Verksamhetskontinuitet – på begäran

Du kan inte förespå nästa kris, men du kan vara beredd när den kommer

Avbrott i verksamheten kan påverka organisationer oavsett plats och storlek. Vare sig det gäller väder, strömavbrott, politiska händelser eller till och med virusutbrott, behöver varje organisation arbeta fram en plan för att säkerställa verksamhetens kontinuitet, oavsett avbrott.

En kritisk komponent i den verksamhetsplanen är att säkerställa användarnas fortsatta produktivitet samtidigt som nödvändig nivå av säkerhet och kontroll över användarnas åtkomst till företagsresurserna bibehålls. Med Citrix Workspace, inklusive Virtual Apps and Desktops, kan arbetsstyrkan fortsätta producera oavbrutet – och på så sätt får medarbetarna flexibilitet att arbeta från valfri plats, samtidigt som appar och information hålls säkra.

Då mer än 14 000 studenter inte kunde resa till Australien från China på grund av reseförbud, vände sig University of Sydney till Citrix och bad om hjälp.

Säkerheten och tryggheten för våra studenter, våra anställda och allmänheten är av största vikt. För att vår personal ska kunna leverera den högkvalitativa utbildning som University of Sydney är känd för, måste vi kunna förlita på den teknik som ger möjlighet att underlätta delning och konsumtion av kunskap på säkra och trygga sätt.

Jordan Catling
Associate Director, Client Technology, ICT
University of Sydney

Hur ser din verksamhetskontinuitetsplan ut?

Ladda ned vår vitbok för att veta mer om bästa praxis för en komplett strategi för verksamhetskontinuitet samt hur Citrix teknik ger säker åtkomst till appar och data på alla slags enheter, över alla nätverk och moln.

Fyll i formuläret för omedelbar tillgång till denna vitbok. 

Var beredd på det värsta. Leverera ditt bästa.

Citrix CEO David Henshall om hur distansarbetets flexibilitet påverkar verksamhetens beredskap.

Hur större organisationer förbereder sin verksamhetskontinuitet

90 % av företagen har begränsat personalens resor

62 % av organisationerna har utökat sina modeller för virtuellt arbete och distansarbete

Låt oss komma igång när du är redo