Öka potentialen i ditt företag med prestandaanalyser

Använd maskininlärningsbaserad bedömning för att driva upp affärsresultat

Citrix Analytics for Performance använder maskininlärning för att kvantifiera användarupplevelsen och avslöja tillståndet på din miljö. Data konsolideras i en enda kontrollpanel som ger heltäckande synlighet och möjliggör kapacitetsplanering och proaktiva svar när prestandan försämras.

Vi presenterar Citrix Analytics for Performance

Utforska några av de viktigaste användningsområdena för Citrix Analytics for Performance

Få en samlad vy över prestandan för Citrix Virtual Apps and Desktops baserat på användarsessioner. För kunder på plats kan ni mäta tillståndet för en enskild webbplats eller flera. Citrix kan tillhandahålla omfattande visibilitet inom ICA-trafikkanaler, Citrix Gateway och HDX-information för att leverera prestandainsikter i alla led.

Gör en beräkning av slutanvändarupplevelsen i appen per session med klassificeringar som ”Utmärkt”, ”Okej” eller ”Dålig”. Citrix Analytics for Performance-motorn för maskininlärning (ML) avslöjar prestandaförsämringar genom att övervaka nätverkslatens och inloggningstid via Citrix HDX Insights och Citrix Director. Ni kan enkelt identifiera användargrupper som upplever försämrad prestanda.

Få visibilitet inom VDA-prestanda (Virtual Delivery Agent) för en given webbplats eller över flera webbplatser. Avslöja trenddata och insikter om tillgängliga och oanvändbara VDA-appar under en tidsperiod. Bekräfta att din strategi för kapacitetshantering uppfyller dina resultatmål. Justera underliggande resurser för att maximera prestanda och planera inför framtida behov.

Nästa steg