Verksamhetskontinuitet – på begäran

Du kan inte förespå nästa kris, men du kan vara beredd när den kommer

Avbrott i verksamheten kan påverka organisationer oavsett plats och storlek. Vare sig det gäller väder, strömavbrott, politiska händelser eller till och med virusutbrott, behöver varje organisation arbeta fram en plan för att säkerställa verksamhetens kontinuitet, oavsett avbrott.

En kritisk komponent i den verksamhetsplanen är att säkerställa användarnas fortsatta produktivitet samtidigt som nödvändig nivå av säkerhet och kontroll över användarnas åtkomst till företagsresurserna bibehålls. Citrix Workspace, inklusive Virtual Apps and Desktops, säkerställer arbetsstyrkans smidiga produktivitet och ger anställda flexibiliteten att arbeta på distans, samtidigt som apparna och informationen hålls säker.

Podcast

Tim Minahan och BriefingsDirect samtalar med IT-chefer om hur de underlättar distansarbete.

Då mer än 14 000 studenter inte kunde resa till Australien från Kina på grund av reseförbud, vände sig University of Sydney till Citrix och bad om hjälp.

Säkerheten och tryggheten för våra studenter, våra anställda och allmänheten är av största vikt. För att vår personal ska kunna leverera den högkvalitativa utbildning som University of Sydney är känt för, måste vi använda oss av teknik som underlättar delning och konsumtion av kunskap på säkra och trygga sätt.

Jordan Catling
Associate Director, Client Technology, ICT
University of Sydney

Hur ser din verksamhetskontinuitetsplan ut?

Ladda ned vår vitbok för att veta mer om bästa praxis för en komplett strategi för verksamhetskontinuitet samt hur Citrix teknik ger säker åtkomst till appar och data på alla slags enheter, över alla nätverk och moln.

Fyll i formuläret för omedelbar tillgång till denna vitbok. 

Coronaviruset: Att arbeta hemifrån är det nya normala


Citrix VD, David Henshall, är med i Fox Business News för att diskutera framtiden för distansarbete och hur Citrix kommer att hantera återgången till kontoret.

Förbereder du dig på att återvända till kontoret? Citrix finns här för att hjälpa.

Få expertinsikter, praktiska verktyg och verkliga kundexempel på hur Citrix kan hjälpa dig att öppna upp smidigt.

Se våra resurser för att återvända till kontoret