Säkra framgången med Customer Success Services-program (CSS)

Erbjudanden är tillgängliga för såväl lokala kunder som för moln- och hybridkunder

Din framgång handlar inte bara om att hålla systemen igång – det handlar även om att maximera värdet på din investering och uppnå dina affärsmål. Våra CSS-program kombinerar ständig support, expertrådgivning och oöverträffad utbildning, och allt detta med ett mål i åtanke: din framgång.

  • Prisbelönt teknisk support och underhåll: Teknisk support som alltid fungerar, med svarstider i världsklass och tillgång till experter dygnet runt, samt uppdateringar och uppgraderingar av produktversionerna.

  • Expertråd: Tillgång i realtid till Citrix-experter och de bästa metoderna för planering av nya implementeringar, uppgraderingar och migreringar.

  • Flexibel utbildning: Enkel åtkomst till utbildning så att du och din organisation fortlöpande kan bygga upp och utveckla färdigheter.

  • Proaktiv övervakning: Förhindra problem med exklusiva verktyg, analyser, tillämpningsinsyn, molntjänster eller till och med nyckelfärdig hantering av din miljö.

Tre nivåer av support som matchar dina behov:

Vår baslinje. Ständig support, de snabbaste svarstiderna i branschen, programuppdateringar och -uppgraderingar, expertrådgivning, proaktiva övervakningsverktyg och onlineutbildning.

Alla fördelarna med Select plus proaktivt stöd från ett team som leds av din tilldelade tekniska account manager som kommer att arbeta med dig för att förstå din miljö och dina mål samt gemensamt ta fram en framgångsplan. Få åtkomst till en prioritetskö för snabbare svar och lösningar samt kritisk situationshantering för dina svåraste fall.

Vår högsta supportnivå inkluderar alla fördelar med Select och Priority, plus förebyggande service med anpassningsbara tilläggspaket för att möta dina specifika behov. Få våra snabbaste svar och återställningsmål, med en tilldelad ansvarig för eskaleringar.

Jämför programfunktioner och fördelar

Funktion

Select

Priority

Priority Plus

Tillgång till programuppdateringar och -uppgraderingar när de blir tillgängliga
Tillgång till Citrix Virtual Apps and Desktops Long Term Service Release för organisationer som föredrar att behålla samma basversion under en längre period. Läs mer
Obegränsad support via telefon, webb och livechatt samt ett obegränsat antal tekniska kontakter för att öppna och hantera ärenden
Klassledande svarstidsmål av svårighetsgrad 1* < 30 minuter < 15 minuter < 10 minuter

Åtagande till snabbast återställning av svårighetsgrad 1*

 
     Icke-plattform   < 6 timmar < 4 timmar
     Molnplattformens upptid inom en 30-dagarsperiod
     kalenderperiod
  99,5 % 99,5 %
Supportability Pack för att snabbt identifiera och ta itu med mindre problem med ett självuppdaterande paket av viktiga diagnosverktyg. Läs mer
Citrix App Layering för att förenkla hanteringen av appar och operativsystem. Läs mer
Alternativ för att köpa utökad support för utgångna produkter.** Läs mer
Prioritetskö med direkt åtkomst till Priority-supportingenjörer för snabbare problemlösning   Prioritet Högsta prioritet
Kritisk situationshantering för att lösa och påskynda korrektion av problem med svårighetsgrad 1  
Schemalagd support vid förändringshändelser för att bistå implementeringar, migreringar och uppdateringar   40 timmar
80 timmar

 

Funktion

Select

Priority

Priority Plus

Rotfelsanalys i händelse av en kritisk situation för att förhindra att problem upprepas  
Proactive Call Home med schemalagda hälsokontroller för att bedöma tillståndet av din miljö. Läs mer
Workspace Environment Management för att leverera bästa möjliga prestanda, skrivbordsinloggning och applikationssvarstider för Citrix Virtual Apps and Desktops-implementeringar. Läs mer
Miljösupport och driftsgranskning för att minimera risker och nedtid genom proaktiva insikter  

Funktion

Select

Priority

Priority Plus

Prenumeration på e-lärande som täcker arkitektur, installation och inledande konfiguration av Citrix-produkter för att bygga ut färdigheter samt utbildning om de senaste versionerna för att hålla dig uppdaterad. Läs mer
Citrix TechEdge, den främsta endagsutbildningen som arrangeras av de bästa Citrix-supportingenjörerna. Läs mer

Funktion

Select

Priority

Priority Plus

Installations- och konfigurationshjälp som ger allmän vägledning och hjälp med problem som uppstår vid produktinstallation, uppgraderingar eller konfigurationer
Tilldelad teknisk account manager för att förstå dina miljö-, affärs- och tekniska mål samt säkerställa optimering av dina Citrix-lösningar  
Priority Customer Success Manager*
Få en bättre kundupplevelse med din Priority Customer Success Manager. Din Priority Customer Success Manager är en specialiserad molntransformationsexpert och tar tillsammans med ditt Priority Support-team fram en framgångsplan som hjälper dig att uppnå dina affärsresultat.

