ON DEMAND WEBINAR

Vårdterminal frigör tid till kärnverksamhet

Region Stockholm stod inför problematiken med stora effektivitetsförluster när vårdpersonalen behöver logga av och på, och om igen, när dom flyttade sig mellan olika rum och patienter på sjukhuset. Med införandet av konceptet Vårdterminal, har Region Stockholm möjliggjort snabbare användarväxlingar och förflyttningar mellan olika it-enheter på sjukhuset, utan att vårdpersonalen behöver vänta på log-in eller starta om alla sina applikationer.

På detta talarspår pratar vi om utmaningarna Region Stockholm stod inför, vilka krav som fanns från verksamheten och vilka produktivitetsfördelar som Vårdterminal ger. Vi ger vidare exempel kring två andra sjukhus med liknande kravbild, problematik och lösning.

Fyll i formuläret för att se webbinaret