IT-lösningar för utbildning

Institutioner för högre utbildning är utsatta för en rad planerade eller oplanerade lokala, nationella eller globala verksamhetsstörningar. Genom att säkerställa en väl fungerande verksamhet oavsett vad som händer, hjälper rätt digitaltekniklösning att skydda din institution från konsekvenser som till exempel luckor i studenternas utbildning, skadat institutionellt rykte och ekonomiska påföljder.

Övergång till distansutbildning

Världen förändras snabbare än någonsin för att stödja distansarbetare och nu också distansstudenter. Att hålla studenterna engagerade och fokuserade på att lära sig utanför klassrummet är ett oväntat skifte, särskilt för nybörjare. Citrix gör den här övergången enkel genom att skapa flexibla inlärningsutrymmen med applikationsvirtualisering för att leverera alla appar – även tunga, 3D och grafiskt intensiva appar – till billigare, tunna klienter eller personliga enheter.

Vitbok: Högre utbildning. Säkerställ kontinuitet under störningar

Anslut och samarbeta säkert

Citrix bidrar till att främja lärande genom samarbete och utbyte av idéer, vilket ger nya kopplingar, upptäckter och genombrott. Med Citrix lösningar för utbildning behöver studenter, fakultet och personal inte längre oroa sig för att komma ihåg på vilken enhet eller mapp de sparade ett viktigt dokument. Med hjälp av ett säkert datafildelningsverktyg är filer och projekt sparade och synkade över enheter och platser.

Möjliggör datorbaserade bedömningar

Prover kan nu hållas enklare än någonsin. Tentor kan levereras på samma enhet som används för studier i stället för att behöva resa till okända datalaboratorier. Skicka bedömningar via ett virtuellt skrivbord för att bättre utnyttja hårdvaruresurserna. I stället för att IT låser ner eller tar ut datorer ur omlopp för att installera programvara för prover, kan studenterna smidigt byta från en session till en annan. IT-administratörer kan också lägga till ytterligare ett säkerhetslager genom att leverera datorbaserade bedömningar i en låst, isolerad och säker webbläsare.

Säkra känsliga forskningsdata

Forskningsdata är en betydlig inkomstkälla för större universitet och att garantera forskningsdatasäkerhet är avgörande. Istället för att oroa sig för att tillhandahålla särskilda åtkomstmetoder under ett avbrott, kan IT låta personal få tillgång till sina säkra digitala arbetsplatser över alla tillgängliga anslutningar utan behov av ytterligare VPN-programvara. Om data försvinner eller blir stulen, kan det kosta miljontals dollar och utsätta universitetet för rättstvister. Genom att säkra nätverket och molninfrastrukturen – inklusive filer som forskare ständigt delar – kan du förhindra att data försvinner eller blir stulen.

Förenkla regelefterlevnaden

Skolor och universitet har en mängd personal- och studentdata – akademiska meriter, ekonomisk status, register över fysisk och psykisk hälsa – vilka måste förbli säkra för att skydda integriteten. Centraliserad applikationshantering samt synkronisering och delning av filer i företagsklass gör det enklare att bevara personal- och studentdata säkra och bevisa regelefterlevnad.  

Indiana University använder Citrix utbildningsteknik för att utöka sina utbildningsresurser för alla.

Topp 10

De ledande utbildningsorganisationerna förlitar sig på Citrix lösningar.

  • Topp 10 högst rankade universiteten
  • Alla ”big ten” universiteten i USA
  • Topp 10 störta skoldistrikten i USA

Det fantastiska med plattformar som Citrix är att de är funktionsrika, flexibla och skalbara, så att vi kan använda ledande, toppmoderna sätt för att utbilda studenter och undersöka komplexa globala problem.

Jordan Catling
Associate Director, Client Technology
University of Sydney

Läs kundberättelsen

Är du redo att arbeta bättre?

Ta nästa steg i din digitala transformation.

Stockholm : 
+46 (0) 8 587 400 00