Säker fjärråtkomst till hybridmoln och SaaS

Citrix Gateway i korthet

En omfattande, säker åtkomstlösning för arbetsplatsen

Citrix Gateway är en kundadministrerad lösning som kan distribueras lokalt eller via ett offentligt moln, såsom AWS, Azure eller Google Cloud Platform. Citrix Gateway förser användare med säker åtkomst och samlad inloggning till alla virtuella, SaaS- och webbapplikationer som de behöver för att hålla produktiviteten uppe.

Citrix Gateway eller Citrix Access Control – vilken behöver jag?

Citrix erbjuder både en molntjänst och en säker åtkomstlösning på plats, vilket förser användare med en samlad inloggning till alla virtuella, SaaS- och webbapplikationer som de behöver för att hålla produktiviteten uppe. Medan Citrix Access Control och Citrix Gateway-tjänsten är Citrix-hanterade molntjänster så är Citrix Gateway en kundadministrerad lösning som kan distribueras på plats eller i ett offentligt moln. Jämför nedan för att se vilken produkt som lämpar sig bäst för dina affärsbehov.

  Citrix Gateway Citrix Gateway-tjänsten Citrix Access Control*
Citrix-hanterad molntjänst (SaaS)  
Kundadministrerad (datacenter eller offentligt moln)    
ICA-proxy till Citrix Virtual Apps and Desktops
SSO till SaaS- och webbapplikationer
Förbättrade säkerhetsprinciper för SaaS    
Webbfiltreringsprinciper för internet    
Isolerad webbläsarintegration (Secure Browser)    
Analys av användarbeteende    
SSL VPN    
Multi-factor authentication
Databehörighet   1 GB per användare
per månad
10 GB per användare
per månad

* Citrix Access Control säljs enbart som en del av Citrix Workspace.

Nästa steg