Se till att era medarbetare mår bra

Bejaka det mänskliga inslaget på arbetet med en personlig miljö för era medarbetare

I tider med stora förändringar kan medarbetarnas behov förändras dramatiskt och företagen måste vidta åtgärder om de vill fortsätta ha en effektiv och nöjd arbetsstyrka. Detta innebär att arbetsplatsteknik måste fokusera på mer än teknik – den måste fokusera på människan. När policyer och program ändras måste man ta hänsyn till medarbetarnas välbefinnande. Forskning visar att det finns en koppling mellan medarbetarnas behov och de underliggande drivkrafterna för deras engagemang, välbefinnande och arbetseffektivitet1. Dra nytta av en stark arbetsplatsplattform som sömlöst integrerar välbefinnande i arbetsmiljön och ger medarbetarna det utrymme de behöver för att arbeta och må bra.

Skapa en kultur av välbefinnande 

Arbetsplatsplattformen från Citrix erbjuder djupa integrationer med hundratals av de mest använda medarbetarfokuserade applikationerna – så att ni kan skapa en mer holistisk digital miljö för att stödja era medarbetare. Med hjälp av Citrix-partner, kan ni anpassa arbetsflöden i mikroappar för att förbättra det allmänna välbefinnandet. Från påminnelser om att ta en paus, till hejarop för ett väl utfört jobb eller uppmuntrande meddelanden, integrerar Citrix Workspace sömlöst välbefinnande för användarna. Inga extra steg eller ytterligare inloggningar krävs.

Maximera HR-investering 

Även om problemet med stress på arbetsplatsen inte är något nytt, visar undersökningar att mer än 40 % av tillfrågade medarbetare upplever sänkt produktivitet och stabilitet till följd av det ständigt uppkopplade distansarbetet2. Men det behöver inte vara på det sättet. Citrix Workspace kan erbjuda en upplevelse som skräddarsys för att främja välbefinnande, vilket ger medarbetare tillgång till de resurser som ökar produktivitet, minskar frånvaro och personalomsättning3. Identifiera bara vilka åtgärder som är mest fördelaktiga för er personal och skapa det anpassade arbetsflödet för att möta dessa specifika behov.

Öka medarbetarnas engagemang 

Personalprogram för välbefinnande är inget nytt, men forskning visar att vad företag erbjuder och vad medarbetare faktiskt behöver kan skilja sig åt4.Initiativ för att öka medarbetarnas engagemang kan hjälpa till att lösa denna utmaning. Något så enkelt som att ge personalen ett sätt att berömma varandra offentligt har visat sig minska personalomsättningen och skapa entusiasm för jobbet5. Med Citrix Workspace, kan ni skapa arbetsflöden för att genomföra pulsundersökningar, dela goda nyheter och mer. Tillsammans kan dessa åtgärder ge stora fördelar som går utöver förmånerna med mentalt och emotionellt välbefinnande – som större lönsamhet och högre tillväxtnivåer6.

Teknik kan både hjälpa och stjälpa vårt emotionella välbefinnande.  Några bra exempel: att ha kontakt med andra ger oss tillgång till upplyftande känslor, hjälper oss att komma i balans och ökar vår produktivitet och effektivitet.

Dr. Amit Sood
VD
Globalt center för motståndskraft och välbefinnande

Tre sätt att förebygga att medarbetare blir utbrända

Se vilka åtgärder man kan vidta för att förhindra utbrändhet och främja hälsa.

Läs artikeln

Kom igång

Stockholm:
+46 (0) 8 587 400 00