Se hela videon
Se hela videon

Man kan se stora förändringar i användares beteende och det ändrar hur vi arbetar

Arbetet är inte längre en plats vi går till – det är inte bundet till fysiska byggnader eller apparater eller ens klockslag.

För att få arbete gjort måste information vara tillgänglig på begäran när vi behöver den – och appar måste fungera på ett tillförlitligt och säkert sätt, oavsett tid och plats.

Med dessa förändringar i folks beteende kommer nya utmaningar för IT-säkerhet. IT måste få den insyn och kontroll som man behöver för att kunna reagera på de här nya sätten att arbeta.

75 % av tillfrågade företag är överens om att vi behöver ett nytt säkerhetsramverk för att ta itu med hoten mot cybersäkerhet

Källa: Behovet av en ny IT-säkerhetsarkitektur
Citrix och Ponemon Institute, 2017

Med Citrix Workspace Citrix ett personcentrerat, sätt att arbeta med säkerhet, och tillgängligt när man behöver det.

Förenklad IT

Centraliserad policykontroll med distribuerad verkställighet

360-synlighet

Full synlighet över SaaS-, hybrida och multimolnmiljöer

Intelligent analys

Proaktiv detektering av skadliga användarbeteenden

Ta itu med dina största säkerhetsutmaningar med Citrix

Säkerhetsutmaningar

 • Traditionell SSO är begränsad till multifaktorautentisering utan centraliserade säkerhetspolicyer eller överväganden av användarupplevelsen.
 • Flerpunktslösningar är kostsamma, svåra att använda och äventyrar slutanvändarupplevelsen.
 • De flesta leverantörer ger inte kunden möjlighet att välja mellan tjänster på plats eller i molnet

Så drar du nytta av Citrix

 • Konsoliderad tillgång till SaaS-, webb- och virtuella applikationer 
 • Åtkomstkontroll baserad på enhet, plats, slutanvändare eller applikation 
 • En konsekvent slutanvändarupplevelse och flexibilitet att välja vilken enhet som helst
 • IT får heltäckande översikt över användar- och applikationstrafik
 • Användarbeteendeanalys för att upptäcka avvikelser och genomdriva säkerhetspolicyer

Citrix Workspace är den kompletta lösningen för att skydda din mobila arbetskraft
Utforska Citrix Workspace

Läs om våra produkter för säker åtkomst

Säkerhetsutmaningar

 • Svårt att upprätthålla flera, disaggregerade enhetshanteringssystem.
 • Behov att genomföra en BYOD-plan eller ta itu med säkerhetsproblem i befintliga BYOD-program.
 • Företagsinformation öppnas på ett osäkert sätt på mobila enheter.
 • Användarproduktiviteten minskar på grund av olika användarupplevelser i olika enheter.

Så drar du nytta av Citrix

 • Omfattande, enhetlig slutpunktshantering (UEM)
 • Heltäckande säkerhetspolicyer för alla appar med ett enda säkerhetsramverk
 • Förbättrad Microsoft EMS-/Intune-implementering för företagets IT- och mobilanvändare
 • Åtgärder för att upptäcka högriskenheter eller användarbeteende

Citrix Workspace är den kompletta lösningen för att skydda din mobila arbetskraft
Utforska Citrix Workspace

Säkerhetsutmaningar

 • Komplexa utmaningar i arbetet med att skydda känslig information från alltmer sofistikerade attacker.
 • Brist på kraftfulla verktyg för att upptäcka sabotageprogram och ransomware.
 • IT-teamet tvingas ofta reagera på attacker istället för att vara proaktiva.    

Så drar du nytta av Citrix

 • Koordinerat tillvägagångssätt för sabotageprogram som spänner över slutpunktsenheter, nätverksvägar, databaser och appar
 • Konsoliderad SSO med webbfiltrering och säkerhetskontroller för data lagrade i SaaS

Citrix Workspace är den kompletta lösningen för att skydda din mobila arbetskraft
Utforska Citrix Workspace

Säkerhetsutmaningar

 • Medarbetare lagrar företagsinformation på personliga enheter eller icke sanktionerade innehållsdatabaser.
 • Leverantörer behöver säker tillgång till konfidentiell information.
 • Behov av att skydda känsliga data och samtidigt främja ett enkelt innehållssamarbete och produktivitet.
 • Ökat behov av dataförlustskydd. 

Så drar du nytta av Citrix

 • IT-styrning av autentisering, innehållsdelning och verkställande kontroller för att skydda immateriella rättigheter
 • Integration över hela Citrix-portföljen för optimal och mest konsekvent slutanvändarupplevelse
 • Analytics matas in i Citrix-motorn för att tillhandahålla datapunkter där användaren kan interagera med filer

Citrix Workspace är den kompletta lösningen för att skydda din mobila arbetskraft
Utforska Citrix Workspace

Säkerhetsutmaningar

 • Det är tidskrävande att införa nya styrningsformer, standarder för överensstämmelse eller föreskrifter.
 • Svårt för IT att ordna bevis för efterlevnad.

Så drar du nytta av Citrix

 • Den enda leverantören som kan erbjuda efterlevnad på nätverks-, innehålls- och enhetsnivå.
 • Heltäckande insyn i applikationstrafik som spänner över virtuella, mobil, webb- och SaaS-appar.

Citrix Workspace är den kompletta lösningen för att skydda din mobila arbetskraft
Utforska Citrix Workspace