BELGE İLE DOLAYLI TEMİNATLAR VE PAZARLANABİLİRLİK KOŞULLARI, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, HAK VE İHLAL ETMEME DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE TÜM SARİH VEYA DOLAYLI BEYANDAN, GARANTİDEN, TEMİNATTAN VE KOŞULDAN, FERAGATLARIN YASAL OLARAK GEÇERSİZ KILINDIĞI DURUMLAR DIŞINDA FERAGAT ETMEKTEDİR. CITRIX WEB SİTESİNDE VERİLEN MATERYALLERİN KALİTESİ, UYGUNLUĞU, GERÇEKLİĞİ, DOĞRULUĞU VEYA TAMLIĞI İLE İLGİLİ OLARAK HERHANGİ BİR BEYAN, TEMİNAT, GARANTİ VEYA KOŞUL VERMEMEKTEDİR.

YÜKÜMLÜLÜK SINIRLAMASI

CITRIX MATERYALLERİN KULLANILMASI, DEĞİŞTİRİLMESİ, KOPYALANMASI, DAĞITILMASI, KARŞIDAN YÜKLENMESİ VEYA BUNLARA KATKIDA BULUNULMASI SONUCUNDA MARUZ KALINAN ZARARLARDAN YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR. HİÇBİR SURETTE CITRIX BU WEB SİTESİNDE SUNULAN BİLGİLERİN KULLANIMI VEYA PERFORMANSI İLE BAĞLANTILI OLARAK MEYDANA GELEN BİR SÖZLEŞME FİİLİ, İHMAL YA DA BAŞKA HAKSIZ FİİL ŞEKLİNDE ORTAYA ÇIKAN HERHANGİ BİR DOLAYLI, CEZAİ, ÖZEL, TESADÜFİ VEYA ARIZİ ZARARDAN (İŞ, GELİR, KAR, KULLANIM, VERİ KAYBI VEYA DİĞER EKONOMİK DEZAVANTAJLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI DEĞİL), CITRIX ÖNCESİNDE SÖZ KONUSU ZARARIN ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ YÜKÜMLÜ TUTULMAYACAKTIR. WEB SİTESİ İLE BAĞLANTILI OLARAK KULLANILAN VERİLERİN VE/VEYA EKİPMANLARIN YETERLİ ŞEKİLDE KORUNMASI VE YEDEKLENMESİ İLE İLGİLİ TÜM SORUMLULUK SİZE AİTTİR VE MATERYALLERİN KULLANIMINDAN DOĞAN VERİ KAYBI, YENİDEN ÇALIŞMA ZAMANI, YANLIŞ ÇIKTI, İŞ GECİKMELERİ VEYA KAR KAYIPLARI İÇİN CITRIX'E KARŞI HERHANGİ BİR TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNAMAZSINIZ. CITRIX'İN, GÖREVLİLERİNİN, DİREKTÖRLERİNİN, HİSSEDARLARININ, SÖZ KONUSU SELEFLERİNİ, HALEFLERİNİ, ÇALIŞANLARINI, ARACILARINI, İŞTİRAKLERİNİ VE BAĞLI KURULUŞLARINI ZARARDAN UZAK TUTACAĞINI VE WEB SİTESİNİNİN VE/VEYA MATERYALLERİN KULLANIMINA DAYALI YA DA BUNLARLA İLİŞKİLİ HİÇBİR İDDİA İÇİN CITRIX'İ DAVA ETMEYECEĞİNİZİ KABUL EDERSİNİZ.

CITRIX BASIN BÜLTENLERİ

Bu Web Sitesindeki Citrix basın bültenlerinde verilen ileriye dönük beyanlar 1934 Menkul Kıymetler Borsa Kanunu, Madde 21E güvenli liman hükümleri uyarınca yapılmaktadır. Yatırımcıların, mevcut veya gelecekteki finansal performans, yönetim planları ve gelecekteki operasyonların hedefleri, ürün planları ve performansı, yönetimin pazar faktörleri değerlendirmesi ve Citrix stratejisi ve planları ile ilgili beyanlar ve stratejik iş ortakları dahil fakat bunlarla kısıtlı olmayan ve her zaman geçmişe ait olmayan bu basın bültenlerindeki beyanların riskler ve belirsizlikler içeren ileriye dönük beyanlar olduğuna dikkat etmesi gerekir. Citrix ile ilişkili risk faktörlerinin ayrıntılı bir açıklaması için lütfen şirketin SEC'de dosyalanmış olan Yıllık Rapor, Form 10-K ve 10Q formları dahil olmak üzere Menkul Kıymetler Borsası Komisyonundaki dosyalarında ayrıntıları verilmiş olan risklere bakın. Citrix bu Web Sitesinde verilen ileriye dönük bilgileri güncelleme veya burada açıklanan duyurular açısından herhangi bir yükümlülük kabul etmemektedir.

