Optimera applikationsleverans för traditionella och molnbaserade applikationer

Accelerera din resa genom hybrida multimoln

Citrix ADC är en applikationsleverans- och lastbalanslösning som ger användarna en högkvalitativ användarupplevelse för dina webb-, traditionella och molnbaserade applikationer oavsett varifrån de hanteras. Den kommer i en mängd olika formfaktorer och distributionsalternativ utan att låsa dig till ett särskilt moln. Licenser med gemensam kapacitet tillåter förflyttning av kapacitet mellan molndistributioner.

Citrix programvarucentrerade applikationsleveranslösning erbjuder också:

  • Enkel hantering från enda bildskärm och operativ konsistens bland hybrida multimolndistributioner.
  • Omfattande L3- till L7-säkerhet för dina applikationer och API:er.
  • Integration med Kubernetes och öppna källverktyg för molnapplikationer.

Citrix ADC i korthet

Ytterligare användningsfall

Jämfört med framstegen inom dator- och lagringsvirtualisering har nätverken inte helt lyckats realisera löftet om molntjänster för företag. Molntjänsternas dynamiska egenskaper kräver en ny nivå av flexibilitet och skalbarhet, vilket är mer än vad datacentrens nätverk klarar av i dagens läge. Genom att övergå till ett programvarudefinierat nätverk (SDN – software-defined networking) skapar du programerbarhet och rörlighet i ditt nätverk som gör att det kan hålla takten med affärskraven.

Läs mer

Citrix ADC har anslutit sig till den ledande mjukvarudefinierade nätverksarkitekturen för smidighet på en helt ny nivå. Tillsammans optimerar Cisco Application-Centric Infrastructure (ACI) och Citrix ADC driften av datacenter och applikationsdistribution genom ett gemensamt ramverk och automatisering och hantering från en enda punkt. Cisco ACI möjliggör de affärsbaserade kraven för applikationer för att forma den stödjande infrastrukturen. Och Citrix ADC ansluter infrastrukturen till applikationerna, och levererar dessa insikter till Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC). Faktum är att Citrix ADC är den enda ADC som är helt integrerad i Ciscos enhetliga nätverk.

Läs mer om integrationen av Citrix och Cisco

Citrix ADC är den enda ADC som är helt integrerad i Ciscos infrastruktur.

Läs mer om Citrix och Cisco

Nästa steg

Se hur Citrix ADC slår F5

Tala med en Citrix ADC-expert