Ge åtkomst enligt den tillsfria modellen för alla appar

Håll dina applikationer säkra och din hybridarbetskraft produktiv

Citrix Secure Private Access (tidigare Citrix Secure Workspace Access) erbjuder den ZTNA (zero trust network access) som ditt företag behöver för att hålla sig konkurrenskraftigt, med adaptiv autentisering och SSO för IT-sanktionerade applikationer. På det här sättet kan du skala upp ditt företag och ändå möta dagens moderna säkerhetsnormer, utan att göra avkall på personalens produktivitet.

Förhindra obehörig åtkomst och hot från ohanterade enheter och BYO-enheter

Gå steget längre än traditionella säkerhetskontroller

Med anpassningsbara åtkomstpolicyer baserade på användaridentitet, plats och enhetsposition, kan du kontinuerligt övervaka sessioner och skydda dig mot hot mot obehörig inloggning från BYO-enheter, samtidigt som du levererar en exceptionell användarupplevelse. Och med integrerad fjärrstyrd isoleringsteknik för webbläsaren kan användare få säker åtkomst till appar med valfri BYO-enhet, där inget ändpunktsombud krävs.

Se vad du kan uppnå med Citrix Secure Private Access

Leverera åtkomst enligt den tillitsfria modellen för alla sanktionerade appar

Skydda mot hot med en holistisk, konsoliderad tillitsfri säkerhetsstrategi

Säkra ohanterade enheter och BYO-enheter på ett enkelt sätt

Implementera ett BYO-program säkert med adaptiva åtkomstpolicyer och webbläsarisolering

Förena säker användaråtkomst

Ta dig förbi enkel inloggning (SSO) med anpassningsbar autentisering och anpassningsbara säkerhetspolicyer

Förenkla åtkomsten till applikationer och gör dem säkrare

Internationella ombud ökar skalbarheten med Citrix säkra åtkomstlösningar

När HDI upplevde en snabb ökning för fjärrstyrda arbetare ställdes IT-avdelningen inför ett viktigt beslut: Öka investeringar i servrar och virtuella maskiner eller hitta ett bättre och säkrare sätt att leverera appar? Med Citrix kunde företaget på ett säkert sätt stötta ohanterade enheter och BYO-enheter, utan ytterligare infrastruktur.

Läs fallstudien

Med Citrix har vi hittat ett sätt att öka produktiviteten och leverera en bättre personalupplevelse. Vi har gjort det fjärrstyrda arbetet säkrare.

Gilliard Delmiro
CTO
HDI

Välj den plan som passar ditt företag

Oavsett vilka behov du har, har vi prisalternativ som passar dig.

Få mer information

Samlad inloggning som den ska vara

Det borde vara enkelt att erbjuda dina anställda en säker SSO-åtkomst till de appar och data de behöver, men så är inte alltid fallet. 

Leverera säker åtkomst utan att göra avkall på IT-kontrollen

Citrix kunder kan erbjuda innehållsbaserad och säker åtkomst till applikationer som distribueras lokalt, i molnet eller som SaaS.

Stöd för produkter

Citrix Workspace

Dämpa alla distraktioner och guida användarna till det arbete som är viktigast

Citrix Secure Internet Access

Skyddar direkt internetåtkomsten för medarbetare som använder osanktionerade appar på kontoret och på distans

Citrix SD-WAN

Optimera applikationsprestandan över ett säkert, motståndskraftigt WAN