Application security as a service – enkelt och heltäckande skydd

Omfattande app- och API-skydd, var de än implementeras

Dina webbappar och API:er är viktiga, men också sårbara. För att hålla dem skyddade erbjuder Citrix nu vårt beprövade och omfattande webbapps- och API-skydd som en molntjänst. Citrix Web App och API Protection erbjuder ett heltäckande och beprövat lagerbaserat skydd mot såväl kända attacker som nolldagsattacker mot applikationer. Den molnbaserade tjänsten håller alla typer av applikationer säkra i flera moln med en webbappsbrandvägg, bot-hantering och DDoS-skydd. Det gör att du kan vara konsekvent i ditt säkerhetstänkande.

Hastighet och enkelhet för ditt app- och API-skydd

Styrning och efterlevnad i flera moln

Citrix Web App och API-skydd är enkelt att distribuera och konfigurera över flera molnmiljöer, allt från en enda skärm. Skydda alla applikationer överallt med en heltäckande säkerhetslösning som kombinerar bot-minskning och volumetriskt DDoS-skydd med en beprövad brandväggslösning för Citrix webbapplikationer.

Säkerhet enligt siffrorna

92

92 % av de rapporterade sårbarheterna finns i applikationer, inte i nätverk.

Läs sammandraget om lösningen

62

62 % av organisationerna är inte trygga med sin applikationssäkerhet.

Visa infografik

Vi är engagerade i din framgång

Våra portföljprogram Customer Success Services (CSS) Select och Appliance Maintenance, som ingår i ditt abonnemang, kombinerar konstant support, expertrådgivning, flexibel utbildning och proaktiv övervakning. Vi har bara ett mål i åtanke: din framgång.

[Citrix Web App Firewall] analyserar appens beteende och ger rekommendationer till mina anställda så att vi kan skydda varje enskild webbapp på bästa möjliga sätt.

Torsten Brandt
Chef för nätverksinfrastruktur i datacenter
Dataport

Läs kundberättelsen