Ge säker åtkomst till interna appar genom nolltillitsmetoden

Uppfyll behoven hos din distribuerade arbetskraft

Det var inte länge sedan nätverkssäkerhet var tämligen enkelt: Det handlade om att bygga en säker, skyddande mur runt resurserna. Sedan började man flytta appar till molnet, medarbetarna började förlita sig på ohanterade enheter och attackytan blev större. Som ett resultat behöver dagens organisationer ett bättre sätt att skydda företagsdata – ett som tillåter åtkomstövervakning till appar oavsett var de distribueras. Det är därför du behöver säkerhetsmodellen med noll tillit. Detta VPN-alternativ erbjuder ett bättre, enklare och säkrare sätt att bevilja åtkomst till SaaS-appar och webbläsarbaserade appar.

Minska attackytan

När distansarbetet fortsätter att öka, ökar också antalet exponerade VPN-tjänster1. Detta är ett problem, eftersom traditionella VPN ansluter inte bara ohanterade enheter till resurser på plats utan gör även tilliten implicit när nätverksåtkomst beviljas. Resultatet är öppna anslutningar, komprometterade tillgångar och en ökad risk för attacker på nätverksnivå. Om användartrafiken går genom företagets nätverk, kan dessutom vilket som helst av de 100 000 dagliga skadliga webbhoten2 röra sig fritt. Med nolltillitslösningar för nätverksåtkomst är det lätt att övervinna dessa utmaningar. Genom att bevilja åtkomst på applikationsnivå levererar Citrix Secure Workspace Access appar och data på ett säkert sätt till användarna – utan att utsätta tillgångarna för extern upptäckt.

Uppfyll behoven hos din distribuerade arbetskraft

Det var inte länge sedan nätverkssäkerhet var tämligen enkelt: Det handlade om att bygga en säker, skyddande mur runt resurserna. Sedan började man flytta appar till molnet, medarbetarna började förlita sig på ohanterade enheter och attackytan blev större. Som ett resultat behöver dagens organisationer ett bättre sätt att skydda företagsdata – ett som tillåter åtkomstövervakning till appar oavsett var de distribueras. Det är därför du behöver säkerhetsmodellen med noll tillit. Detta VPN-alternativ erbjuder ett bättre, enklare och säkrare sätt att bevilja åtkomst till SaaS-appar och webbläsarbaserade appar.

Förbättra användarupplevelsen

När det gäller den digitala arbetsplatsupplevelsen kommer traditionella VPN- och Zero Trust Network Access (ZTNA)-tekniker gång på gång till korta. Eftersom de omdirigerar applikationstrafiken till datacentret och täpper till det underliggande nätverket, kan dessa lösningar inte optimera appåtkomsten på ett sätt som bidrar till att stödja produktiviteten. De gör ingen skillnad mellan privat trafik och företagstrafik, allt går genom företagets IT-system. Det kan drabba medarbetarnas integritet. Ett bättre alternativ är sömlös åtkomst via samlad inloggning (SSO) som enkelt kan anpassas baserat på individuell enhetsaktivitet. Denna kontextuella åtkomst från slutpunkt till slutpunkt säkerställer en bättre medarbetarupplevelse utan att utsätta organisationen för onödiga risker eller skapa sekretessproblem.  

Möjliggör säker BYO

Å ena sidan vill distribuerade medarbetare välja vilka enheter de använder. Samtidigt måste IT säkerställa att företagsdata förblir säkra – en särskilt svår utmaning när mer än 70 % av IT-chefer säger att BYO-enheter är en av de främsta orsakerna till säkerhetsrisker3. Citrix löser detta problem med avancerade säkerhetskontroller. Till skillnad från traditionella VPN-lösningar som kräver konstant enhetshantering, gör Citrix Secure Workspace Access det möjligt för dig att automatiskt justera åtkomsten baserat på var och hur apparna används. Medarbetare kan säkert navigera i appar inom Citrix Secure Browser, medan ytterligare alternativ kan användas för att kryptera tangenttryckningar och skydda mot skadliga programvara som tar skärmdumpar. Fjärranvändare förblir produktiva – och IT har kontrollen.

Utöka säkerhetsfördelarna till Citrix Gateway

Oavsett om Citrix Secure Workspace Access används separat eller integrerad med Citrix Gateway ger den tillgång till alla appar och data som medarbetarna behöver – säkert och pålitligt. Citrix Gateway-kunder kan sömlöst integrera med Citrix Secure Workspace Access och börja använda vår Workspace som förenar åtkomsten till virtuella appar, skrivbord, interna webbappar och SaaS-appar genom samma detaljerade säkerhetspolicyer. För kunder som har implementerat Citrix Gateway för klientfri användning av VPN eller SSO ger Citrix Secure Workspace Access ytterligare säkerhetsfördelar.

Få mer information

INFOGRAFIK

ESG-infografik: Den kraftiga ökningen av distansarbete riktar uppmärksamheten på nolltillitsmetoden

Hämta infografik

VITBOK

Därför lämpar sig inte en traditionell VPN-lösning för dagens distansarbetare

Läs vitbok

SAMMANDRAG OM LÖSNINGEN

Säker fjärråtkomst till alla applikationer från alla enheter och platser.

Läs sammandraget om lösningen