Installera dina applikationer fortare och felsök snabbt

Citrix Application Delivery Management-demo

Förenkla operationer, påskynda felsökning och få inblick i din infrastruktur för applikationsleverans

Citrix Application Delivery Management är den enda plattformen för applikationsleveranshantering som ger omfattande automatisering, snabbare felsökning och tillämpbara insikter från en enda bildskärm för alla dina ADC-infrastrukturer över hybrida multimolnmiljöer.

Utforska några av de viktigaste användningsområdena för Citrix Application Delivery Management

Att hantera applikationsleverans över olika lokala miljöer och molnmiljöer kan vara utmanande. Genom att använda en enda bildskärm för konsekvent konfiguration, orkestrering och förändringshantering blir det mycket lättare att hantera dina nätverksresurser över hybrida multimolnmiljöer som en helhet. Citrix Application Delivery Management ger dig en enda konsol med automatisk installation med ett enkelt knapptryck för snabbare konfiguration med mindre risker, samtidigt som du bevarar din förmåga att granska konfigurationer vid behov.  

Lär dig mer om att hantera enhetlig applikationsleverans

Det är lätt att tappa modet när det är dags att felsöka underpresterande applikationer. Var ska man börja? Det kan vara särskilt utmanande att övervaka och felsöka mikrotjänstbaserade applikationer eftersom de är mycket mer komplexa än slutna applikationer. För snabbare distribution och felsökning ger Citrix Application Delivery Management kontextuell synlighet i applikationernas prestanda oavsett miljö – inklusive observerbarhet för öst-väst-trafik mellan mikrotjänster.

Få information om felsökning av alla dina applikationer

Applikationer och API:er är de mest värdefulla och sårbara tillgångarna i ett företag. Men att säkra dem förblir en utmaning eftersom attackytan har ökat i takt med användningen av molntjänster, och attackerna har blivit mer sofistikerade. Du behöver en lösning för att få tillämpbara insikter och förenkla driften av din infrastruktur för applikationsleverans. Endast Citrix Application Delivery Manager erbjuder enkelheten av en enda bildskärm för konsekventa säkerhetsåtgärder över hybrida multimoln.

Lär dig mer om säkerhetsinsikter

Nästa steg