Partner med Citrix

Bli del av en gemenskap med organisationer som leder den tekniska utvecklingen och erbjud dina kunder digitala arbetsplatser som kombinerar frihet och säkerhet, och tillväxt och vinster.

Letar du efter något annat?

Hitta en lokal partner            Hitta kompatibla lösningar

Fördelar med att vara en Citrix-partner

  • Förse dina kunder med personinriktade, säkra lösningar och framtidsutsikter med Citrix digitala arbetsplats, nätverk och analys

  • Dra nytta av ekonomiska incitament och specialerbjudanden för att öka möjligheterna för ditt företag

  • Utnyttja onlineutbildning och certifierade kurser för att bygga upp och förbättra din verksamhet

  • Få tillgång till en mängd verktyg och resurser som hjälper dig att marknadsföra och sälja dina tjänster eller Citrix-kompatibla lösningar

Sälj Citrix produkter och tjänster

Vinn dina kunders förtroende som expert på säker digital arbetsplatsteknik

Vad våra partner säger

Vi har sett flera konkurrenter genom åren, men det finns ingen som Citrix. Ace IQ är ett företag byggt runt Citrix produktutbud. Vi förhåller oss inte till några specifika marknader. Alla behöver Citrix. Vi vet att Citrix ger mervärde för kunderna.

Håkan Andersson
VD
AceIQ

Som Citrix Platinum Solution Advisor i över 20 år är vårt främsta mål att föra över våra kunders arbetsbelastningar till molnet, så att de kan räkna med rörlighet i datacentret, säker databehandling och analys. Citrix Cloud-lösningar har visat sig vara det viktigaste inslaget i att accelerera kundernas tillämpning av molnet genom att minimera och avlasta systemstyrningens komplexitet för de som vet bäst, Citrix.

Paul Kunze
VP, försäljning och marknadsföring
IntraSystems

Vår relation till Citrix är som hand i handske. Vi är nästan perfekt förenade. Vi ser på Citrix som den mer vänliga och hänsynsfulla tillverkaren. Men samtidigt är de både starka, intelligenta och innovativa där det behövs.

Nancy Pautsch
Chief Evangelist of Stakeholder Value
Envision IT

Utmärkelser vi har
fått