*Behörighetskriterierna som gäller för Priority Plus Customer Success Manager är att vara en Priority for Cloud-kund med årskontrakt till ett värde av minst en miljon USD eller en Priority Plus for Cloud-kund.
 
Framgångsplanering för att hjälpa dig att uppnå önskade resultat med din Citrix-lösning  
Anpassningsbara tilläggspaket anpassade till dina affärsmål, samt ett handplockat team av Citrix-experter inriktade på din framgång    
En ansvarig på verkställandenivå som fungerar som din förespråkare och ser till att dina krav och problem behandlas omgående    

Ansvarsfriskrivning:
* Klassledande och snabbaste svarstider baseras på konkurrenskraftiga erbjudanden i samma bransch och prisnivå. Support 24/7/365 – Citrix ger support 24/7/365 endast för problem av svårighetsgrad 1. CSS Priority-kunder får support 24/7/365 för problem av svårighetsgrad 1 och svårighetsgrad 2 . Hjälp med svårighetsgrad 2 (platsförsämring) och alla andra problem finns tillgänglig under lokala öppettider, måndag–fredag, med undantag för lokala helgdagar. Amerika – 8.00 till 21.00, EMEA – 8.00 till 18.00, APAC – 8.00 till 17.30, Japan – 8.00 till 17.30.

** För hjälp med utgångna produkter, se Utökad support. Ett separat kontrakt krävs. Vissa produkter är inte berättigade.

Programvillkor:
För fullständig översikt av våra Citrix Support-tjänster, förmåner och riktlinjer, läs Global guide för supporttjänster. När du köper Citrix Support-tjänster, i enlighet med vad som medges i tillämplig lagstiftning, godkänner du att Citrix granskar licensefterlevnaden enligt villkoren för licensefterlevnad som beskrivs på: https://www.citrix.com/about/legal/product-license-compliance.html

För att kunna få CSS-förmåner måste kunderna ha aktivt CSS för 100 % av sina licenser inom en produktlinje och under ett enda ORG-ID. Detta kallas "All-in-regeln".

Delvis CSS-täckning inom en produktlinje är inte tillåten. Om kunden har licenser som inte längre används, har han/hon möjlighet att permanent upphäva sådana licenser för att utesluta dessa från licenserna för vilka CSS köps. Licensöverföring till nya eller befintliga ORG-ID för att undvika All-In-regeln är inte tillåten. En kund får inte utöka förmånerna för CSS till några licenser som inte har ett aktivt CSS-avtal. Efterlevnad kommer att övervakas och utan att avstå från andra korrigerande åtgärder förbehåller sig Citrix rätten att upphäva CSS-förmåner och fakturera kunden för eventuella underbetalade CSS-avgifter som bryter mot efterlevnaden.

Kunderna kan köpa CSS i steg om ett (1) år upp till högst fem (5) år. CSS finns tillgänglig under en produkts konventionella underhållsfas och utökade underhållsfas. När en produktversion når sitt utgångsdatum kommer säkerhetsrelaterade snabbkorrigeringar, teknisk support och produktnedladdningar inte längre att vara tillgängliga.

CSS-prissättningen beror på avtalsstatus, produktutgåva, licensprogramrabatter och ålder för avtalets utgång. Sena förnyelser medför extra avgifter och resulterar i avbrott i underhåll och support. Dessa extraavgifter baseras på följande: Återställande – om avtalet har löpt ut. Prissättning är en procentsats av produktens rek. pris, plus ett proportionellt belopp för tiden som löpt ut och en förseningsavgift.

Vid uppgradering till Priority måste alla programvarulicenser uppgraderas (dvs. kunder får inte ha en blandning av programvarulicenser för Select- och Priority-tjänster)*

* Regler för servicenivå gäller. Reglerna för servicenivå kräver att kunden upprätthåller samma CSS-servicenivå över alla programvaruprodukter (molnabonnemang, lokal/utan tidsbegränsning och terminsvis/årlig programvarulicens). I händelse av att reglerna för servicenivån inte upprätthålls, kommer kunden att ges support vid den lägsta av sina aktiva servicenivåer. Kunden kommer att underrättas om efterlevnaden inte har åtföljts. Inga återbetalningar kommer att ges.
 

Nästa steg