FİKRİ MÜLKİYET UYARILARI

Web Sitesi ve Materyaller ticari sunuş şekli, ticari marka, telif hakkı ve diğer yasalarca korunur ve Citrix tarafından açık bir şekilde izin verilmediği sürece tamamen ya da kısmi olarak aktarılamaz, çoğaltılamaz, başka bir amaca uygun hale getirilemez, kopyalanamaz veya taklidi yapılamaz.

Materyallerde ve Web Sitesinde referans olarak kullanılan Citrix, Citrix logosu ve diğer Citrix ürün adları Citrix Systems, Inc.'in ve/veya bağlı kuruluşlarından birinin ticari markalarıdır ve Amerika Patent ve Ticari Marka Ofisi'nde ve diğer ülkelerde tescilli olabilir. Diğer tüm ürün adları, şirket adları, markalar, logolar ve semboller kendi sahiplerinin ticari markalarıdır.

DİJİTAL MİLENYUM TELİF HAKKI YASASI BİLDİRİMİ

Citrix başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı gösterir. Citrix uygun olan durumlarda ve yalnızca kendi takdirince başkalarının telif haklarını veya fikri mülkiyet haklarını ihlal eden kullanıcıların erişimine son verebilir.

Çalışmanızın kopyalandığını ve telif hakkı ihlali teşkil edecek bir yolla Web Sitesi üzerinden erişilebilir olduğunu veya Web Sitesinin telif hakkınızı ihlal eden materyal veya etkinlik içeren başka bir çevrimiçi konuma başka bağlantılar ya da referanslar içerdiğini düşünüyorsanız, ABD Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası, 17 U.S.C. §512 uyarınca telif hakkı acentemize aşağıdaki bilgileri sunarak bizi bilgilendirebilirsiniz.

 1. Adınız, adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız;
 2. Talep ettiğiniz telif haklı çalışma ihlal edildi;
 3. İhlal edildiği iddia edilen materyal (URL dahil);
 4. Yalancı şahitlik cezası kapsamında (a) söz konusu telif hakkının sahibi olduğunuzu ya da sahip olan kişi adına eylem gerçekleştirme yetkisine sahip olduğunuzu, (b) kullanımın telif hakkına sahip olan kişi, aracısı ya da yasa tarafından onaylanmadığı konusunda iyi niyetli bir düşünceniz olduğunu ve (c) bildirdiğiniz bilginin doğru olduğunu belirten beyan ve
 5. İmzanız (fiziksel ya da elektronik).

Ürünlerimiz veya Web Sitesi ile ilgili telif hakkı ihlali taleplerinin bildirimi için acentemize şu şekilde ulaşabilirsiniz:

 • Posta ile: 
  Telif Hakkı Acentesi
  Hukuk Departmanı
  851 West Cypress Creek Road
  Fort Lauderdale, Florida 33309
 • Telefon ile:
  954-267-2981
 • Faks ile:
  954-267-3101
 • E-posta ile:
  legalip@citrix.com

ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Bu Koşullarla ilgili eylemler Florida yasaları ve denetleyici ABD federal yasaları uyarınca idare edilecektir. Herhangi bir ülkenin yasal kurallarının seçilmesi mümkün değildir.

YASAL İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bu Koşullar hakkında herhangi bir sorunuz varsa veya herhangi bir Materyali kullanmak için izin talep etmek istiyorsanız, lütfen Citrix +1 (954) 267 2981 numaralı telefondan Hukuk Departmanı ile iletişime geçin.

© 2002-2015 Citrix Systems, Inc. Tüm hakları saklıdır.

851 West Cypress Creek Road, Fort Lauderdale, Florida 33309 ABD