Nätverk

Garantera säkerheten och prestandan i en värld av hybrida moln och multi-moln

Arbetsbelastningen förflyttas till molnet och användare behöver fler SaaS-applikationer. Att bibehålla och säkerställa dessa anslutningar är avgörande för att kunna uppnå målet. Användare världen över behöver tillförlitlig åtkomst, oavsett var de befinner sig. Genom att förbättra prestandan och säkerheten för nätverken kan IT få den insikt och kontroll de behöver samtidigt som slutanvändarna får den upplevelse de förväntar sig.

Nätverksprodukter

Citrix ADC

App-leverans och lastbalansering

Citrix Gateway

Fjärråtkomst, SSO och VDI-övervakning

Citrix Web App Firewall

Hur man skyddar webb-appar och -tjänster

Citrix SD-WAN

Filialnätverk och WAN-optimering

Citrix Intelligent Traffic Management

Optimering av nätverkstrafik

Varför är det viktigt?

Tillförlitlig säkerhet

Skydda din webbanslutning och infrastruktur

När apparna förflyttas till molnet, gör den typiska nätverkssäkerhetsmodellen ”anslut först och autentisera senare” dig sårbar för internetbaserade attacker. Medan en gateway tillhandahåller kontextbaserad åtkomst och säkerhet genom att godkänna användarna innan de tillåts åtkomst så kan ADC:er, brandväggar för webbapplikationer och säkra webbgatewaykomponenter skydda din nätverks- och applikationsinfrastruktur.

Tillförlitlig åtkomst och leverans

Tillhandahåll pålitlig åtkomst till dina appar i molnet

Applikationer och tjänster tillhandahålls i allt större utsträckning via moln och datacentraler. Användare över hela världen behöver tillförlitlig åtkomst, oavsett om de befinner sig i företagets lokaler, i hemmet eller på något annat nätverk. SD-WAN går bortom traditionella ADC:er och lastbalansering så att du ska kunna samla alla typer av nätverk som tillhandahåller användarna med en enhetlig upplevelse, var de än befinner sig.

Insyn och insikter

Tillhandahåll fullständig insyn via intelligent analys

Att använda sig av separata lösningar för att hantera olika applikationer i din hybrida eller multi-molnmiljö kan försvåra för säkerheten och hanteringen. Dra nytta av flera dataströmmar från ADC:er, SD-WAN och annan teknik för att tillhandahålla en övergripande insyn och analys av applikationer, användare och enheter inom nätverket.

Så drar du nytta av Citrix

Med Citrix nätverkslösningar fungerar dina appar optimalt och du får bästa möjliga upplevelse och resurstillgänglighet hela tiden, oavsett vilken enhet du kopplar upp dig från. Vi erbjuder nätverks- och IT-insyn som låter dig kontrollera och optimera prestandan, förebygga hot och skydda slutanvändarnas filer, appar och enheter.

Citrix nätverkslösningar uppfyller alla dessa krav

  Citrix F5 Networks
HAProxy NGINX Cisco Viptela VeloCloud Okta
Grundläggande lastbalansering av server      
Insyn inom moln och användar-/nätverks-/appanalys            
Apptillförlitlighet: övergång till valfritt moln        
Användarcentrerad appsäkerhet (exempel: SSO)        

Nästa steg

Utforska Citrix Nätverksprodukter

Citrix ADC
App-leverans och lastbalansering

Citrix Gateway
Fjärråtkomst, SSO och VDI-övervakning

Citrix Web App Firewall
Hur man skyddar webb-appar och -tjänster

Citrix SD-WAN
Filialnätverk och WAN-optimering

Citrix Application Delivery Management
Insyn och hantering

Citrix Intelligent Traffic Management
Optimering av nätverkstrafik