Förenkla applikationsleveransen med en heltäckande överblick

Få tillämpbara insikter över miljöer med flera moln

Det kan vara en riktig utmaning att hantera leveransen av slutna applikationer och mikrotjänstapplikationer. Endast Citrix Application Delivery Management erbjuder enklicksetablering och ger en heltäckande överblick över och operativ enhetlighet i dina lokala miljöer och molnmiljöer. Alla insikter du behöver – från en enda bildskärm.

Gör det enkelt att övervaka och hantera applikationsleveransen

Förenkla operationer, påskynda felsökning och få insikter

Se hela multimolnmiljön i en helhetsvy och se detaljerad information om specifika delar av ADC-infrastrukturen, till exempel applikationers prestanda, tillstånd och säkerhet.

Produktiviteten i siffror

59

59 % av organisationerna säger att nätverkshantering och analys över molnmiljöer och lokala miljöer är nyckelinitiativ.

Få helhetsinsikter och accelerera applikationsleveransen.

Visa infografik

Ligg i framkant i den tekniska utvecklingen 

Teknikföretag främjar innovation genom automatisering

Se hur Rohde & Schwarz använder automatisering och rollbaserade kontrollpaneler från Citrix Application Delivery Management för att spara tid och resurser.

Läs fallstudien

Tack vare Citrix Application Delivery Management kan vi kraftigt minska behovet av manuella åtgärder i hanteringen av vår infrastruktur.

Stephan Zimmermann
Säkerhetsarkitekt
Rohde & Schwarz GmbH & Co.KG

Få mer information

Webbseminarium: Analys och visibilitet som optimerar appupplevelsen i hybrida moln

Lär dig mer om den strategi och de verktyg du behöver för att automatisera konfigurationer, få tillämpbara insikter och felsöka snabbare.

Sex måsten för att komma igång med applikationsleverans i multimolnmiljöer

Upptäck hur du optimerar applikationsleveransen med heltäckande överblick

Vi är engagerade i din framgång

Vårt program Customer Success Services (CSS) Select, som ingår i ditt abonnemang, kombinerar konstant support, expertrådgivning, flexibel utbildning och proaktiv övervakning. Vi har bara ett mål i åtanke: din framgång.

Tack vare Citrix Application Delivery Management har vi ett praktiskt sätt att hantera automatisk skalning i AWS med Citrix-stöd. Därför kan vi nu fokusera på applikationer i stället för infrastruktur.

Simon Gottschlag
Seniorkonsult och DevOps-chef
Xenit AB

Läs kundberättelsen