Optimera internettrafik med realtidsdata

Med miljarder RUM-analyser (Real User Monitoring) dagligen från internets alla hörn kan Citrix Intelligent Traffic Management övervaka problem som uppkommer i internettrafiken i realtid och automatiskt styra din trafik för att undvika dem.

Oavsett om du lagrar dina applikationer och ditt innehåll på plats, i molnet eller i innehållsleverantörsnätverk (CDN) så ger Citrix Intelligent Traffic Management dig möjlighet att globalt lastbalansera all trafik, dynamiskt optimera användarupplevelsen och sänka dina servicekostnader. Citrix använder maskininlärning i realtid för att kunna dirigera en användarbegäran till den lämpligaste innehållskällan.

Utforska några av de viktigaste användningsområdena för Citrix Intelligent Traffic Management

Ytterligare användningsfall 

Videotrafiken ökar lika snabbt som kundernas förväntningar på kvaliteten. Din växande publik finns precis överallt – på alla slags enheter världen över. I takt med att tittarunderlaget blir större och mer varierat måste du kunna garantera en sömlös, högkvalitativ CDN-leverans. Skala upp globalt, men optimera med en transient granularitet som varierar från användare till användare för att säkerställa så hög kundnöjdhet som möjligt.

Den aktiva övervakningen i Citrix Intelligent Traffic Management är ett kraftfullt och realtidsbaserat verktyg som spårar och analyserar tillståndet för de underliggande resurserna. På detta sätt får du tillämpbara data från aktiv övervakning oavsett vad som händer med din dynamiska infrastruktur. Den aktiva övervakningen testar kontinuerligt tillståndet för tjänsterna i datacentret, molnet och i varje CDN så att du alltid vet om dina tjänster är tillgängliga och möjliga att använda. Den kan också användas för att underbygga automatiska routningsbeslut och planering för automatisk överlämning vid fel. Detta innebär att operativa IT-team och DevOps-team slipper göra manuella tjänsteomkopplingar mitt i natten.

Läs mer om videoleveransoptimering

Molnmigrering kan vara riskfyllt – det är inte bara att bygga upp allt innehåll på en ny plats och sen trycka på en knapp. Applikationerna måste levereras effektivt före, under och efter migreringen, och de måste ständigt finnas tillgängliga. Med Citrix Intelligent Delivery Management är det du som bestämmer hur ditt innehåll levereras. Det enkla gränssnittet kan lätt programmeras för att dirigera användare till innehåll enligt dina regler. Du behöver inte begränsas av de regler som erbjuds av leverantörer av traditionell global lastbalansering av servrar. Dina tjänster kan även migreras i den hastighet du önskar.

Den är alltid klokt att flytta tjänsterna en åt gången, för att sedan testa dem och se att det fungerar. Citrix ger dig möjligheten att göra just detta. Genom att bygga upp tjänsten i molnet och sedan successivt öka antalet användare som har åtkomst till den på varje plats blir det möjligt att utvärdera om tjänsten fungerar innan du öppnar den helt. Då kan du återställa den omedelbart om det är något som inte fungerar. På så sätt minimeras riskerna för att du förlorar användare och den övergripande användarupplevelsen förstärks.

Olika innehållsleveranspartner har olika styrkor och svagheter, beroende på varierande faktorer: geografisk täckning, arkitekturer, kostnader, användningsmodeller osv. På grund av detta kan upptid och svarstid variera stort. Det är viktigt att välja vilket leveransnätverk, moln eller datacenter som är bäst för dina unika behov, och behoven hos varje användare. På global nivå blir det mycket beslutsfattande. Citrix Intelligent Traffic Management levererar kostnadseffektivt den bästa användarupplevelsen genom att automatisera processen och möjliggöra ett dynamiskt beslutsfattande gällande webbinnehållsleverans.

Innehållsleverans via en arkitektur med flera innehållsleveransnätverk är den bästa metoden för moderna operativa team. Genom att säkerställa upptid och olika leveransmöjligheter kan teamen känna sig lugna med större flexibilitet och valmöjlighet för att minska den negativa inverkan av att vara låst till en enda leverantör. När du har möjlighet att lastbalansera ditt applikations-, video- och webbplatsinnehåll genom flera innehållsleveransnätverk kan du säkerställa att dina slutanvändare är skyddade från tjänsteförsämringar och avbrott. Den programvarudefinierade leveranslogiken i Citrix Intelligent Traffic Management fattar realtidsbeslut om vilken CDN som bör användas baserat på data från verkliga användarcommunities, applikationsövervakning och andra parameteruppsättningar som är viktiga för ditt företag.

Data från Real User Monitoring (RUM) driver alla aspekter av Citrix Intelligent Traffic Management

Citrix samlar in information från över 50 000 nätverk dagligen.

Över 130 moln, CDN och datacenter avläses dagligen.

Hundratals miljoner klienter genererar över 14 miljarder RUM-datapunkter varje dag.

Bästa praxis för utvärdering och implementering av en multi-CDN-strategi

Få vitboken